- Apsnyteka


(1.VI.1961, ., -)
. , , , . . . . . . ., . - . . . . - - . . , , , ., . 1984 . . ԥ ҟԥ . ., . . . . 1985 . . 2004 10- . . . . . . . (, ). ., . 70- 80-, . . , - . . , . . , . -. . . ., , , 煻, , , , , ꅻ. . . . . - . . . . . . (2010).
.: . (). , 1990 ( ..); . ( ). , 1994 (. .); -. ( ). , 1995 (. .); . ( ). , 1998 (. .); . (). , 1999 ( ..); . (). , 2008 (. .); , . ( ). , 2009 (. .); // XX . ., 2009; . . . 1. (). . 2. (. . ). , 2011 (. .); . (). , 2013 (. .).
.: . . . () // . . , 2008 (. .).
(. . / . 2015.)

» » » қә

ә /

қә /

әқә қә /

 ә. қә / .  ()

ҟә: ԥҳәҭәҟәҭҭ, 2015

280 . 300.

.. ә ӡ ҳәҭқә , ә әҟә ҿ « -қә» ҵәәә қәқә ԥҵ әқә. ҟ ԥ ҿқә.
Ҳә , ҳԥҩ, ӡ «-ҿ», әҟә ҩ ҳә.

ҚӘ

 • қә......................................................................3
 • әҭ ҭԥҿ ҳә… ..............................3
 • «қәқә ҳә, ҟ әҭ…».......4
 • «ԥ ҿ…».............................................4
 • « ӡ, ҵәә …»...........................5
 • « қә ә…».........................................5
 • «ә әҳә әҟ, …»..................5
 • «ҟ ҟ ԥҭ…»..................6
 • «ә әӡ, …»..................6
 • «ҭ ҭ …»............................7
 • «ә әӡ, …».........................7
 • «ҭ! – ҳә , ҭ…».................................7
 • «ә ә әҭ ҳԥҵ ҳә…».....................8
 • «ӡ, әҷ, ӡ…».....................................8
 • «ӡ ҟ ԥә…».................................9
 • «, , қә ә!»....................9
 • «, , ә ҭ…».............................10
 • «ҩҟ ҭ, …»....................10
 • әә!.............................................................11
 • «әҟә ҟ ҩҟ…».........................11
 • әҳә ԥ … ....................................12
 • ҿҭ … ..................................................12
 • ә – !.. ...........................................................13
 • ԥ… .........................................................14
 • ҟә ҳә ҳҳә… ................................................15
 • «қ ӡ ԥҭ …».................15
 • , ҳә, ӡ!.. ......................................................16
 • … .....................................................................16
 • ҳ ҳ… .......................... ......................17
 • « ԥ ҳәә…»...................................18
 • «ԥ ҳ ҟҵ…»..............................................18
 • Ҳә … .........................................................19
 • «әҿ ҵ …»........................................20
 • « әә ҳҿ ҳ…».......................20
 • «, , ӡ …»......................20
 • қәҵ… ................................................ 21
 • «Ҳәҭқә ҳҳә, ҳԥҵ, ҳ…» ........21
 • «, ҳҳә …».........................................22
 • « ә ԥҵ…»...........................22
 • «ҩ ҟәә, ә …»................................23
 • « әқәԥ ә…»..............................23
 • « ҟ ҩ ԥ…».......................24
 • «ә ӡ…».................................24
 • ҳәҩ ....................................................................... 25
 • «ә ԥӡ ԥ ӡ ҵ…» ...................25
 • «әҩ ҵҵә ԥҭҳәқә ԥ…» ...............26
 • «ҵ, ҵ, ҟ ҵ…»............26
 • «ә ҵԥ қәәә…»............................27
 • ҩ ҵ… ..............................................................27
 • ә ҟ… ................................................28
 • «ҟәҵ, ҳә ә ҭ…»...................................28
 • « әԥ ӡ…»................................29
 • «ә, , ԥә әҷ, ә…»..............29
 • «ә, , ҳә әҭ ҿҟ…»...........30
 • «ҵә, ҵә…»...............................................30
 • « ҿ ӡ…»..........................................30
 • « ԥ ҵәә қә…»............31
 • «ҵә , ҵә, ҵә , ҵә…»................31
 • « ҿ ҳ…» ..........................32
 • «ҽҩ ԥ ҭ ҭҟ…».........................................32
 • «- ә ҳ …»................................33
 • «ә әҷ-әҷ …»......................33
 • «ҩ ҳә ҳә…»..................................33
 • Ҳӡ ҭ… ...............................................................34
 • « ӡә ҳ …»..................................35
 • «ҭ ҵӡ …»......................................35
