- Apsnyteka

!

, :

. , .ttf ( -> -> ).

(: http://bazala.livejournal.com/559.html, http://www.abkhaziagov.org/ab/news/)


 .   / ҭә ԥ ()

()
(1901, 2001, . )
-, , , , . . . . . . . . . . . . . - . , () . . . . . . , 2 . (, 19851986; . .). , , . , . . . ? (, 1971; . ). . (1968), . ( 3 ), . . . ., , . , ., . - . - . . , . , , . . . . . - 1990 (: . , . , . , . , . . ). 1975 , - . . , . ., , (18771878) -. . . - . . , . . . . . . . . 1994 . . 130- . . . . . ( . . ). . . XX . ( . . ). . . . - I . . . . - . . . , . . , - . . - .
.: . , 1971 (. .); . , 1975 (. .); . 2 . , 19851986 (. .); . C, 1990 (. .); . 1993 (. .); . , 1993 (. .); . , 1993 (. .); : . , 2006 (. .).
.: . . . () // . , 1990 (. .); . . -, // . ., 2008; . . . - . . . ҵә. 2008, 1012.
(. . )


" " ("ҭә ԥ "), , 1990 .


. :

 .   / ҭә ԥ ( 1)

 .   / ҭә ԥ ( 2)


. :

 .   / ҭә ԥ ( 1)

 .   / ҭә ԥ ( 2)

 .   / ҭә ԥ ( 3)

 .   / ҭә ԥ ( 4)

 .   / ҭә ԥ ( 5)

» » » ҭә ԥ ( )

ҭә ԥ

әқ

қә:
. ,
. ә,
. ҳә,
. ҵ.

. Ҭ-ԥҳ

әҟҭҭ ""
ҟ - 1990

C "ҭә ԥ " PDF (984 )


HTML-:

ҬӘ Ԥ

әқ

ԥ әҟҭ ҭ қ ҭ 60 қ ҳ, ҭҵ әҟқ ҵ ԥӡ ӡ, Ҭқә ԥ , ԥ ҵҩҩ ә ԥҵҭқ ҭ ҳҭ ҿ ҳҭ ҿ , әӡ .
, «ҟ» ҳә ҳ ԥ ҳҟ қә «ҟ» , «ҵ» ҳә ҭ ҵ, ҳ ҳҟ «ҵ» ҵӡ, әӡ.
ӡ әӡ ҧ ҟ ҩ ҩҭқ ', « ҭ, ҭ» ә-ԥ ҧ ҭ (-ә «ҳԥ ӡ» -ҩ әқ ԥ ҳ ә !), ԥ ԥҩ ҿ ԥӡ ӡ ә . ҟ ҩҭ қ ԥҟ, ԥҟ ҳә! ҳ, «ҭ» ҳә әҟ! ҭ , ҭҵ ҩ ҳ,
ҩ ҩҭ: ә ԥҵҭқ. ҭҵ ԥҭҵ әҟқ. ҭ ҭ ҿ ҳҵ ҿ ҟ .
әҟҿ ҧҩ ҳ қ ҩԥҟ ӡ қ. ҭ, ҳ ҭ ҳԥӡ. әқ ҟҵ ҭ, әқ ҭ ҟҵ ә.4702010202
-------------------- /-90
623(06) 9
ISBN 5—8144—0281—4
() әҟҭ «», 1990

----------------------------------------------

Қ

 • «ҷ , ҭ...» . Ҭ-ԥҳ
 • ә!
 • ҿ
 • ҳә
 • Ԥҭ : «ҳ, ԥҭ!..»
 • ҭә ԥ
 • әҭ ҳә
 • ҭҧҳ
 • ә ҵ
 • ԥ! ԥ!
 • ҳ, ԥ — ҵ, !
 • әәә ԥ ҭ қ ҵ
 • ԥә
 • ӷ
 • ҩ ҳ?..
 • ҷ
 • Қ-ԥҳ қ
 • қ ҳә
 • ҭҭҩқ
 • ԥ
 • ҵ
 • ҽ
 • «әә ԥ...»
 • Ԥ
 • Ҳә ә ԥ ҩә ԥҵ
 • ҽ Ԥ
 • әәә ԥ
 • Ӡ
 • қҭ қҭҩ
 • ҳ
 • «ҷә ( ) ҭ ҳ...»
 • ҳә
 • Ҭ, ҳ
 • ә ԥҟқ
 • ӡҵә
 • Қ әҭ
 • Ҟ ә ҟҵҟ
 • әҩҩ
 • әҭҿ
 • «ԥҭ Ҷҷ ҳ...»
 • әҭ, ԥ!
 • ә ԥәқ
 • . әқ
 • ҵәҟ
 • әҩ ԥҩә
 • , ԥ?
 • ԥә ӷ ҭ
 • Ԥӡ ҵә
 • 50 ԥә ә
 • Ҳә, ә !
 • ҟә
 • ԥ қ ( ҿ) . ә


«Ҷ , Ҭ...»

ә-ә

ԥ ә , ә , ҵәә , ә ҟ ҳ әқ ҩәә ққ ҳәҟҩҩ-
ә ҟҭ.
ԥ әҟҩҩә ' ҩ ә «ҳ, әҟ, ҵ!..» — ҭ ә, ԥ, ә ҳә ҩ ԥ ҭ .

, ҩ,
ҟҵ, ҭ, ӡ!
әҭ — ҵ,
ӡ — ҳә ҽӡ!..

-, әҳәқ, әқ, - ҵ ҭә, -, қ ԥ ҵ.
, ҩҭ 70 қ ҵ (1919 . ) әӡ ә , ҵә әӡ, ҟ ҟ, ҟ ә, ҟҩ , ! ҟ ҽ, әқ , ҽ ҳә ҩ: «ԥ ә ә қҵ — ԥә ... ҳԥә ...» (. әҟ ҵәҭҿ . ).
«ԥә ҳ» ҵ ҧә ә әҵ «ҳ, әҟ, ҵ!..» «Ҳԥә » ә ҳә ԥԥ, ӡ ҳ ә ҳә. , ҟ ҵә-ҵә «ԥ» !
ә , ҳә, ԥ «ҿ», ҵ . ҟ ә ҭԥ, , ҟ қ, ҵ ӷӷ, ҟҟҳә «ҭԥқ» ҭә. ҟ , , ә қ ҟ, «ԥ » әҳәқ:

ԥ! , !
әә әҵҷҷ !..
ҷ-ҷ ҿ,
Ҳ ҽ, ҳ-ԥ!

ҟ, ԥ ҟ, ә «ҳ ҳҽ» ԥ, ӷӷ , ҟ ҩ «ԥҭ» қ ә , ә ҭ, ҳә : ҭ ә!
Ҳә ҭ ә ҟә «ҭ», ҭ ԥ ҳ, ҳә «ԥә ҳ» ҵ ҭ ә ҭ- ҳ, ҳ ӡ ҳ, ҽ ҳқҧ, , ӷҳә ҟ ҳә, ҳә ә!
«Ҳ ҳҽ...»
«Ҳҽ, ҳҽ, ҳҽ...» — ҟҵӡ ҳә ә ԥҭ -!..
«Ҳԥә » ԥ ҵ ҵә (ӡ) -ԥ қҭ, ә ҳ Қҭә (Қҭ) ҵәә қ ҭқ. «ԥә» ҳ ҭҳә ҳә, ԥ ԥ ԥҵә ә ә ә ҩ ә ҭ «».
ҭ ә , ԥ ҳә , ҟ , ҵ ҳ-ԥ , қә, , ә ҳә қҭ ә қ , қҭ , ҭ ҿ ӡ-ԥӡ ӡ, ҳ ԥ ә ҩ ӷ ҷ, aҩ ҷ ҿ ә .
«ҳ, ә, әҵ!..» ҳә , «ҳ, әҟ, ҵ!..» ә ҿ, ӡ ә ә.
ҳ ә қ ҵә қ, ҭ-ҭ ҳә ҵҭ ә қ, қ, қ ԥ, ԥ ҩ ҷ ԥԥ ӡ!
ә ҵә , ԥә ԥ, ԥә ,
ԥҟә ҿ ҳ ҭ қ...

ҳԥ, ҭ,
ҳ.
- ӷ
ә ә, !..

ә, ҳ ә ҩ !
ҽ ҳ ә ҵ!
ҭ -«» ҭ, ҳә ԥә ҳә, ҧ ҵә ҵәқ — ҭ ҩ ҷә !
«ԥә ҳ» ԥә, ҳ ҵ ԥ ҩ ҭ!..
ԥ «ҵ» ҟ, ԥ ҳ ӡ, ә ҿ ә ҳә, ә ...
ҟ ә, Ҭқә, ҳә ҳ ҵ ԥ, әә ә ҵ ҭ , ә ԥҿ ҿ ! ԥ әӡ ԥ ә ҟҵә
ӡ әә ӡ, ӡ!
ҩ ҷ !!!
, «ҳԥә ҳ» !
«ԥә» ҵ, , . ӡ әә — ҭә — ҧ , , ԥ — ә ҟ, ә ҟ — - ә , ә ҟ ә-ә «ҭә ԥ » (ҟ ҳә ҭ ҳ ӷ — ә !).
«ҳ, әҟ, ҵ!..» «ҭ ԥ ҟ ә « ».
ҭ ҭ «ҵ» ԥҵҭ ә «ҭә ԥ ».

ԥ ҩ, ҳ ,
, ...

ҭ ! , , ! , ҳ ҵ, — ӡ ә, ҩԥ ҩԥ ҳә :

ҩ, ҷӡ ,
әӡ!

ԥ ҵ ҩ ҟә, ҳәәә, ԥҩ ҭә ԥ . ә ҭ ӡ әҩ ҭԥ, ә ӡ ԥ :

қ ҽԥ,
ә ҧ...
...-ҵә әҟ ,
ӡ, ԥ...

ҩҵә ԥ ӷҵәӷҵә, ԥ, ә қ, ә ҿҭ-ҩҵә:

ә ҽԥ,
, ԥ, ҳ!
ҵ
ҳ ҩ!..

