» » » ә

ә /

қә ԥҭ ҿ ә-ә қә /
- ,

ә . қә ԥҭ ҿ ә-ә қә / . - ,    ()

: , 2017

550 . 300.

ԥ ә -ԥ қә -ҿә ҭ ә , ҟ ҳ ӡ ҳә . ә ԥҵҭқә ҭҵҩә ԥ ҭқә ԥҵ әҟәқә, қә, қә ԥӡ ә. ԥ ә .қә ҿ қә ԥә қә – қә, ҭқә, – ҭҵә қә ҿ. ҭ ә ԥҩ ԥәә ҭ ҟ. .қә ҭ 100-қә ҵ ҳә қәәҩә ҿ ҵ қә қә. ҭ ҩҵҟ ҭ әҭқә (қә) .
әҟә ә – ҭҵҩә, ә, ә, ҵҩә, – ԥ ҿҳ .

ҚӘ

 • ҿә ҩ қә
  • . . ҭ. «ԥҭ әԥ ». . . 5
  • ә. . ӷә. « қә». . . . . 16
  • . . -ԥ. « ». . . . . . 33
  • «Ҩҩә қәқә ә ҿҭқә». . . . . 38
  • . . ҭ. «ҩә -ҷә». . . . 43
  • . . ҵ. «ә ҿ ҿ». . 51
  • . . ә. ҩә ә ». . 75
  • . . әә, . . ә. «ԥ ә ҟ ». . 80
  • . . ҭ. «ә ҿқә ԥ ҿ». . . . . . . . . 85
  • . ә. Қ. «ә ». . . . . . . 93
  • . . . « қә ә ҭҭқә әқә». . . . . . . . 118
  • . . ҷ. «әԥ ҵ, ә ԥ …». . . . . . . . 124
  • . . ҷ. ԥ ә ҟ .. . . . . 131
  • . . ә. « қә ә ә ». . . . . . . . 135
  • . . әә. «ҩ ». . . . . 142
  • . . ә. « қә ». . . 155
  • . . . «ԥ ӡ ҟҵ». . . 161
  • . . ә. ә әҭ ». . . . 166
  • . . әә. « қә». . . . . 169
  • «ә ». . . . . . 174
  • . . ҟ. «ӡ ԥ қә ә ». . . 189
  • . ә. Қ. « ҵ әә…». . . 197
 • ә қә қә
  • . . . «ԥ ҳҿ ҭ » . . . 211
  • . . -ԥ. «ҿә ». . . . . . 227
  • . . . «ԥ ә ԥ ҭ». . . 241
  • . . ә. « ә ҭ». . . 245
  • . . -ԥ. « ә». . . . . . 254
  • . . ә. «ҭ ԥә ҿҭ». . . 261
 • ә ҿҭқә қә
  • . ә. Қ. «әҭ қәҭԥ». . . . 277
  • . . ҳә. «ә ҿә». . . . . . 287
  • . . . « қә «ҵә»». . . . . . . . 293
  • . . . « ҟ ә». . . . . 303
  • . . -ԥ. «ԥқә ». . . 307
  • . ә. Қ. «ә ҟ». . . . . . . 326
  • . . ә. «ә - ӷәӷә». . . 377
  • . . ҟ. ә ҿә. . . . . . 389
  • . . . ««ҵә» ҭҳәә әқә». . . . . . . . . 402
  • . . ҵ. « ҿ ә». . . . 412
  • . . ҵ. « ҩ». . . . 474
  • . . ә. «ә». . . . . . 488
 • ә ҿԥә ҳәҭқә
  • . . ә. «әқәқә әә әҟә». . 496
  • . . ә. « қәԥ ҵәҵә». . . 507
  • . . ҟ. «қә ». . . . . 513
  • . . ӷә. « қә ә ». . . . 527
 • қә ҭә ҟ
  • . . ә. « ә ә». . . . . . . . . . . . . . . .533
  • . ә. ә. « қә ҭә ҟ». . 539
  • . . . «әқә ҭ ҳ». . 543

"ә " PDF (2,10 )

 


;

, , :
-, .

& (Apsnyteka)

.