 • «ҭ ә …».......................................... ..36
 • «, әә ҭ…».................36
 • « ҭ ҭ, …»...............................36
 • «ҳә ә …»................................37
 • « ә ҭ…»...................................37
 • « әԥ, әԥ…».....................38
 • « әҩ ҵ, ҵ…»....................38
 • «қә әҭ, әҭ, әҭ…»..............38
 • «ә ԥ ҽ…».......................................39
 • «ә ҩ ҿқә…» .................39
 • қ ............................................................................39
 • «ә ӡ …»........................ ................40
 • « , , …»...........................................40
 • « ә…»....................................41
 • « ӡ…».....................................41
 • «ҳ қәҵ, ҭ …»...............................42
 • « ҳ ҳҩқә - …»....................42
 • « ҭ ә, ԥ…»...............................42
 • «, , ҿ ҽә…»...................................43
 • «ҵԥҳә, ҵԥҳә…».............................43
 • «қә ҿ ҵә…»............ 44
 • « ԥ?!» –ҵ …» ..............................44
 • «әӷ ҭ …»........................................45
 • «ҩ ӷ ҭԥҿ…» ....................................45
 • «әҭ ӡ ҵ…» ......................................46
 • « ҳәҭқ қә …»........................46
 • «ӡ әԥ…» .............................................47
 • « ҳә ҳә, ҳә ҳә…» .............47
 • « - ҳ…» ..................................48
 • « ҿ, ҿ…» ..................48
 • « , ҽ…» .................................49
 • «ҭ ә…» ...............................49
 • «ҩә ӡәӡә ҭ…» ......................................49
 • « ҵ: «, ҳ…» ................50
 • «ҭ ҭ …»..................51
 • «ҭ ҽԥ…».............................................51
 • «әә ҵ әә ӡ…»..............51
 • «Ҳәҷқә ҵқә ҳ…»......................52
 • «, …» ......................................52
 • «ҟәҵ, ҟәҵ, ӡә ҳә…» ..............53
 • «қә әԥ, қә әԥ…»...............53
 • «ә ә, ә ә…»............53
 • «ә қәԥ…» .......................54
 • «, , ҵ әҵәҟ…».........54
 • « ә әқә …»...................................55
 • «ҵәҟ ә …»..........55
 • «әҩ әқә…»...................................56
 • «ҭ, ԥҵ ҟ…»............................56
 • «Ҭԥ әҷ ҟ әҵҿ…»....................57
 • «ҭ ԥ, ҭ ԥ…»........................57
 • « ӡ әԥ ԥӡ …».........57
 • « , …»........................58
 • «Ҳ, ҳ, ҳ ҟәҵ…»..........58
 • «қәҿ ҳ ә ҳ…».......................58
 • « ә ҵәҟ ҳә…»...............................59
 • , ҳҭ… ..................................................59
 • «ә , ә …»............60
 • «ҳә ҳә, ҳә, ҵә…»......................60
 • «, қә ҳӡҩ…»...........................61
 • «, ҳ, ҳҭԥ ҭ…»........................61
 • «– ӷ әҟәҵ…» .........................................62
 • «ҭ ә , ҭ ә …»......................62
 • «ҟәҿ ԥҳә …»..................................63
 • «Ҳԥҵ, ҳҳә ҳ …»......................63
 • «- ҳә ҿә қә…»..................64
 • «– ҭ …»....................................64
 • «ә әӷ ҳ…» .......................64
 • «ҳ ә ҳәӡ, ҳәӡ…» ...........................65
 • «Ԥ ҵ ә…»...........................65
 • «ҟ әә ҳԥҵ…»...........................66
 • « ҭ ҭ…»......................................67
 • « ҭ ҽӡ…»..............................................67
 • «ҭ ҭ ӡ…»......................................68
 • «қә әә …»...........................................68
 • «Ҳқә ҳә…»......................................69
 • «ә, ә, ә, ә…»...............69
 • « ҭ ә ҿә…».....................................70
 • «ә ҳ ҳә …»....................................... .....70
 • «ҳӡә …»..........................................70
 • «ԥ ҭ ҭ …» .....................71
 • « , , ҵә…» ................72
 • «Ҭ, ҭ, ҟӡ …»....................72
 • «әҭ ҳә ҭ …»...........................73
 • « қә …»............................73
 • «ӡ …»...................................74
 • «Ҳԥҵ, ҳԥҵ, ҳә ҳҳә…»......75
 • «ә әҵ, , …»................75
 • «, , ҭ ә ҳә…».....................76
 • « қә , ҷ ӡ?!.»..........................76
 • «, ҳԥҵ әҭ…»................77
 • «ҭ әҷ, ә, …»..............................77