ԥ, ԥ, ӷӡ — , ԥ ...
ҳә-ҩ ӷӡ, ҩ ҭ ҿӡ, — ԥ, ! — , , қ-ԥҿ; ҩ ҳ ҭ ҳ қ:

ҷ , ҭ,
ҳәԥ ҵ,
ҵә қҭ,
ӷӷ!

әҵ ә ә , ҧ қ , ҳ ҭ, ҳ ә, ә:

ҷ , ҭ... (!!!)

«Ҳ ҳҽ» ә ҭ, ә ҭ ҳә, !
ә ҳ ҭ ҳҿ ҵәәҩқ әә «ҳҽ» ҭ— ҭҿ ҭә , ҽ ҳԥ, ә ҭ ҭ, , ә ҭә , ә ҵә, apax әҟ ӡ ҭ ҳә!
ә ҽҳәҳә, ҽ, ҟԥ ҩ ә, ә ҵ , ҩҵқ ! ҿ !

ҷ , ҭ...

, ҵ ҭ ә, «» ҳә ҵ ҟ, ҟ ҭ, ҵ ҵ (ә — ә!) ҟә, ҵә ԥ ! ҳә:

ӡ, ҧ,
әҩ ,
ӡ , ҭ ,
ӷӷ!

. ҵ ҭ, ә, ҭ , ԥҿ, ә ҭ ҭә ҵ ӷ ҿҳә ҳԥ ҭ, әә ҳ ҳқ ҵ ҭ ԥ ԥә ҟ ԥҩ әҟҩҩә (қ , , , ) ҳԥ, 1988 . 9 .
-ҟҩ ԥ, 90 қ ӡӡ — ԥӡ ҵ ә! — қ ҽӷӷҟ ҵ, қӷӷ ҩ ԥ (ԥҵәҟ !) ә ҭ ԥ, ӡ, ԥ
ӡ, -ԥ ӡ, - - ә-ԥ ә, ԥ ҳә -ҳ ҳ ԥ ҭ ҳԥ ӡҭ ҳ! ә-ә ҿҵә, ԥ, , , ҳә, ҟ ҩ-ԥ , ҵ, ԥ ҩ ! -ҷҷ ҭ ҵ ԥ, ҭ , ә ҳ — , ԥҽӡ!
, , ә ҭ ә, ԥ ӷ -ҭ , ҟә ҳә ҳә! ә ҳә ҳә! , ә ҭ ! ԥ, ҳә, ә ҳ ԥ ҕ, -ԥ ҵә , ԥ ҽӡә ҳә ӷ ҭ ҳә!..
E ҟә ҳ ԥ, ҳҭ, ҵә, ҵәҵәҟ ҳҽҳҭ! Ҳҽҭ ԥӡ ҟ-ҟ! ә ҳә, ә әқҭ ҟ! «ҳԥә » ҳ...
әԥ, ҳҵ ҳ, ҳҭә, ӡ ҵ ҧ, ҳ, ҽ ҳҭ ә ҟә «ҳԥә».
«ԥ ҵә ҟ» ҳә, ҵә ҳҟ, ҳ ҳ, «ҳҽ ә ә ҳ, ҳҟ ҽ «ҵә» ҩ ӡә! ҳ. . ҩ , ҳә ә ҳ ҳҳә: «ҧ ҵҟ ԥ ҟ!» ҭ, ԥ — ҟ, ҟa — ҟ ҽ ҵә!
-ԥ, ҩ-ӡ ҳә ҟ: ҳ қ, ҧ, !
ҳ!
, ә, әә, ҵ , ӷ ҭ ә . ҳ ҳ ҳ, ҵҭ ҳ. ԥ ә ҳҵ, ҳқ ҧ, ҳә ԥ...

ҳ, ҳ, ԥҭ,
ԥҭ, ԥҭ,
ҟҭ ҭԥ, ӷҭ,
ҳ ҩәқ!..

«ҳҵ» , ҳә, ҩ ҭ әә қ! ҭ ! ҭәқ !..
ҳә ҿ ҳә ԥҭ -: ҟ қққ әққ ҭ ҟ ԥ ҵ ! !!!
— ҭ ԥ ҵ-!
ә ҿ ҩ !
ҳ қ!
ә ҳә, , ҟ, ҿ , әҿ , ә ҧ ҵԥ ҩ ӡ, ҩ ԥ !
ҵԥ ҟ , !
қ -ҳ!
ҟ, , ԥә ә: ҭ ҟ ҳ, ҟ , — ҟ ҳ-ҳ ҳ!
ҟ ҳ ҭ!
, — ә -! — , ҳә ԥ ԥ ҳ!
ԥ!
ҽ ӡ ӷӷ!

Ҭ-ҧҳ
ҟ, 1989 .

--------------------------------------

Ә!
қ ԥ ,
ӷ ҟ ,
әқҩ ӷ,
ҳә, ә,
әқҩ ԥ
ӷ ,

ҭ, ҭ, ԥ !
ӷ, ԥ!
ԥ ҷ
ҭ, ԥ !
ҳ, ҿ ԥ,
ҵ, ԥ !

ӷ қ ,
ҟ ҩ ,
ӷ ,
ԥҟҭ, ԥә!
ә! ҭҟ, ԥҟҭ!
ҭ,
ҭ!

Ҿ*
ҿҳ әә,
,
ҟ —
!

ҿ ,
ҩ ҵ ҿ,
ҿ —
!

,
ӷ ԥ,
ҭ ҳ —
!

ҭә ҳә, ,
ӡ ҩ,
ԥ ҵҟ ԥ ҟ —
!

-----------------
* 1976 . 15 . ҵ ҭ әҿ ә ҵ ҩ ҵә ҳԥӡ: « ҭ -101 қҵҭ ҽ ҳҭ . ԥ ҭ ҳҩә ә ҳә ҳҳәҩ. ә ҭә, ҩ ә ҿ , ҿ ԥ, , ҳәқ, ҩ ӷ ҳә әҭ ԥ ҩ, ҿ . әҳә...» Ҳ ҟ ҳҵ ҳә , ҩԥҟ . ҭ
ҧ, 30 ҳ әқ ҩԥҟқ ӡ ҧ ә. әҟ ҵәҭ әԥ ҩ қҭ. — . Ҭ.


ҲӘ
— ә, ӡ ԥ ҳҳә,
ҵә ҳҳә:

ӷ ҳ,
ҩ ӡ ҳә!
— әҳә!

— Ҳ ӷҵә,
ҳӷ!
— әҳә!

Қҿ ҳ,
Ҳҵ ҳ!
— әҳә!

— Ҳԥ ҳәӡ,
ҳ ҳқӡ!
— әҳә!

— Ҳ ҳ ҳәә,
ҳ ҳә !
— әҳә!

— Ҳ , ҳ ,
Ҳӷ ҳ!
— әҳә!

— әқ әӷә,
әә!
— әҳә!

— ԥ әӷ,
ҭ ҟ!
— әҳә!

— Ҳҳә ԥ ҳәҩ,
Ҳә ҳ ӡ ҳҿ!
— әҳә!


ԤҬ : «Ҳ, ԤҬҚ!..»
қ ҭ,
ҵ ,
ԥ , ,
қ ҳә .

, ҭ,
ҟҭ ҭ,
ҭәӡ, ԥҭ,
ҭҟҟ, ҵ...

ҳәҳә, әҩ ҳ,
ҿҟ ԥ.
ԥ ҳ,
Ҭҽҭ ҭ.

ҳәҳә әҩ ҳ,
ҵҩ, ҭҩ.
ҭҟ, ԥ ҭ,
ҭԥ.

ҵ ә ҟ?
ҳ қ?
ԥ ,
ҧ ҟ?

ҳ, ҳ, ԥҭ,
ԥҭ, ԥҭ!
ҟҭ ҭԥ, ӷҭ!
ҳ ҩәқ!..


ҬӘ Ҧ *
қ ҽԥ —
ә ԥ.
ҵ —
ԥ ҟ .

-ҵә әҟ ,
ӡ, ҧ,
ә ӡ ӷ ,
, ә.

ә ԥ —
ҧ ҳә .
ԥ —
« !» — ҳә ҵә.

ә ҽԥ,
, ҧ, ҳ,
ҵ
ҳ ҩ!

ҷ , ҭ,
ҳәԥ ҵ —
ҵә қҭ —
ӷӷ.

ӡ, ԥ,
әҩ ,
ӡ , ҭ ,
ӷӷ.

ӷ ԥcya ҩ
ҭ ӷ ҳ,
ҳ, ,
ӷӷ.

ҷ , ҭ,
ҳәԥ ҵ,
ҵә қҭ,
ӷӷ.

1968 . 25,
**

-------------------------------
* ә ԥә ҿ ԥ ҽ ӡ : «ә ca ҳ, әӡ, ә!» — . Ҭ .
** 1968 . ҵәҭ . . -ԥ ӡ қ ҿ ҳә ҟҵ ҿ ә. — . Ҭ.


ӘҬ ҲӘ

ҩ ԥ, әҭ ҳә ԥә ҩ ҩ, ҭәҵ әҳә.

ӠӠӘ !
,
ҳ ,

ҭ ,
Ԥҭ !

қ әә ,
ә ,

ӡӡә ҭ ,
ә ҭ ә .

ԥ ҭ ҵ,
ԥ ҭ ҵ,

, ԥҭ ,
ԥҭ !

Ԥә ,
Ԥҭ ҭԥ!

ԥ ҵ ә,
ҧә

«ҳ ҿҿӡ,
ӡӡ!

---------------------
ҭ:
ҳ — ҳә , , -
ҭқ ә. ҧә ҳ ҳә
ҳҭ.


ҬԤҲ
ҭԥҳ, ҭԥҳ,
ӷқ ҷҷ-ԥ!
ҽ ә, ,
ә ҷ, ҭԥҳ!

