(20.V.1953, . , -)
. , . 19741979 . . . . 1972. Ÿ . ҵә. 1995 . .- - . . . . . . . . Ÿ . . . . , , . ԥ ҟԥ, ԥ, , ҵә . 80- . . 19921993 . . , . ., . . . . . . . , , . . . XX . (. 2). . . . . ..
.: . (). , 1981 (. .); . (). , 1984 (. .); . (). , 1990 (. .); . , 1995 ( . .); . (). , 2003 (. .); . (). . 2005 ( . .); . (). , 2008 (. .); . . I. (). , 2013 (. .).
(. . / . 2015.)

» » »

ҳ /

/

I. әқә /

 ҳ. . I / . . I ()

ҟә: ԥҳәҭәҟәҭҭ, 2013
520 . 300.

ԥ ҳ ә әҟә ӷ ҩҭқә.

ҚӘ

 • ә ...........................................................7
 • «қә ...»...................................9
 • «ҭ ҩҵ ӡ...».......................10
 • « ҳқә, ҳә...»................................11
 • әӡ ӡ.....................................................12
 • «ԥ ԥӡ қә...»................................13
 • «ҵә ә қәԥ...»......................................14
 • «әҵ ...».......................................15
 • « әәқә ҳ...» ...............................16
 • « қә...» ........................................... 17
 • « ԥҭ, ...» .......................... 18
 • «ҟ, ҟ, ҟӡ...»..........................................19
 • «Ҭԥ ҭ ә…»................................. 20
 • «ԥ ҳә ҳә…».............................................. 21
 • « ә ҿ...»...............................22
 • «ә ҭә әҩ …».................................... 23
 • «қә ҵ ...».....................................24
 • «ԥҭ ҳә ҵ ...»........................ 25
 • ҩ қ................................................................... 26
 • «ҩ қә ә...»..............................27
 • ҭ............................................................................29
 • әҳ........................................................................30
 • «ә ҿ ҟӡ...» .......................................31
 • «ә ҟ ...» ...........................................32
 • « ҩҩ ҳә...» .................................33
 • ҽә ҭ ..........................................................34
 • «ҭ ә ҭ, ...».....................35
 • «ԥ ӡ ҳҵӡ....»...................................... 36
 • ҳә ҭҟ ..........................................37
 • қә ................................................................. 39
 • « , ҟԥ...»...................................40
 • .....................................................................41
 • «ҭӡәә қә ...» .....................43
 • «ӡ ...» ..................................................44
 • ә ..................................................................... 45
 • ҵә ....................................................................... 46
 • ҭқә ӡ .................................................... 47
 • «ҵ ҭԥҽ ӡ ҵ ҭԥ…» ............................48
 • «ԥ ҭ ҵ...» .....................................49
 • «ә ҵә ...» ........................50
 • «, ә әә...» .......................51
 • «ԥ ӡ...» ....................................53
 • ҩ ҵәԥ… .............................................. 54
 • «әҵ ҭҩ әқә -…» .....................55
 • «ҵ ә әә...» ............................ 56
 • «ҵ ә...» .......................................57
 • «ҵәқә ...».............................................58
 • «ә ә ...»................................. 59
 • « ә ҭ әӷә...» ..................60
 • ә .....................................................................61
 • «ԥ әәӡ ...» ................................... 62
 • .................................................. 63
 • «ә әәҳә ӡ...» ..........................64
 • «ҟ ә ә ӷ...» .........................................65
 • « ҭ ә ԥ...» ...........................66
 • « ...» ...........................................67
 • ҭ ...........................................................................68
 • ԥ ҭ… ..............................................................69
 • қәә әҷ ҩ ? .................................70
 • «ӡә , ӡә ...» ...............................71
 • .......................................................................... 72
 • «Ҳҭ ә, ҳҭ...» .................................73
 • әқә ҭ ............................................ 74
 • ҭ ԥҳә ......................................... 75
 • ә… ......................................................................76
 • әҭ ҿ ...................................................... 77
 • ҳә ..............................................78
 • «ә ҵ ә...» .................................... 79
 • әӷ қә ...................................... 80
 • « ...» ......................................... 81
 • «ҩ ԥ ԥ...» .....................................82
 • ԥә әқә ................................................. 83
 • қә .................... ....................................... 84
 • ҩ ............................................................................85