 • «ә ҳ…».....................................78
 • «ҭ ҭ ә ҭ…»...............................78
 • «ҟ ҩ, ҵ …»..................................... 79
 • «, , …»........................79
 • «ԥҵ ҭ, ӡ, ӡ…».........80
 • «ҟ ԥә, , …»...............80
 • « ӡҭ ԥ, …»....................81
 • « ә, , қә, әҩ…».......................81
 • « ә ӡ …».....................82
 • « ҳә, ҳә…».............82
 • «ә әҷ ҭ, ԥ…»..........................82
 • « ҳә ҵ, ҳә ҵ…»...........83
 • «ҵә әә…» .......................................83
 • «, ӡ , , ӡ …»...........................84
 • «ҳ, ҳ, ҳ, ҳӡ…»............85
 • «, ә …»....................................85
 • «ҩ , ә …» .................85
 • «ә, , ә, …»...........86
 • «ԥҵ ҳ …».............................87
 • «, ӡ, ҵәӡ, ӡ…».............................87
 • « ҵ…» .......................................88
 • «ҭ ӡ …»............................................88
 • «, , әҭ…».................89
 • «ӡ ҭ ҩҟ …».............................89
 • «Ҳәә …».................................90
 • ә ҳҩ ............................................................ 90
 • «ҵ, ԥҭ, ҳ ә…»......................91
 • «ҟ ԥҭ, ӡ, ӡ…»...........92
 • әқә ......................................................................92
 • ҳ!.. ................................................................92
 • «Ҿҭ…»...............................................................93
 • ҿҭӡ… ........................................................... .....93
 • қәҵ… ........................................................94
 • « ә ҳә ҳә ӡ…».......................95
 • « , , , …»...........................95
 • ә ә ............................................................96
 • «ҭ ә ҳ…»............96
 • «ԥ ә…».................................97
 • « ҟ, …»............................97
 • қәӡ ...........................................................98
 • «ԥ ԥӡ әҵә…».................98
 • «ҭ ҵәҟ ә…»....................................99
 • «қә , ҳәҩқә ӡ…»....................99
 • қә ҿ… ................................................100
 • « ԥ …»......................................101
 • ҭ ҭә!.. ...............................................................101
 • ҩҭә қәә!.. ...............................................102
 • « , ҿԥ ҳ…»..................103
 • ә… .....................................................103
 • ҳә ! ....................................................................104
 • ӡ… ........................................................104
 • «ҭ ҽә, ӡ…»............................105
 • «ҩ ә…»...................................105
 • « ә?!.».......................................106
 • « ҭ ә, ә…».......................107
 • «ә ҳ …». ...................................108
 • «ә, ә…»........................................108
 • !.. ............................................................109
 • ә !.. ...................................................... 110
 • ә !.. ......................................................110
 • , ҳҳә… ........................................................111
 • ә ............................................................................112
 • әҩ әҟ ҩҵ… .......................112
 • « , қә …»...............113
 • … ........................................................115
 • ҭ ә!.. ........................................................116
 • ә әә! ............................116
 • … .................................................116
 • « ҭ …»........................117
 • « ҭ…»..........................117
 • ӡ ә !.. ......................................117
 • ҿ… ......................................................118
 • « ԥҵ ҭ ҳәә…»..................119
 • ԥ?!. ............................................120
 • «ӷ ҿҭ ҳә…» ......................................120
 • «ҩ ҽ ә әҭ…».........................121
 • «ҭ ә ә ҳә, …»...............121
 • ӡә ҿ!.. ................................................122
 • ҳ ӡ… ...........................................122