ӡқ ҿҽҽ ҿҟ ,
Ӡә ҭ ә ҵә,
ҭ ҧ ԥқ,
ҷ, ԥҳ!

ԥ ҵ,
ә ԥ ,
ԥ
ԥӡ, ҭԥҳ!

ԥ,
ә ӷ ҿ,
ҳә,
ә ԥ, ҭԥҳ!

ҳ қ,
ә ҳә —
, ҭ ҩ —
ҟҭә, ҭԥҳ!

ҭԥҳ, ҭԥҳ!
, ҭԥҳ!
ә ҳ,
ҭ ԥ ҭԥҳ!

---------------------
ҭ:
ӡ ә Ҭә қ. қ ԥӡ ҟ, ax ә әӡ, , ә. «, ҳә, » — , ҳә (ҳәқ), ә, ҕ ҳә ә ҵ‘ .


Ә Ҵ
Ҷ ҭ ҳ ҭ,
Ԥӡ ҭ ҳ ,
ҳҳ ҳԥ,
ҭ ҳ ҭ ҭ.

Ҳҿ, ҳ ҳ ,
ҵ ҟԥ .
қҵә ҵә,
ә қ .

ҭ ԥ ҭ ,
әҿҭ ԥ ә, !
ә әӷ
әҭ әԥ, ә, !..

ԥ,
19 ӡ*, 1975 .

-------------------
:
* Ӡ — .

Ҳҭ ӡ ҟ . әәә ԥ ҟ ԥә ҟ әә. ҧ ҭқ Ҭқәә ҳ ҳә ҳә ҭ. әә ҳ ҟ, ә ҳ , ҩ ҭ.

16-ҟa — 18-ҟa қ ҵӡ ҭ қ ԥ , ԥ ԥ ԥ. ҧӡ ҩ-ԥ ҵ ԥә. ԥә ҩ ҿ, ҧ ҿ, ԥ ԥ. ԥ қ , ҟ , . ԥ ә. ԥқ Қ, қ ҳә
ҟ. ԥ ҳ, ԥ, . ҭ ҳ ҳ ԥ , ә ҳә әә ҟҳҵ. Ҽ ҳ, ҳ. ҭ ҳә ҟ, ҟ. ҧ , ҭ . Ҳ ҳ, ҭ ә ҳә ҳә, ә ҳҳә, ԥә ҳәә, ҳӡ. ҟ Қ
ҳ ҳә ә ӷ қ ҟҳҵ. ҽ , ԥ ҟ. ә, ҳҭԥ ҳ. , ҽә , ԥ ә, ҳә ә ҭ:


Ԥ, Ԥ!
- ҭә , ҧ!
ӷ қ ӷ, ԥ!
ҳ', ӡ, ԥ!
, ҭ , ҳ‘, ԥ!

ҭ ҵә ә қ, ҭә, ә,
ҭ ә.
ҭ ԥ ә.
ә қ , ӷ ә!

ҩ ҳ ҳӡ ,
ә ӡ !
Ҳә ҳ — — ә ӡ ?
ә ә ӡ ӡ ?

, ә, ҿ ԥ, !
ԥԥ — !
ҭ ӷ, ҭ !
, , !

ҭ әӡ ҟӡ, ӡӡ ҭ.
ҭ , ҭ, әӡӡ.
ҳ, ҳә, ҳҭ ҵә ,
Ҳә ҳ ҧҵ: «* ҭ».

ԥ ә, , ҳә, ҧ!
ӷ ӷ, ӷ ԥҵә, ԥ!
, , ӷ ԥҵә, ҳ, ԥ!
Ҳ, ӡ ԥ ҳ, ԥ?

ҭ , ҳә.
ԥ ҭ, ԥ ә!
ҭ ҩ ҟ ә,
Cӷ'ya ҟ, ҳ, ҳә.

-----------------
* — қә


, Ԥ — Ҵ, !
, , ,
, , ԥҭ,
Ӡҽҽ қ,
ҭә, әҭ, ҵә,

ҧӡ ҵ ,
ә ҩ !

әҩ қӡӡ,
ә ҵәӡ,
ә әҭ ԥ ҧ,
әҭ, ә ҩӡ,

ҽ ԥӡ,
ԥԥ ә!

Ԥҭ ԥӡ,
әҭ ә ,
әә ҳә ԥ
ӡ.

Ӡ , ҭ,
ә , қҭ !

— ԥ,
ҳ ҳ — ԥ,
әә,
қҩ — ԥ.

Ԥ ӷ — ԥ
ә ҵә .

Ҩ ԥҟ, ә ҷ,
ҭ ҩ, ҩ ҷ,
әҭ, ҭ, ԥҭ ,
Ԥԥ, әҭ, ӷ ҷ,

ҷ ҭ ,
ԥ , ҭ !

Ҩ ԥӡ ҭ ԥӡ,
ҭ ԥӡ ҵ ԥӡ!
ԥӡ,
ҩ ԥӡ, ԥӡ!

ӷ,
ԥӡ .

, ԥ !
- !
, ԥә,
ҭ ԥ !

ә ӡ!
ә !

ҭ, ҭ, ԥ,
ҵ, ԥ!
ԥ ,
-ԥ, ҵә, ԥ!

, ҧ —
ҵ, ԥ!

1918 .


ӘӘӘ Ԥ Ҭ Қ Ҵ
ԥ ҿ ,
ҿҵ ҵ:
«қҵә ,
қ қ».

«ӷ ԥ,
, »,
«ӷ ӷ,
».

« ҵә ,
ҵ ».
«Ҭҷ қ, ,
қ ҵ ӡ».

« қҵә ә,
ӷ , ».
« қҵә ,
ҵ».

« ӷҭ,
қ ӷ».
« қ ҵ ӡ»,
Ҟԥ — ҭ .


Ҽ ԥ ӡә ԥә ҵ ә әқ қ, әә ӷ ҭ, ӷ ҭ, ҩ:

ԤӘ
ԥә ԥ ә ә .
ӡ ҳә ҟ.
ԥ ә ҟ ә,
ҳ, ҳ, .

ԥ ә ә әқ ԥҟ ԥ,
, ҳ.
ӡ, ҧә ҳә ә,
ә ә ԥәқ ә, ҳ.

ә әқ ԥә ҳә ҳ,
ԥ әқ ҳәӡ ҳҭ!
ӷҭ ԥә әӡ, ӷ ԥҵә ,
ԥ ә ҵә ҵәӡ !

әә әӡ ҽ ә ӡ,
ӷ ҩә ҭ ҵ.
ә ә ә ә ҳ ,
ӷ, , ӡә ҟ, ԥә.

, , ӡ ,
ә әә қҭ ӡ!
ә ҵ ԥ ӷ,
, ԥ ә !

ә әқ ,
, ҿ ҭ!
ҳәҿ ҳҿ ә ҩә ҵ:
«ԥ ӷә ҵә ԥԥ!»

* * *

ӷ,
қԥ .
ҩ қԥ әҭ,
ҩ қԥ әӡ.


Ҩ ҲҚ?..*
ҳә

Ҵ, ҳқ ҩ,
, ӡ .
ӡ ҳә
ҧ ҳҳ!

әҩ ҟ қ ҭ,
ҩ ӡ ԥ ҵҵ!
Ҽ ԥ ҳ,
ҳ ҽ ?

ҵ —
Ҳҭә ҵ!
қӡ қԥҵә —
ҵ ҵ!

ӡҕ ҽҭ,
ҵ ԥ қҵ,
ә, , ԥ ә,
, ҽ !

ә ҩ ԥ ҳ —
Ҳԥ ә ҽ !
әҵ ҳә ҳӡ,
ҵ ҳ!


Ԥ ԥ!
қԥ ҳ —
ҭә ԥ!

ә әҟ ә ԥ !
ӡ ҵ —
әӡҕ ԥ?
ә, , ӡ ҵ!

3 ԥ, 1978 . ҭ

-------------------
ҭ:
ә ә, , ҳ әә ҳԥ .
* ҿ «ә, !» ӡ ә. — . Ҭ.


Ҷ Ӡ*
70-ҟ қ ҧ ҭә ә (ҧә. — . Ҭ.) , ҷ ҳә ӡ ӡ ҳә. Ҳ, ҳӡ. ҳә , әқԥ , ҿ... ҳ ә ӷ ԥ ҳә ҭ:

ҳә әқԥ,
қԥ,
ҭ, ҭҭ,
ҭ ԥ ,
қә ԥ, ,
Ҿҟ ҟԥ
............... ,
ҳ, ԥ ,
Ҵәҩҵәә ҽҽ,
ә ,
ҭ, ҭ,
ҿҟ ҿҭ,
ә ҭ,
- ҵҭ,
,
ҵ ҵҭ!
ҵҭ, ҵҭ,
ҳә ҵҭ!

------------------------
ҭ:
? , ԥ ҭ, ԥ ҵә, ҭ ә ԥ ҳә: « , ҵҭ». ҵ әқ Ҷ Ԥ ( ҳә. — .
Ҭ.) (Ҷ Ԥ ҳә ҟ) Ԥ ҿ ҳә ҳә, ԥ қ, ҳә. әә ҟә « , ҵ ҵҭ» ҳә «ҵ ҵҭ» ҳә? ҳә қҭ, . ҟә ҟәә қә ҳә ҭ ...
---------------------------
* ә ҵ ҭ, 1988 . 9 , ҭ ҿҳә ҳԥ, ҭқ ҟ ҵ . ҟ ҳԥ ә «ҭә ԥ ». ҵ ә ҳә қ әҟҿ. — . Ҭ.Қ-ԤҲ Қ

ԥ ԥ Ҭқә ӡҵҭқ ҿ қҵә. ӡҵҭ қҵә ԥ әҭқ ә ҟ. ӡ «ԥ әҭ» ҳә ӡ.
ԥ қ ҭқ , Қ-ԥҳ ԥ әҭқ . ҳә, , қ әә, ԥ әҭқ ...
ҭ ҳ, ԥ. ҩ ҭ, « ҭ ҟ, !» — ә ҳ. ҭҳәҩ ҳәҭԥ* (* ҭ) ҭ: «ҭ қ ҭ. қ, ҭ ҵә ӡ ҳә ҳ ҭ ! ҭ ҵә қҭ ҟ, әҟҵ . ҭ ҩқ ҟ, ԥ, ҵ. ә, ҷә ҳқ ҭ...»
ҳәҳәҩ: « , ҭ ҵ** (** ӷӡ) . қҭә, ҵ әҭқ қҭә ҵ. ҳ ә!..» — ҳә.