 • «ҩ әҵ ҩ...» .....................................86
 • « – ҳәҳә әә...» .............................87
 • «әԥ, ...» ................................... 88
 • «ԥҭ ҽә қәә әҷ…» ...................89
 • «ԥ , әҿ...» ................................. 90
 • « ҳ ӡӡ әӡ...» .................... 91
 • «ә, ә...» .......................... 92
 • « әәқә ҿҳә ҭ...» .....................93
 • « , ҳ ҳә…» ................................94
 • ԥ ҵ ...................................................................95
 • «ҭ ҩ ә...» ..........................96
 • әә ...........................................................97
 • «ҽҳәҿ әԥә ԥ ...» ....................98
 • « қә....» .............................99
 • әә ...............................................................100
 • ҿ .................................................................... 101
 • «ә ҭ ԥ ...» ...........................102
 • « ӡҭ...» .............................. 103
 • «қә ҽә ҽәҵ...» ......................... 104
 • «ҵәқә ҵ әҩ ә...» ..................... 105
 • «ә ҳә ҳ...» ......................................106
 • « ҵ ҵ...» .............................. 107
 • « ҳԥ ...» ............................. 108
 • ә ә .....................................109
 • «әҩәә ԥ...» ............................ 110
 • ҳ ........................................................................111
 • «Ҭӡә ...» ......................112
 • «ҳә әӡ, ҽ ҳә...» .................................... 113
 • «қә ҩ ҩ...»..........................114
 • Ԥ ............................................................... 115
 • «ԥ ҳ ...» ......... 116
 • «- ҭ ...» .................................. 117
 • «әӷ ҭ...» .............................. 118
 • «ӡә ԥ ...»..................................119
 • « қә ә…»..............120
 • ә, ә ҟә .................................. 121
 • « ԥҳә...» ..............................122
 • ӡԥ ...................................................................123
 • ҿҩ .......................................................................124
 • қ .................................................................... 125
 • « ӡ ә әҿ....» ...................................126
 • «ә ...» ............................. 127
 • ҩ ҭ ............................................. 128
 • ԥ… ................................................................. 129
 • « ҭ, ә…»................................130
 • ҟ ................................................................ 131
 • «ӡәӡә әӡ, әӡ...» ..............................132
 • « ԥ әә...» ................................. 133
 • «қә ҵ, ә...» ................................ 134
 • « қәҵӡ ...» ................................... 135
 • … .................................................................. 136
 • «ԥ ҩ әҽ...» .................................... 137
 • «әәӡ ҭҿ ...» ......................... 138
 • « ә...» ...............................139
 • ҟә ҳә ҳә .................................................. 140
 • « ԥ ԥ ...» .............................. 141
 • «ә , әҩ ә...» ................. 142
 • «ҳ ҟ ӡәӡә...» .............................143
 • ә, ә ............................................................ 144
 • « ҿԥ...»...................................... 145
 • «ҷҳә ҽ ә…» ........... 146
 • «әҵ қә...» ................................. 147
 • ҿҭ .................................................................. 148
 • ҟ, ҟ, ҟӡ ........................................ 149
 • « қә ҟ...» .............................. 150
 • ԥқә ................................................................151
 • ә ҭ .............................................................152
 • « әҷ әԥ...» ...............................153
 • әҳәҩ ............................................................... 154
 • «ԥ ҵ ҟ...» ................................ 155
 • «ҭқә ҳ, ҵ...» ..................... 157
 • «ҵ ә ҽә...» ...........................158
 • «ә ҵәәҩқә ҵ...» ............................ 159
 • «әӷ ӡ...» ............................. 160
 • «ԥ ҟ...» .............................161
 • « ԥә ԥ...» .......................... 162
 • «әә ҵ ...» ..................................163
 • «Ԥәӷ ҟҵ ҩ ҭҿ...» ..........................164
 • « ԥә...» .....................................165
 • « әҩ ӡҩ...» .......................................... 166
 • «қәҭ ҭ...» ................................... 167
 • «ҿ ҵ ҽҽ...».....................................168
 • ә әәҳ ә .....................................169
 • ԥ ............................................................ 170
 • ............................................................... 171
 • « ә әҿԥ...» ........................172