 • әҭ ԥӡӡ ҵ!.. .......................................123
 • « ҩӡ …».................................124
 • «ҭ ә, ӡ…»........................................124
 • ҿ қә… .......................................125
 • «ҭ ә ӡ…»...........................126
 • « ҳ, ҵә әә…»............................126
 • «ә , , …»...................126
 • ҳԥҵ !.. ..................................................127
 • «ҭ ә ҭ…».........................................128
 • ӡ, ә… ............................................. 128
 • … ................................................................ 129
 • « ҳ, ԥҳә ӡ…»...............................129
 • әқә ә!.. .......................................................130
 • «ҳә ә ә …».............................. 130
 • … .............................................................130
 • «– ҭ ҭ …».......................131
 • «қә ҳә ӡә ҳҭ ҳә…»...............132
 • Ҳәқә ?!. ..........................................................132
 • « ҿ …».........................133
 • «- ә …».........................133
 • «ҳәӷ, ҳә…»........................134
 • « ҳә …»....................................134
 • ә!.. ............................................................. 134
 • ҭ… .............................................................. 135
 • «әҭ ҳ, әԥ…»..............136
 • «әқә ҳә ә ҭ …».......137
 • «ԥҭ, ӡә ҟ …»..........137
 • « ! , ҳә ?!.»........................138
 • әә ҽ… ..........................................138
 • « ԥҵә …»......................139
 • «ә ӡҩ ӡ…».......................139
 • «ә, ҳӡ ӡә…»............................140
 • «Ҳԥ …».................................140
 • « ԥ, қә ӡ…».......................140
 • «Ҳҭ ҳәә ҭ ҳ…»..................141
 • ԥ … ә ҭӡ… ............................141
 • «әҩ ҭ ԥ ә…».........142
 • әӷ ҿә әҵҿ... ...............................142
 • «ҿ - ә…».............................143
 • «ҳә әә...»......................................143
 • «ә қә, ҽ ԥ…».............144
 • «- ҳәӷ ҟ …»............145
 • қ, ә?!. ................................................ 145
 • «әԥ ҳ, әԥ ҳ…».......... ..146
 • ҳ… ............................................................ 146
 • ӷ ә… ...................................... 147
 • « …»................................................148
 • Ҳә !.. ............................................................148
 • «әӡ қә ӡ, ԥ…»..............149
 • «әқә, әқә, әҟ әқә…».......150
 • «ӡ әҽӡә әҭ әҭ…».......150
 • «, ә әҭқә, ә әҭ…».................151
 • «ԥ, ԥ, ә …»....................152
 • « ҳ ҭӡ …»...............................152
 • «ҳ әҵ ҭ…»......................152
 • «ԥҵ әҭ, ҳә, әҩ…».......................153
 • « ҿ …» ....................................153
 • « ҭ…»................................154
 • « ҳә ҟ ҟ…»..........................154
 • « ҭ ӡ…»....................................... 155
 • «Ҽ ԥҭ …».............................155
 • «ҭҵәҟә ԥ …»................................. 156
 • « ә …»............................157
 • «Ҳԥқә әԥ ҳ қәә…»..............157
 • «ҟ ҭ, ҵәҩ ә…».......................158
 • «ә ә, ә ә, ә ә…».............158
 • әҷ ................................................................. 159
 • «– , ҟӡ?..»...............................159
 • .......................................................................... 160
 • «Ҳ ҳә ҳ ҳӡә…»................160
 • «ӡ ӡ ҭ …»....................161
 • «, , ә, ә…».......................161
 • әқә .................................................................... 161
 • ҭә… ....................................................... 162
 • «ҟ ә ә?!.».............................163
 • … .......................................................... 164
 • « ә әҭ ӡә…»............................164
 • «ҭ әқә ә…».............................164
 • «ҭ қәҳ …» ...................................165
 • « ԥ ҽ…» ......................................165
 • «ԥә ҿҭӡ, қә…».................166
 • «ҟә ҳә ҳә, ҟәәә …».........166