1. Қ-ԥҳ қ әқ

, , , , ә, !
ә әҵә, әә ҵә, !
, !..
, ә әҳә,
ԥә ҳ, !..
ә әқ,
әә қӡ, !
әҵ ҵ, !
әә қә, !
ӷҭ ҵ, !
ә ҳә,
- , , !..

2. Қ-ԥҳ қ ҽ әқ

ә, ә!..
ә ҭ,
ԥ ә, ә!
әҳәҭ ә,
әҳәҩ әҭ,
әҧ қӡ, ә!
ԥ ԥҳә ә ҳә,
ԥ ԥҳә ҳә,
ҭҳә,
ҭә, ә!..
ә, ә!..

3. Қ-ԥҳ ҿ

«Ҳ ҳҳә
әҧә әҳ!..»

ҧӡқ ,
, - ҭ?
ԥ ә ҳ ҽ?
Ԥ, ә, ӷ ?
ҽ ӡ ҳә , ҳә ҳ,
ҳ ԥ ҽ?
ӷ, ҵә — ԥ ҽ,
қ ҽ?
әԥԥ ԥ ,
Ҵ ҳәҳә, ӷ ә, ԥ ҳә ҽ?
ԥӡ ҽ, — ҿҟ ҽ?
ԥ , ҳ?
ҭ ԥ ҵә қҭ?
ҵә, ҵәҭ ҭ?
ԥ ҵәҟ ә,
әԥә әҳ ҳҳә, әҳ?!

Қ ҲӘ
«ҩ » — ә,
ә ԥ-ә .
ҳә ҭ ҳә,
ҳә: -, -, - ,
ә ҳә ,
ҳә «ҩ » .
«ҩ » — ԥә ҳә:
«ҩ» — ӡ, «» ԥ.
ҳәқ «ԥҳә»-, «ҳә»-.
«» ԥҳә; «» ҳә,
Ԥҳә ҳә ә:
ә ҩә ҳ.
ә ӡ, ә ӡ,
ҳә ӡ, ,
ҳә .


ҬҬҨҚ
ԥҟҭ!
ҭҟ!
ԥ-ӡ ә
ԥ ҵ!

ӷ ҟ ,
ә қә:
«әҿҭ
әҵҟ!» ҳә, ә.

ӷә ,
ә-ә .
ӡ ҳә,
ҭ .

, ,
ӷ ,
ә ӷ ,
!


Ԥ
ә ԥ ,
ԥ ԥ ,
- ә
ԥ.

ҟ, ԥ ,
ԥ ԥ ,
- ҳә ӡ ҳә
ԥ.

-ҵә ҵ,
ҵ ԥ ҵ,
Қҭ ҭ ԥ
ҭ ԥ.

Ҩ ҧ ԥҵ,
Ҵ қ ԥҵ,
ҵ ԥ ԥ
ԥ.

ә ҵә,
ӡҵә ,
Ӷҩ ҟ ҟ
ҳ ԥ.

ә ҩ ҳҵқ,
Ԥә ҩ ,
ҳ ҳә ӡ ҳә
ԥ.

ҩә ԥ ҳ,
ԥ ,
ә ҩ ԥҵ —
ҭ ԥ.

ԥ
әқ ԥ ҟ,
Ҩ ԥ ԥ ҳ,
ԥә.

ԥә ҽ ҵ,
Ҵ ӡ,
ҵ ҭҳә —
ә ԥә ә.

1987 ., 28 ҧ


Ҵ
ҩ ԥ ҭ,
ҭә ҭ,

ә ҿ ҵ,
ә ҵ ӡ.

ҵ ҩ ,
ә ҵ ҩ .

ә ҿ ҵ ҳ,
ә ҵ ҳ!


Ҽ
ҭә,
ҷ ҭә,
, ,
ҩ — .

ӡ ӡ ӷҵ,
ӡ ӷҵ.
ӷҵ ҟҵ,
ҽӷҵ.

ҩ — ?
ә ?
ҭә?
ԥә!


әәҩ ԥ «қ ҿ ҳә» ҳә «қ ҿ
ӷ» ҳә ҩ, ҳәә ҭ: ә ҭ , ҷ!

ә ,
ԥ ә ,
Ԥӡ ә ,
ӷ ә ә .

, ,
ӷ , ,
ә ӷ, ӷ ә,
ӷ ҳ ә.

ӷ, ә:
«ӷ» ҳә ҳә,
ҳә ,
әҳ.

қ ҳә:
«ӷ» ҳә;
ӷ ҳә,
ҳә .

«...ҭә»- ҳә,
«қ» ҳә, ҳә,
«ӷ»- «ҭә»- ҳә ә,
ҳә ҭ ҟ.

ә, ӷ ә,
ҭ ҭә,
Ҵ ӡ
Ҳ ҭ ҳҳә ҟ.


Ԥ
ә әҳҳә,
Ҳӷҭ ә ә!
«Ҳ қә» ҳә ҳҳә,
әҳ, ә әҳ.

«Ԥ»- «ԥ»- ҳҭ ,
ҳәҳә «ҳҭ» ә ә,
Ҳ ҭ ҳҭ:
ә-ә ҳҳә .

«Ҳҭ» әә, ԥә,
ԥә «ԥ» ҳҳә;
«Ҳҭ »- ԥә,
«ԥ» ҳҳә.

«Ҳҭ қ»- ҧә,
ԥә «ԥ» .
ҳҳә
ҳҿ «ԥ» .

«Ҳҭ қ», « қ»
ҳҳә «ԥ» .
«»- ԥә,
ҵ «ԥ» .

«» , ә ә,
ә .
Ҳ ԥә әҳҭ:
« ҳ ә!»


ҲӘ Ә Ԥ ҨӘ ԤҴ
ҵә ҵ,
ҵ .
ԥҵ,
ԥҵ.

ԥ,
ә.
қ ,
ҵ.

ә ,
ҭ .
ҭҳә,
ҳә-ԥ .

ҟ ҭ,
ҭ ӡ.
,
ҭ .

ҳ ,
ҭ қ ҟ.
ҭ ҭ ,
ҭ ҭ ҭ.

ҽ ә ҳә, ,
ԥ , ӷ.
қ ,
ҩ .

ҽ әҭ,
ә, ә, .
ӡ «ә» ,
«Ԥ» ҳә, «ә» ҳә.

ҧӡ ҳ,
ҩ.
ҭ ҵәӷ,
ҩ ԥ.

ҵәӷ ҩ,
ҳәҭ .
ӡ ҭ ,
ҳәҭ «»-.

ҳә ҳә ԥҩ ,
ԥ — ԥ.
ҳә — ҳә,
ҳә-ԥ .

ҳ,
ҭ ә.
« » ҳә,
ә ӡ «» .

ҭ әԥ,
қ .
ҵ ӷ,
ҭ.

ҭԥ ,
ҭԥ .
ҭҳәҭ,
ԥә ӡ ҳә,

«-ҭ» ӡ,
ҿ «ҭ» ҳә.
ә «ҭ» ҳә,
* ҳә .

ҭ,
ә ҭ.
ԥ ԥ,
ҭ ԥ ҭ.

ԥ ԥ,
«-ԥ» ҳә «ԥ» .
ԥ,
«-ԥ» ҳә «ԥ» .

-ԥ -ԥ қ ,
ӷ .
ӷә ,
«ә»-.

Ԥӡә ,
Ԥӡә ӡ «Ԥ» .
«Ԥ» ҟҵ, «ә» ӡ,
ә .

ҵә ,
ҵә ԥ.
ӡ «» ,
Ҳә -«ҩ»-.

«Қ-ҭ», «Қ--ҭ», «-ҭ» ҳә,
«», «-ҭ», «-» ҳә.
ҵ ԥ,
ә ҭ ҳ.

---------------
* — .


ҼҼ ԤҬ
ҽҽ,
ҽҽ ҽҽ,
әӡҩ ҳә:

ҭҭ ҳә
ҳәҳә-ҳәҳә «Ԥҭ!..» ҳә.
«қ ҵә,
ҳә әә!» — ҳә.

, ә,
,
ҽҽ қҳәҳә:

«, , ҵ,
ҵ,
,
ҭ ә әҵ.

әӡ,
ә ,
Ҳҩ ҳҟ,

ә ҳә,
ҵә ҳә.
ҳҳәҷ,
Ҳәә ԥӡ ҳԥ ҭ.

Ҳәә ԥӡ ҳӷ ҳ,
Ҳә, ҳ, ҳ ҳ,
ә ҭ ҳӷ.

қ ҵҳә,
ҳә ҳәә,
әә-ҟ қҵ,
ҳә.

ҳ,
ҵ ҳ,
Ҩ ҳ ҳӷ!

ҳә ԥ ԥ қ,
ҵ, ә қ.
, ԥ, қ,
Ҳ ҳ қ!


ӘӘӘ Ԥ
ԥ,
ҳҩӡ ҩ ,
ԥ ,
ҷҩ ҳ ә .

ҭә ҟҵ, әҩ,
ҭә, ҽ әҩ,
ә ҩ,
ҭә ҩ.

ԥ ҿ ә
ҿ әә:
«Ҽ-, -ҭ»,
ҟ .

ә ԥә әҵ,
ҟ ҽ ӷ,
ҟ ԥҟ ҟ,
ԥ әқ .

«ҳә ә,
ҩ ҽԥ ҭҭәә,
ҿ ҳә ә,
ҭҭҧ...», ҩә.

, ҳӡ,
ӷӡ , ԥӡ,
-ҳә, ԥәӡ,
ҭ, ҽӡ!

ҭ
ҳ, ҭ, ҭ,
ҿԥ-ҿ ҭ...
ӡ ԥԥ?

ԥә ә ҟҷҷ,
ԥ ҷҷ,
ҽ ҭә, әҩ
-ӡ ҩ.

ҳә ,
қҭ ә,
ҧ ,
ҩә ҭ.

ҩә ҩӡ,
ҭԥқ ҽӡ,
ҵ,
ӷӡ.

ҭ ,
ҭә ,
ҽҩ,
Ҭ ҭә .

Ҭә ҩ, ҳӡ,
ҿ ҵ.
ә ҿ ҭҟ,
ә ԥ ҟ.


Ӡ
Ӡ ӡ Ӡ----,
Ӡ ӡ Ӡ----,
Aҩ ӡ ,
ӡ Ӡ.

ӡ ,
Ӡ ҳә Ӡ ҳә .
қԥ ӡә ,
қ .

ԥ қԥ,
қ қԥ.
Қ ә ҿ:
« қԥ !»

ә ,
ԥҳә ҭ,
қ ҵ
ҳәҷ .

,
ә қ.
« қԥ ,
ԥ!» — ҳә.

,
ӡ ҵ.
ҵ ,
ӡ ,

ә ԥ, ԥә,
ҳә қԥ.
ә ҟ, ,
, ӷ .

ҭ,
ӡ ҵ ԥҭ.
ԥ,
ԥ ҩҭ.

ә ԥ,
ӡ .
- ә
ԥ.

ԥӡ, ,
әә, ,
ԥ ҷ ,
.

қԥ,
.
қ,
‘ ә ҭ.

ҩ қ‘,
қ ҳә:
«Ӡ ӡ ҳә» ҳә,
қ ҩ Ӡ!


ҚҬ ҚҬҨ
-«қҭ» ә,
ә ԥә.
ҵ ә ә,
ҳ ҳҵә.

ҳҵә ԥә,
ԥәә ҳ.
-«қҭ» ә ә,
-«қҭ» ԥә.

-«қҭ» «қҭ »-,
-қҭҩ» «қҭ ҩ»-.
«Қҭ» ҳ ҟ ҩ:
, ԥ.

-«қҭ» ӡ «ҩә»-,
, ҩ .
Ҩ — «қҭҩ»-,
— «қҭ»-.


ҩ, ҩә, ҳ ӡқ ԥә ԥ, ә әқ
ҵә. ҭ ҟә ҳ .

Ҳ
Ӡ ҳә,
Ӡ ҳә,
ҳ ӡ ҳә.

Ӡ
Ӡҳ
ҳ ԥ ҳә.

ԥә
ә ә
ҳ ӡ ҳә,

ӡ,
ӡҳ,
ҭ ҭ ҵ.

қ ,
ԥ ,
ҭқ Қԥ ҳә,

ә
ә
Ԥ, ҩ ҳә,

ә,
ә
, ҳә,

ҳ ӡ
ҳ ҵ,
ҳ ҳә,

ҵ
ә ә
ҳә,

ҵ,
ҵ,
ҳ ԥ, ԥ —

ҿ,
ҿҵ
ҳқ ҵ, қ,

ҩ ҟ,
ҟ
ԥ ҩ,

ԥ
ԥ
ҭ ӡ!

,
ҭ,
ҭ , ԥ!

1958 .
ҭ, ԥ.


ҶӘ ( Џ) Ҭ ҲҬ
Ҳ ԤӘ Ҩ Ә
-ҽ ԥ,
ҳә.
ә ҭ,
ҽӡә ҳә.

, ,
ҟ ҳә ҭ,
ӷ ,
ҳә.

Ҳҭ ԥ ҳ,
ҭ ҳԥ.
ә ҳ ҳҳ,
ҳқә ҳ ҳә.

, ,
ԥ ә ҵә,
қ ҵ,
қ ҳә!

--------------------
— қҭ
ҭ — ҭ
— ҩ


ҲӘ
Ӡҵә ҵә ҟ,
ҳә .
Ӡҵә ҳә ӡ ҟ,
ӡ .

Ӡҵә ӡ,
ҳәҳә ҵәӡ.
қ ҩӡ,
қә ԥ ҩӡ.

Ӡҵә ҳҭ,
Ԥқҭ, ӷҭ.
Ӡҵә ,
Ӡҵә әә ҩҭ .

ӡҵә ҵә,
ԥ ҽ,
ԥ ҳә,
қә .

ӡ қә,
ӷҭ ,
ӡҵә әқԥ,
ԥ ҭҵ.

қ қә ҭҳә,
« ҳә» ҳә ӡ ҳә.
-ҳә ҳә,
- ҳә:

«, ҳә қ,
ԥә ҟ, !»
«, ӡҵә ,
ҳә қә!»


Ҭ, Ҭ Ҳ
Ҭ ә ҭӡ,
ҭә ӡ,
қ, ӡ.
ә ԥӡ.

ҭә ,
ҭ ҟ,
Ҭ ә ,
ҩ ҳ қ.

ә ӡ ,
;
ҭ ,
Ҭ ә .

ә әҵ — ,
ә, қҭ,
ҟ ҳ,
ҩ ҭә ӡә .

ҵ ҳӡ ә ,
ҭ ,
Ԥ ҭ ҭ,
Ԥ .

Ҭ қ ә ,
қ ҩ,
ә ҽ,
.

ә ,
ҵ ӡӡ ,
ҳҭ ҳә ҩ ,
ҳҭ ԥ ә .

Ҭ ә ,
ҩ ҳ ,
Ԥ — ,
ҳ — .

ҩ ӡӡ ҳ,
Ҭ ә ԥ,
ә ҳ,
ә — ҳӡ.

ә ,
ԥҭ ,
ҳ-ҭ ԥ,
ҩ ҭ.

ҳ-ҭ ҽәҩ,
ҭә ҽәҩ,
ҟ ҟ ҟҩ,
, ӡ, ҩ.

ҳ-ҭ ҟ,
ҟ ҭә,
ҩ ҳ ҽә,
ҽҩ қҭ.

ә ҳқ қҭ ,
ԥ ,
ҵ , қ,
ԥ.

ә ҿ әҟҵ,
ә ԥ ҟҵ,
ҟҵ, ԥ ҟҵ,
ҭ ӡӡ.


Ә ԤҞҚ
ҟ ҟ,
ҷ .
ҩ ‘,
ҩ.

ә ҟ ә ӡ,
ә ҵ.
әҟ ә ӡ,
ә ҟ ӡ.

әҩ ә ӡ,
әҩ ә ҿ.
ә ҟ ӡ ,
ә ҟ ә ҿ.

Ԥ қ ҳә ҟ,
ҟ ҳә .
ԥ ӡӡ
ҭ .

------------------
ԥҟқ — ԥәҳәҾ ,
Ҿ .
ққ-ққ ҳәҳә
ҳ .

Ҳәә , «ә », —
ҳә .
ҿԥҟҭ ҿҳәҳә
ҳәҳә .

ҭҷ ,
ә ҟ,
ҟ
ӷ ӷ, ҟ!

-ԥ ҵ ,
Ԥ қ ԥ .
ҭ ҭ,
ӷҩ ӷ ӷ.

ҭҳәҩ, ҳәҳәҩ,
ә ҩ,
ҳә қ,
әә ҭҟҩ.

ҭ әҩ,
ӷҭә — қ,
«әә ә!» — ҳә
ԥҟҭ .

-----------------
ҭ:
ққ-ққ — ҵәӡ ҟ ә.
ҿԥҟҭ — ҿ.
ԥҟҭ — ҧ ҟ ԥ.


ӠҴӘ
ԥ ҩҵ,
,
ӡ , қ,
ӡҵ ҽ қ.

Ӡ ӡҵә ,
ӡҵәқ ҟ.
Ӡҵә ӡҵә ,
ӡҵә ҟ.

ҵ,
қ қҵ,
ԥ, ӷ ҭҵ,
ӷ ӡҵә .

ҵә ӡҵә -ԥӡ,
ӡҵ, -ԥӡ,
ӡҵ ӡ,
-, қ қҵ,

ԥӡ ,
ӡ ҵә ӡ.
ҳә қ,
қҭ .

ӡҵә ҟ,
ԥ ҽ,
ԥ қ,
.

қ ,
ӡҵәқ .
ӡҵә ,
« » .


Қ ӘҬ
ҳӡ,
ҩ ӡ,
Қ ҳә
ӡ ҳ,

,
ҳә ,
ҧ,
ҭ қ әә ҩ.

ҩә ә ҵ,
ӡ ҽ ҭ,
Ҳ ҭ ҳҵ,
Ԥҭ .

Ԥҭҭ ҭԥ,
Ԥҳә ӡ.
Ԥҳә ԥ
ҟ!

1974 .


Ҟ Ә ҞҴҞ
ҟҵ ҵ,
ҵ ҵ, ҵ ҵ ҵ,
ҵ ҵ,
ә ҩ ҟ,

, ҿҵҟ ,
, ҟҵҟ .
ә ә ,
әқ ә қә.

ҭ ӡ ԥ ,
ԥ ҟ?
ԥ ԥ ҭ,
Ԥ қ ҵ ?
ҵ ҵ ҳә ҭҳә?


ӘҨҨ
— ԥ ҷҷ,
ԥ ҷҷ!

џ ҭә, ԥ ҭ,
ҳҭ!

,
ԥ ҳ?

— ?
?

ә ԥә — ԥ,
ӷ ԥә — ӡ.

ә ҩ, ҵ,
ҧҩ, ҵ!

— ҧ ҷ,
ԥ ҷ!

ҭә ҳә?
ԥ ?

— ҵ ҳҩ,
ҩ— ҳҩ.

, ,
ә !

— ӡ ҳ,
ҭ , ?

— , ,
ԥ !

— , ҷ!
— Ҳ , ҷ!