 • «ӡә ҭ, ԥ ҳҿ…».............................166
 • ҭ… ..........................................................167
 • «ққ ә ҳ…»...................................167
 • « әӡ ә …»....................................168
 • … .............................................................168
 • «ԥӡ ԥ ҵә…»..................................169
 • әҵ… .........................................................170
 • ԥ!.. .......................................................171
 • ӡ… ........................................................172
 • ҭ … ........................................................172
 • ӡ… .................................................173
 • «қә ӷә, …»..................174
 • «ҭ әҷ, , ә…».......................174
 • « қә, ә …»....................175
 • « , ә ҭ ӡ…»..................175
 • «ҩ ҟ ҳ әҭ…»............................176
 • «, , …»..............................176
 • «әҵ ԥ ҷҷ ҩ ә…»......176
 • «ҟ ә ӡә …».........................177
 • «ә , ҵә әқә…».........177
 • «ҳ ә ә…».......................................178
 • «Ҳқә ԥ әә…»..........178
 • ! ..................................................178
 • « ҳԥҵ, ҳә ҳ…»................180
 • «әә ҭ әҳә, әә ҽ…»..........180
 • «ԥҩә қә, ӡ әҳә…»..................181
 • «ҵқә, ҵқә, әҩ әҽ…» ........181
 • «Ҳә ҭ ҳ ҟ…» ........................181
 • «Ҳԥҵ ҭ …»..............................182
 • «ԥҭҳәԥ әӡӡ ҭ…»...................182
 • ҳ … ....................................................183
 • «Ҳә ә ҭ әҭ…» .......................184
 • «ҵ, ә , ӡ ҽҭ…»............184
 • «ҟ ҵ…».........................184
 • «әҽӡә …»..............................185
 • «әҩ ԥ ԥ…»..............................185
 • «ԥҭ әәҳә …».............................186
 • « қәә , ӡ…»..................186
 • « әә ҽ…»........................................186
 • «ҟ ҭ, ԥә ҭ…».........................187
 • «ҟә, , …»..................................187
 • « ҭ, әӡ ҭҳәҳә…»............188
 • « ҭ ә ҿ …».......188
 • «ҭ, ә әҷ, ҭ…»...............................188
 • « ҳԥҭ…».................................189
 • «ә , ҳ ԥ ҭ ҳә…»...............190
 • « ҭԥ ӡ ҳҿ…».................190
 • « ҳ, ҳ…»....................190
 • әҩ .....................................................................191
 • « қә ҵ…»....................................191
 • «, , , …».....................192
 • «ҭ ԥҩ ҵәҟ…»...................192
 • ......................................................................... 193
 • ҳ?.. ..................................................... 193
 • « ҟ ҳ ҳ…»..........................194
 • « ҵ, ԥ …».............................195
 • « ә әӷ…»........................195
 • «Ԥҟ ҳ, ҭҟ ҳ…»................................195
 • «ҭ ӡәԥ ҳә…» ..........................196
 • « ҳ ҳԥ…»............................196
 • « , ҷ ә…».......................197
 • «Ҳԥҵ , ҳҵ…».................198
 • «ҭ , ҟәҵ әԥә…»...................198
 • «ҭ ҳәә…» ...................................198
 • «Ҳҿ әӷ ӡ…»..................................199
 • «ә ҟ ԥ...» .................................199
 • ԥӡә… .....................................................200
 • « әҩ…»....................................201
 • «ә ә… ӡ …»..............201
 • « ҭ қә …»............................201
 • « қә ҟәҵә ԥ…» .....202
 • «ә, қә, ҭ әқәԥ…»........202
 • – !.. ................................................203
 • «, ҳ, , ҳ…»........................204
 • « ҭ, ҳқәә ӡ…» ........................204
 • «ӡ, ҽӡә…».......................................205
 • ҭ ҳҟә… .....................................................205
 • әқә – әҵ … ......................206
 • « ҵ ҭ…» ....................................207
 • «ә ҩә, -ԥ әҟәҵ…»...................207
 • «ҭ ҿ…».............................................. 208
 • «, ҳ, әҭ ә …»..........209
 • «ҭ ә…»......................................209
 • «қә ҳә ӡ ӡ…»...............209
 • « ԥӡ ҿә…».......................................210
 • «ҳәӡ, ҵәӡ, ӡӡ…».............211