— Ҳӷ ԥ!
— Ҳӷ ԥ!


ӘҬҾ

Ҳ ......................
ԥ ҳԥ, ҳ, —
Ԥ , ҳҭә!
ҳҭ ,
!
.

ҧ ԥ,
ԥ .
ҭ ҭ,
ҟ‘.

ҭә ҳ,
, ҳ
, ҳ, !
ԥԥ !

— ҭ ,
, .
әҭ ,
ӡ.

1975 ., ԥ.


ԥҭ Ҷҷ ҭ ҳә
ҩ ә ҳәә:

, ,
қ ҳ‘,
3ӡ ҳә
ҿ, ҳәә‘.

ҵ ԥ ҩ,
, ә ҳ.
ҭ ҵәӡ әқ
.

ҵ ԥ ,
ә.
әқ қԥ,
ә .

ҵ ҭҳ
ҳә.
Ҳҵ ,
.


, ә.
Ҷҷ
ҵә ә.

?
, қ, ҭ !
ҭ
ә ҳә.

ҳ ҳә,
«ҭ ә ҳә:
ҭ ԥ ә
ԥ !» — ҳә ҳә.

Ҳ, !
ҭ ,
, ә-ә
ҵә .

! әӡ:
ԥ ә.
ә, ԥ ҵә
әӡ .


ӘҬ, Ԥ!
ҩ-ҿ ,
Ҳ ҳ,
Ҳҿҭ ԥ
ҩ ҳ ҳҭ.

Ҭԥҳ ҭ әә ҳә,
ҳә әҳә,
Ҳ, ҳ ҳ,
«Ҳ ә!» — ҳә ҳәҳә.

әҳ ԥ ,
әә !
әә, ә,
ә !

1975 .

 

Ә ԤӘҚ
Ҳԥ , ҳ,
Ҳӡә ҭҟ ҳ.
Ҳҭ‘, ҳ,
Ҳӡә ҳҭ.

ҭ ҳ ҳ ,
ҳҭ— ҳԥ .
ҭ ҳ ҳқ ,
Қ ҭ — ә ҭ .

Ҳԥ ҳҭ, ҳқ,
Қ ҳҭ, ҳқ.
Ҳә ҳҭ, ҳԥ ,
Ҳ Ԥҭ ӷ ҳ.ҟ ҟ,
ҟ ҟ.
ҟ ҟ,
ҟ ҟ.

ҟ,
ҟ.
ҟ,
ҟ.

ҟ,
ҟ, ҟ.
ҵ ҟ,
ҵ ҟ.

ҵ ҟ,
ҵ ҟ.
ԥ ҟ,
ԥ ҟ.

Ҳә , ҳҵә,
ҳ ҟ.
ҳ ҳ ,
ҳ.

ҭ ҵ,
ԥ ҭҩ.
ҭ ҵ,
ә ҩ.

, ӡ ә
Ԥ, ?
ә ԥ
ҟ .

ҩ ҭӡ,
ҩ ӡ.
ҩ ӡ —
ҟ ҩ ҳ.

ӡ ҟӡ,
ҟӡ.
ҩ ҟӡ,
ҩ ӡ.

Ҳ ӡ ,
Ҳҟ ә .
Қҿ ҳ ҳ ,
ҵҩ ӡ .

ҳҵ ҳә,
ԥ ҳԥә,
ҳә,
ҳҵә.


. ӘҚ*

ӷ'

...
.

«ԥ әә —
».
« әә — ӡ
ԥ», — ҳә?

« ә ҳ —
», — ҳә?
«Ҵ , » —
ҳә ҳә?

ә ҳ —
ә ә ә,
ә ә ҳә —
ԥ ԥ ӡ?

ә , ҭ
ӷ‘ ?
ә ә ,
ҩ ҟ ҿ?

ҳ ӷ қ
ә ӡ ,
ҭ ә ӡ
ҟ ҩ ?

Ԥ* ҟ ҿҵ
ҿҵ.
«қә ԥ — ҽ,


ә —
ҟ ҭ,
ҟ,
«ҵ ҵ» ҳә?

Ҵ ԥ —
ԥ ?
-ԥ —
ә ӡ?

ә , ӷ
ԥ ҭ,
ӷ, , ,
ҭ ҧ қҭ?

Ԥ ҟ,
ԥ ԥ?
« ҳ — ҽ ҩ»,
ҧ ?

ә ,
ԥԥ ?
Ҳ, ԥ, ԥ,
ԥ ?

ӡ ҳԥԥ,
ԥ ?
ҳә, ,
- ?

ԥә, ҳ, ԥ,
ҵә ԥ?
Ҳҟ ,
ҳӡ ?..

1973 .

---------------------------------------
* Ԥ-ә . . ҟ, ә , ҵ ҟә ԥ ҵ ҭ ҳԥӡ. — . Ҭ.
** Ԥ — ҳә. — . Ҭ.


, !

«ә- ԥ ҵә»
ҳә ҿ ,
Ҳ ҭ ә
ҩ .

ә- ԥ ҵә
Ҭҟ — ,
«ԥҩ ҩ» —
ҳә .

ҵ, ҵ,
ҵ .
, ,
.

« ҟ ҵ» —
ҳә ҭ .
Ҳ ҷ,
Ҟ ә ҳҳ.

ӷ ԥ ҵ
Ҳ ҳ ԥ .
ҵ ԥ қ
ԥ, ҭ ҭ .

ә ҳә
ҭ ҳ,
ә ӡ ҭҳ
ә, :

«ҵә ԥ ҭ»,
ҭ ,
ҩ
ҭҳ.

ӷ ә
ҵә ҿ,
ҟҵә ӷ
ԥ.


. ҳәә

« ә ә ә» ҳә,
ә ҳә ҭҳә‘,
, ә ҳә ӷ‘,
ҵҳә әӡ.

ҩ ӡ ҟ ,
ҭ ӷ ә ҵ,
ҳ ӷ ,
ҵ ҳә ҽҭ ә.

ҳҳ, ԥ ,
ԥ ҟ, .
ҳҳ, ҵ,
ҳә, ҩ, ә.

ӡә ҟ?
ӡӡ ҭҳ ҟ?
қ ӷ ҟ?
ҟ?

ҩ, , қ ԥ,
ӷ , ә,
ԥ ҳә, ԥ ҳ,
ԥ қ қԥ.

-ә ԥҵә ?
ԥҟ ҩҟ ?
ә ә ҵ ҭ ҿ?
ҭ ӷӷ ҷҩ ?

ҳ ә, ҳ ҳҿ,
Ҳҽҭ ҳ — ҳ,
Ҳԥәқ ә — ҳҳ,
ҳԥ ә ә ҳҵ — ҳәӡ.

Ҳԥә ԥ ә ,
қ ҳә ҟ.
әә ҭ ҭә —
ҳ, ҟ.

Ҳә, ҳә — ҳ ҳ,
Ҽ, ә ҳ ҳ;
Ҳә ә ҽҭ ҳқҭ,
ә, ә, ә — ҟ.


ҭ, !

, !
ә ԥ ә.
ҟ ә ҳә, ,
ҭԥ ҳә ӷ‘ ә.

«ә, , ҭ?» — ҳә,
ҩ ҩ, ӷ.
ҩ «ҭ» ҳә,
ҩ ӡ .

ҩҭ ԥҭ ,
, .
ԥә қ ҭқ ӷ
ҭ, ӷ‘.

ҳҭ ҵ,
ә, ҭ, ?
ҵ ԥӡ ҭ ҭ,
ԥ, әҩ , !

ԥ ҭ — ҭ,
, ҵ ҭ.
Ҳҩ-ҵ ԥԥ ,
әҩ ҳәҿ қә.

- ҳә,
ҵ ә, ԥ ,
ә , ә ҳә,
ԥҵ ԥ ә ҿ!

24 ӡ, 1988 .

-------------------
ҭ:
ҭ ә ԥ ә Aҟya ә ԥ .


ҴӘ
ҭә ,
ӡ ҭә .
ҭә ҭә ,
ҳ ҭә ҭ.

,
ҭ ҭә .
ҵә ҭә ,
ҭ ҿ.

ҩ ӡ,
ә ә ӷ,
ҭә ә қҵә,
ҭ ҭ .

1975 .


ӘҨ ԤҨӘ
. .

ԥ ԥ,
әҭәӡ ԥ.
ҵ ԥә ә,
әҩ ԥ.

әәә ҭ ԥ —
, , ҵә ԥ.
ӡ ԥ ҩ ,
Ҵәҩҵәҟ әҩ ԥ.

әҩә ҩ,
ҭә ҭԥҳ ԥӡ.
ҭ ҽ ҩ,
ҭ ԥ ҵ.

әҩ ҵә ,
әҩ ә ҩ .
ә ӡ ,
ӡ .

әҩ ԥ, ԥҳә!
ҭ ԥ, ԥ!
әԥ ә,
ԥҳә, ԥ!

ҭә ә ә, әӷ ә,
ә ҳә ә!
әҩ ҵә, әԥ,
әӷ, ә!
ә!

-------------
ҩ —


, Ԥ?
, ҧ,
ԥҵә, -ә?
,
ҳ, ԥ!

ԥ ә ,
ԥ ;
ҿ ҳ ԥ ,
ԥҵә .

ԥ ҭ,
ҳ ԥ ҭ,
Ҳ, қ, ҳә,
ә ӷ ҳҳ!

Ӷ ҵ ә,
,
ә әҭә,
ҳқҿҭ .

ԥ ҭ,
ҳ әҭ?
ҳ ,
ҳ ҭ?

ҳ ҳҭ ,
Ҳ ҭ !
ә әҩ ҳ,
ә !ҭ, 30 ӡ, 1984 .


ԤӘ Ӷ Ҭ
ҟ қҵ —
.
ә ҵәҭ ӷ —
ә .

ԥ‘,
ҿҭ ҳ‘,
ԥ ҽ,
ә? ҳ‘.

ҭ -,
ҵ ҽ, ҟ.
ҩ әҩ —
.

қ ҭҳ,
ҟҟ-ҵәҵә ҭ.
, ԥ ԥ қ,
Ԥԥ ә ҭ.

ҩ —
, ҳ, !
ҽ —
, ҳ, !

ҟ-ԥ ҟ,
ҳ-ӷ .
— ,
ҟ-ԥ .


ԥԥ ә ԥԥ,
ә ҳ —
ққ ҳ.

,
ҵ ҽ,
ҳ —
қԥ.

қԥ, ,
Ԥ қ ҵ.
ҽҭ ӡӷ,
Ԥҭ ҭ.

ӡә —
ҵ ә.
ԥҽ, ҟ —
қ ԥ ә .

ҿҳә ҳә,
қ.
ӷ,
ә.

ԥ ҵ —
ҳә,

ҵәҟ ӷ !

ҩ ԥ,
ҟҟ.
Ԥ ӷ !
ҵҭ әә ԥ!

- —
ԥ ԥ қ.
ӷ ԥ, ә —
ӷ ԥҵә қ!


ӷ ӷ ә?

ӷ әҳ?

«, ԥ,
ԥҭ!» — ҳә.
әҳ:
ӷ ҭ.

Ԥҭ ,
ӷ ӷ—
ҿ ҩ ,
ӷ ҭ ԥ!

ҳә, ,
ӷ ҳә, ә,
ӷ ҳә, ԥ,
қ ,

ӷ ,
ӷ ,
ә әә ԥ,
ҭҩ ԥ!

ԥ ҳқ,
ҳԥ ԥ!
әҵ әҵԥ,
ҩ ҳ ԥ!

ӷ ҟ ҭ —
ӷ ҭ ԥ!
Ҳ ҭ ә
ҳҿҭ ԥ.
ӷ ҭ ԥ!

21 ԥҵ, 1987 a.


ԤӠ ҚҴӘ
ԥҭ ҿҵ ҳә,
ԥҭ ә.
Ҳ ҳԥ,
қ ҳә.

ә ҭ ҳԥ,
Ҳ ҳӡ,
Ҳҩ «әҭ!» — ҳә,
ҳә, ә ҳ.

Ҳ ҭ ҳ
әқ ҭҳ.
әҭ ҭ
Ԥӡ ҳ.

ә ԥ,
Ԥ әә ҿҵ.
-, ӷ ҳ,
ҿ.

ԥӡ ,
Ҷ ҷ .
ӡ ҩ
қ .

ԥқ ҵәҩҵәҟ ,
ԥ ҵ,
«қ-қ!» — ҳә
Қҭ ҭ әҵ,

әқ ҟ ,
- ҳә ԥҟҭ,
Қҭ ә әә-ҟ,
ә қ,

ә әқ қ
ҵқ-ҵ-ҵқ ,
ԥ ԥә ,
ҩ ,

ә
әқ ҵ,
ӡә , ҵ,
ԥ ҵә.

ә ҟ ҩ,
әҩ ,
ҭҟ, ԥә
.

ԥ ҭ ҳә,
әққ ԥ ҵ,
ҳә, ԥ, ,
ҵҭқ ҟҟ-әә.

қ ҵ ӷ
қҵәҭ,
ӷ ҩ ӷ
ҭ ҵҩҭ.

ә ҵә ҵә,
әԥԥ ,
әҩ ҩ ,
ԥ қ .

қә
қ ԥ,
ҭә-,
«ҳ, !» — ҳә ԥ.

әҩ
ҩ ԥ ҽ,
ԥ ҵә
ҩ ә ,

Ԥԥ ԥԥ ,
ҩ ә ,
ҵә ,
әԥԥ ә.

ҳә ԥ
ҟ, ,
ҟ ҳә ҟ,
ҵҭ ӷәә,

a ҵә , ,
қҩ,
ԥ қ
ә ҭ қ,

ҵә,
әқ ,
ҩ ҩ ҵә,
Ԥ ԥԥ

Ԥԥ ԥ ӡ,
ҵԥ қҵә.
ԥ әԥԥ
ӡ қҵә.

ҟҭә ԥ
ҭ ҟ әҭ!
, ҳ ҭҟ,
ә !

-ҳ ,
ҵҟ,
ҭ ,
ҟ ҩ,

ҩ, ҳ ә,
ҟ .
ҭ, ҭ ,
ҳәҳә- ҿ.

ҭҳә ԥӡ ԥ,
ҿ .
ҳқ-ԥқ, ҩ ,
Ԥӡ ҭ .

Ԥӡ ԥԥ ԥ,
ҭ ԥ ҩ.
ԥә ӷӡ,
ҳ ҵәҩ.

ԥ қҵә —
ә .
ԥ ӡ —
ә .

ә ҳә
ԥ.
ә ԥ
ԥ.

қ — ҩ ҭә,
қ — .
— ҩәӡ,
ә — қ.

-----------------
ԥԥ — ҳ
ԥ — ԥ
ԥ —
ҵҭқ — ,


50 Қ ԤӘ Ә
ӡ* ҳә ә,
ҽ ә ҳә.

ԥҳ ,
ҽ ә ҳә.

ҭ ҭҳә,
ҽ ә ҳә:

« ! !
, қ!..»

ә ә,
ә, әә.

ҭ ,
.

ҳә ҭ ,
ҩ ә ҳә .

ҳә ҵ ә,
ҩ, ԥ ә.

- ԥҭ ԥҩ,
ҿ ҩ.

ӡ ҳә ,
ҽ ә .

« ! !
, !..»

,
ҵә қ:

«, ҭ ә әҳ?
ҭҳә ә?

ә, , ,
Ԥ ҭ, ?..»

ҵә ҿ ,
Ӡәҩ ҳә ҟҵ:

«әҳҵ ҳ ԥҳ,
қ ӡӷҳ.

ә әә, ҳ ҳә?
әҳӷ‘ ?

ҳ ҳ,
әҳә ҳҵ.

ҳҵҩ ҳ ҳ ҳҭ,
Ҳә ҳ .

ә** ҵ ә,
ӷ әҭ әҿҵ.

қҵ қ, ,
ә ә ә, !

Ҳәӷ‘, әӡ,
Ҳә ҳ әҳҭә!

ҭ әқҭ,
Ҳәҵ, әҳә ә...»

ҭ ҳә,
ҳҭ .

ә ҵә,
ә ҧ ҳә.

ԥҭ ҭ ,
қ ҭ ҵ.

ҭ :
« ҭ ҳә!» — ҳә.

ҳә,
ҳә ӡҩ.

ә ҭ,
.

ӡ ,
ҭ ҳә:

«әәҵәҟ, », — ҳә,
ӡә әҟ.

ӡ
ҷ .

ә ҳә,
Ҳә ә ҳә.

ә ҳ
ҩ ӷ.

әә ә ,
әә ԥә.

ә ,
ҭ ҭ .

ӷ ҭ ҳә,
ә ҳә.

ҳә ҳә ԥ,
ӷ ҳә:

« , ?..»
« , қ!..»

қ қҭ қ,
ӡ ҭ.

ҭҭ ,
ҳә ҵ.

ҵ ҳә ҭ,
« , қ!» — ә.

: « , қ!..»
« , қ!»

ә ҳә ҭ ,
ә aҟapa .

ҩ ә ә,
ԥ әқ ә.


ә ә, ҳҿ!

Ҳәҵ ә ҿ,
әқ ҿ,

Ҭԥ ҳ әԥ,
Ԥ ә қҭ.

Ҭԥ ҳ ҳә,
ҳ-ҵ ҳә.

әә әә,
ӡ.

ӡ ә,
ӡ ԥ .

ҿ, , ӡәӡә,
ҳә, ә.

Ԥ ҭ ҵ, ԥ,
ҭ ҽ.

ҽ ҭ,
әҵ ҵҵ.

ә ԥ,
ҭ :

«Ҭԥ ҳ, , ,
ә ҽ ә ҳә!

ҩә ӷ,
ҭҳә ҳӡҩ!»

Ҭԥ ҳ ҳә ҳә,
«ә ә, ? — ҳә. —

әқ ҳә,
ҭәҵ.

ҳә ҽә ԥ,
ә ҭ,

ә ҳә, ӷ,
ҳә ҳәҳә, ҳә.

, ҳәҳә», —
ҳә, ә ԥ.

ҳ: « , !..»
ҿ: « !..»

ә ҳә,
ҳә ҵәҭ ҿ.

: «!..»
ҭ: «!..»

ҳ: « !..»
ҭ: « !..»

ӡ ҳә,
ҳә ҳә:

« әқ ҳә?
?..»

ҭ ҳә ҭ,
«ҳә, , әӡҩ», — ҳә.

ҳә ә ,
ҳә .

ҿҭ, ҿҭ,
ӡ, ԥ.

!.. — ҿҭ,
ә ә .

ҩ,
ә .

ӡ ,
.

,
ӡ — .

ә ԥҵ ,
ӡә .

ӡ ӡ ҳә,
ԥ.

ԥ Қ,
ҭ ԥ ҭ.

ԥә ҩ ԥҽ,
ԥҽ ҵ.

,
ӡ ӡ ҳә.

ҕ ә ҳә,
ҩ, ә:

« , ! ?..»
: «, ! ?..»

« , !..»
: « , !..»

ә ,
ҭ ҳҳә ҭ .

ҳқ,
ә ,

,
ҽ ӡ ,

ԥә ԥӡ,
ӡә.

қә ӡ ,
.

ԥә ҿ.
ә ҿҵ.

ҽ,
ҭ ә ԥ.

ҵ ,
ҵ ә қә.

,
ҳ ҳ.

Ԥҳә ԥә, ԥҽ,
ҳәә .

ҭ ҳә,
ӷ ҳәә .

ԥ ӡ ,
ә ԥ.

ӡ,
ҩ ӡ.

ә ԥ,
Opa ә ҳә.

ҭ -ҩ,
« , », — ҳә.