 • , … ..................................................... 211
 • «ҟәҵ, ҳ ҳәӡ…».........................................212
 • « , ԥԥ…»......................................213
 • «ҭ ԥқә, ҭ ә ҳәә…»......213
 • « , ҟҵ ә…».......................213
 • «ҳә, қә қә ҳә…»....214
 • «ҭ , ҭ ҟ ҳ…»..............214
 • «ҟәҵ, ҵ ҵ…»...........................214
 • «, ә ҭҵәҟ ә ҳҭ…»...........215
 • «ә ә әԥ ҭ…» ..................215
 • ҭ ............................................................216
 • «, ҭ …»..................217
 • « ҵә ҭ…» .....................................217
 • «Ҳҟәҵ ҭҵәҟ ҩ…»............................218
 • «қәӡӡ ҵ ҳӡә…» ..........................218
 • «ә ҟә, ԥ…»...............................219
 • « әҭ ә…»...........................219
 • « ҳ ҳә…» ...........................................220
 • «ә, ҳә…» ..................................... 220
 • « ҟәқә, ҳә ҳә, ҿҭӡ…»...................220
 • «– ҭ, ҟ ҟ ӡ?!.»..........................221
 • «ҟ ҿ, ә ҭ…»....................221
 • « әҵ, ә …»....................221
 • « ӡ, ԥ…»............................222
 • «ҭ ә …»..........................................222
 • ә ԥ… ........................................................223
 • « ҭә …»..................................224
 • ҩ ҭ… .................................................. 225
 • қә ҳә!.. ........................................225
 • «ԥ, ҭ, , ӡ…» ........... 226
 • «ԥ ә, ԥ ә …»...............226
 • «ҳқә ҵ …»............................227
 • « ә, ә…»........................................227
 • «ԥ, ҳ ҳққ қә ҭ…»........................228
 • «, ә ҳ ҭ, …».................228
 • «ә ҭәә ҭ …».............................229
 • «ҭ ҟ…»..................................229
 • Ҳқә ....................................................................230
 • «қә ԥ, ә ә …».............230
 • « ҳ, ҳ, ә ә…».............231
 • «– ӷ әҷ ҭ…» ..........................................232
 • «– ҟ ҵәҟ ӡә ә…»...................232
 • «ԥә әҭӡ, , ӡ…».........................232
 • « ҵәҟ, …» ..............................233
 • « ԥҵ ә ҳәә…» ..................233
 • «ҳ әӡ…әқә әҵӡ…»........234
 • « ҟ ҳ ҳҳә…» ...............................234
 • «ә, ҟҵәҟ ә…»..........235
 • «ҟ, , ҳә ә…»..............................235
 • «Ҳ ә ҳҿә …»......................235
 • Ҳқә ҵ … ............................236
 • қә ..........................................................................237
 • «қ әӡ ҳә…» ............................237
 • «ԥ ҭ ә…» ...............................238
 • « ҟҵә …»...................................238
 • «Ҭ …»......................................239
 • «ԥ ҭ ҭ ҿқә…»..........................239
 • «ҩ ә, ә…»....................................240
 • «, , ҳԥҵ, ҳәқә ҳҳә…».....240
 • «, әқә, әқә, ҳԥҵ ҭ ҳ…»......240
 • « ҟәқә әҩ…» ....................................241
 • «– ә, – ҳә, – ҟҵқә?!.»..........................241
 • «ҭ ҭԥ ԥҟ ӡ …» .........242
 • ҩ ә әә............................242
 • « ԥҭ ҭ ӡә …».............243
 • «ҭ ә …»................................243
 • «ҵ …».......................................243
 • әә ҳ… ..................................................244
 • «Ҳқә , ԥҽ…»............................245
 • … ..........................................................245

  ҚӘ
  • ҽҵәҳә !.. ..................................................247
  • ә!.. ..............................................................248
  • ӡ ҭ ӡ!.. .................................250
  • , Ҟә!.. .....................................................251
  • Ҳӷ ҵ ҭҷә!.. ..............................252
  • ә, ә, !.. ................................253
  • ҭ ԥҵ ә!.. ......................254
  • ԥ -Ҷ!.. ..........255
  • әҭҿ ҟ, ә ҭә! ............................256
  • ԥҵ ! .................................................................257
  • ԥ … ...............................................258
  • , , ҭԥ ә! ............259
  • ӡә ҭ ҵ?!. .......................................260" қә" PDF
(1,51 )

 

; , , :
-, .

& (Apsnyteka)

.