ә ҳә,
ӡә ә ҳә:

«, , ?
ҿ ҭҳә?

! !
ҭ!..»

ә ҳә,
ӡ .

Ҳҿ ә ә,
ӡ ә!

ҳә,
ҿҳ, ҭҳә.

ҳә ,
.

--------------
* ӡ — ә.
** ә — ә.


ҲӘ, Ә !*
Ҳә, ә ,
ҳә,
ә ҳӡ,
Ҳ ә, әӷ!

ӡҳә ӡә ә —
ә ҳә,
ӡәӡә әәә —
Ҳ әҳә әҭ!

Ҳԥӡ ә, ҳ әҭ,
әҳҭ ә!
әӡә ҳ,
Қә ҳ!

әҩ ҳ ҳ —
ҳҳә ԥ!
ә ҳ,
Ҳ — ҳ!

әҿ, әӷ әӷ,
әӷ ҳҳ!
Ҳ ҭ —
ҵә ҳԥԥ!

Aҟya, 1975, ӡҵ 27

---------------
* ә ӡ ҳ ҵ әҟ. ҩ : «....ә ҳқҵ (1975 .— . Ҭ.) әҭ «ә » ә ԥ , әҭ әҵ, ә, ԥ , ҳә ԥәә ҳә, әә? ...Ҳ ә ԥ...» — . Ҭ.


ҞӘ

ԥ, 1975 қ Ҭқәә ԥ ҟ ԥҩ ԥ

— . 1901 қ ԥ () ҽ. Ҭқә ӡ қҭ ҭ Ҳ қҩ, ԥә ә Ҳ қҭ, ә қҭ . ҭ ә ҵ қ ә ҳә ҭ ҟә -ҭ ҟ- ҭә ҟ ә ӡ ҳә қҭ. ԥ ԥ ҭ, ӡ ҳә қҭ .

— әҵҭ ҵ әқ ҳәҳә ҟ?

— — . — . — Ҳ. Ҳ — . — . ҭ, ҭ ҳә ә . ҳҭ қ. ... ҩ ԥә ԥҳә — ҷ-ԥҳ, ӡ. ԥҳә, — ҳ, ӡ. , , -ԥҳ. -ҧҳ ԥ, ҷ-ԥ . ԥ қҵ Ҳ . ҟ. ә...

— әҳә ҳәҟҩҩ ҭ?

— ԥҿ әҟҩҩ ԥ . ҳҭә, ҳә ԥ ҳҭ . ԥ ҭ ҩӡ... ԥ — ә ҟ, ә ҟ — ҳ , , ҟқ , ԥ ә ә қҵ ԥә , ԥ ҳ, ҳԥә ҳ...

— ҵ ә?

— .

— әқ ҩ ә, , әҵ?

— ӡ ҵ ҿҭ. ҟ, ә қ ҵ ҿ. ӡ . ҟ...

— ҭ ӡ ә әә ҵ ҳәҩ, ә ...

— ҩә ә . ҩә ӡ ә... ҽә ҟ, ԥ, ҽӡә , ԥ ҵқ ҟ. ә ҿ. ҩ ҟ, ә ҟ ә. -ҭ, ԥ-ҭ ҳ әӡ. ӡ әӡ ҟ. ә ԥ, ԥ ҳәә ҟ. ҩ , ҳә ә...

ҭ ҳәҵ, ҵҟ (. ҳә).

— ҵ , ԥ ҳә ҳә .

— ҩ , ҳә ә?

— Ҳ ҟ ҟ ԥқ ҳә.

— ҟ әԥҟ?

— ҟ, ҳә, ҵ ԥҳә. ҵ ә әҩ, ә, ҽ ҩ . ӡҭәҭ ҟ. әҵ, қ ә, ҵԥ, ҳ, , ҩ , ҳә ҭ. «!» — ҳә, әҟ ԥҳә. қ ҩҵҟ, ҩ ә. , ҽ ҿ қԥ, ҽ ҩҵҟ, . ҭҵ ԥҳә. ҭә. ҭ ҳә ҳ ҭ ә . ҳә ҵ ԥҳә. « қә . ҩ ҿ, , ҿ , ҭ», — ҳә ԥҳә. Ԥҳә ҟӷ , ә ҿ ҵ ԥӡ, !.. «Ҳ, ҩ ҭ!» — ҳә ә... ҩ ԥ « » ҳә... ҭԥ ҟ- ӡ ҭ ҳә. ҟ, ԥҳә ҳә ҳә...

ҭҩ . ҳә.


Ԥ Қ

ҿ

ҵ 125 ҭәә ҭ ҟҭ. 1864 қ ҟ ққ ҟ, әәә қ қ қҵ ԥ ә, ә, ԥ... ҭә ӡ ԥ ә ҟӡ . ҭ, 1867 қ, ҭ ԥ ԥ қ — ӡ ҭә Ҵ (30 ҭ ҳ), ә-ә ҧ қҭқ. ҿ ԥ қ ҭ, 1877—1878 . ҭ ӡ ҭқ ҟ ԥ, ԥ ҳә , «ҭә ԥ ». , ҳә, -ҭқ .
1877—1878 . ԥ қ ԥ, ҳә Ҭқә ԥ ҵҩ, -, Ҳ, ҭ ( ҟә ҳә ҳҭ) ҩҵәҟ ҟ, ҟә ққ ҟ қҭә ҩ. ҭ «ҟә ԥ» ҳә ҳә.
ҟә қ ԥ Ҭә ӡ ҳә ҭ ҭԥҿ, ӡҵ ҽҵәҟ ҩ ( ) ҟ 400-ҩ ҳ ԥ, ҭ ҵә ҿ қҩ. ԥ ҵә ҿ ҳ, ҭ ҭ (ә ҳ). ԥ қ ԥ ә ҳ ( ә ҳә). ҭ ԥҭқ ҵ, 1899 қ ҵ, ҳә ӡ ҭ.
ҷӡә ԥ , ҵҟ ӡә . ԥӷ () ҭ ԥҳә Ҷ-ҧҳ Қ ԥ (әәә ҭ ҭ) қ ԥ 12 ҵ ҷ. , 12 ҵ ԥҵ ҽ, ԥҭ ԥ ә, , ҭ ҭҵ.
ә ҭ ҭ ә . ҳә ҵ, ҭ. 1964 қӡ ҭ , ә , ҭ.
ҳә, ԥҭ (70 ҳ) ԥҭҵ , ԥ ҭ ԥ ҭ ҵ‘ ә ҭқ ә (100 ԥ ӷ ҳ). 1968 қ ҭ ԥә (). ԥә әҟ «ԥ — әәӡә ?» ҭҵ 1971 ҭ (ҭқә). ҭҿ ҭ әә ԥ ә әқ, ҭ ԥ әәӡә ԥ ә, ә, ҷә әқ , қ ә (ҳҳә, ә: ҭ, әҟ, әҳ, Ӡқ, Ӡ, ҵә, ә, әԥ, Ӡ, , ҭ, , , ҳ, ҭ, -, , , Ҳҵ, , , , қԥ, ӷ, , ә ҳә ҭ). әҟҿ ҟ ҭ, ԥ ә , ԥ ә әәә әқ қ, ԥ ҭ ҳә .
ԥҭҵ 1975 ҵ ҩә әҟ. 1986 қ ҭҵ ҭ ҳ әҟ «ԥ ҭ ҵҭә ҭ , әәӡә ҭ » (70 ҧ ӷ ҳ ҽ‘, ҩ-әҟ ҟ). ԥ ә ҳә ԥҭ ҳә ҭҿ 70 ҩҵҟ ԥҵ ԥ ҭҵә қ (ҭ, , , , , ҳә ҭ ҵқ ).
Ԥҟә ҭҵҩә ҭ , ҭ ҭ ҭ , ҟ ԥ ҳ ҳҵ қ (ҳҳә, XII, XV, XVII әқ ә ԥ ҭқ — ҟқ, VIII ә ҵ‘ ԥ ҳә ҳә ҭ). ҟ ҭә ҭқ ҭҿ ҭ ҭ ҩҭ.
ԥ , ҭ ҭқ : «ԥ ә ә» (-), «ԥ », ә (15 000 әҳә ҳ). ԥ ә ԥҵҭқ ә, ҭ ԥ ә ԥ ә ҭ қ, қ, ә-ә ԥ ԥ ҟ ҿә қ ә — ԥҩ әҟҿ ҭ. әҟ ҭ, ҳә, ҳқә ҩ, ҳ ҳ ҳ ԥ .
1989 90 қ ҵ. -ԥ ҳҳә , ӷҳ ӷӷ, ҵ қ ә ! ә, ҭ ԥ ԥ ӡ ҭ ҳә ҳҳә.
Ҭ, !

ә
1989 .

------------------------------------------

ԤҨӘ!

әҟ, ԥ, «ҭ» ҵәҟ ә ҳә қә, ә, , ҳә, ҵ әҟ «ҳ ». . ҟ ԥҩ ҭ Ҭқәә ԥә, ԥ ԥҩә ӡ Ҳ : Ҳ ҭԥ,
, -ԥҳ , Ҭ ҳә ҩҭқ. ҭ ҩ .

----------------------------------------------

() -ԥ
ҬӘ Ԥ
әқ

()
Ҭ-ԥҳ
ҭҩ .
ә .
ҭԥқ .
ә .

ҟә ҭ 20.04. 1990 . ԥ ҵҩ
23.05.1990 . 00200. 84108 1/32. әҟ-. қ.
ә . ԥ ҳ. ҵәҟ ԥ
ӷ 3,5. қԥ ԥ ӷ 5,88. қԥ ԥә
ԥ 5,98. ҭ. ԥ. ӷ 3,98. 2 000.
1001. 50 .

әҟҭ «», Aҟya, ., 9.
ԥә ә ҟ ҟ ҭҭқ,
, әҟ ҳҭ қ ҭ.
. . ҟә , ., 168.

------------------------------------------

( .)

(OR - -.)

; , , :
-, .

& (Apsnyteka)

.