 • «ԥҭ ҿ әә ...» ...................173
 • ә ҵә ҵ ҽҵ ........................174
 • « ҭҵ, ...» ............................... 175
 • «әҩ әҟә...»............................................176
 • Ҿҭ ҭ… ..................................................... 177
 • « ҭ ә ...» ...................178
 • « ә...»..................................................179
 • ҭ ..............................................................180
 • «ԥҭ ...» ................................................. 181
 • «ҭ ә ҟӡ...» ................................... 182
 • .................................................................. 183
 • « әҭ, , ә...» ....................................184
 • « ҵәҭ…» .......................................................185
 • « ҵ , ҳ...» ..................................186
 • ә әҭ ..............................................187
 • « әә ҟәҵ, ҭӡ...» .................188
 • «ҿҵ ҿҵә ә...» ..................................189
 • «қә ә, ҟә...» ...................... 190
 • «Ҿ ҳә...» ................................ 191
 • «ҽ ә ҭ қә...» ..............................192
 • « ҵә, әҩ ҵә...» ................................... 193
 • «ҳә-ҳәқә -ҩ...» ...............................194
 • « ԥәӡ...» ......................................... 195
 • әҳә ................................................................ 196
 • «ҵә ҵә ҩ...» ........................... 197
 • «ә әқә...» ...........................198
 • «ԥә ԥә ӷ ә…» ...............199
 • «қә ԥ...» ..................... 200
 • «Ԥ ҩ қә ӡ...» ..............................201
 • ...............................................................202
 • ԥ ҭ .......................................................203
 • «әӡ ҵ ә...» .....................................204
 • «ԥ ә қә...» ..............205
 • «ҵ ҭԥ...» ...............................206
 • «ә ҵәәҩ ҵә...» .........................207
 • «ҟә әӡ ә...» .......................................208
 • «ҵә ә ҭәҭ...» ............................. 209
 • «ә-ә ҳә ә ӡә …» ......................... 210
 • «ә ә ҵ...» ...............................211
 • «қә ԥ ҵ ә...» .. .................212
 • « ә ԥ...» .................................. 213
 • « ә ҭ ҵә...» ...................................214
 • әԥӡ ...................................................................215
 • « әӷ, ҽӷ...» .............................216
 • « ә әҵ...» ............................217
 • «ҽә ӷә әҵ...» ...........................218
 • «ә әҩ...» ..................................219
 • « ԥҭ ...» .................. 220
 • « ...» ......................................221
 • «ә ҭ …» ........................................222
 • ԥә ......................................................................223
 • «, ԥ ҵәәҩқә ҵ...» ....224
 • « ҟ -әҩ...» ...................... 225
 • «ԥ ҽә ...» .................................. 226
 • « ҭ ...» ...........................227
 • «ә ҳ ҭ…» ............................ 228
 • ................................................................229
 • «ԥә ԥ ...» ...........................230
 • ҳә ....................................................................231
 • «ҭ ӡ ҷӡ...» .............................232
 • «ԥ ә ҳԥ...» .............................233
 • «әӷқә ә ҳә қә...» .............234
 • ә ..........................................................................235
 • « ...» ..............................236
 • «ә ҽ – ҽә...» .................................. .237
 • ҟ .............................................................. 238
 • «ԥ қәә ҟ әӡ...».............................239
 • «әӷ ҭә ҵә...» ................................240
 • «ԥ ҭәә ә...» ....................................... 241
 • ҿәҳәҩ ................................................................242
 • «қәҵ қә ҿ...» .......................................243
 • «ҿәә ӷ ԥ...» ...................................244
 • «ҭ әә...» ......................... 245
 • ҿ ............................................................ 246
 • «ә ҟ – ...».....................................247
 • «ԥәҳ ҭ ҭ ҭ...» ......................... 248
 • « ӡ ....» ..................................... 249
 • «ҭ әԥ әҷҿ…» ................................250
 • «ԥ ...» ......................................... 251
 • « ԥ ә...» ...........................252
 • «ӡәӡә ԥҭ ԥә ҳ...» ..............253
 • «ҵ ҭ ә...» ............... 255
 • « ...» ..........256
 • «әҵ ҭԥ ҳ ҳҭ...» .................................. 257
 • «ә ә ...» ................................. 258
 • « ҭә...» ........................................ 259
 • «әӡә әҩ ә...» ..................... 260
 • «ԥҽқә» ӡә ԥҵ....» ............................261
 • ҭ ҽҩҷә … ................................ 262
 • «ҭ-ҭә ҭ ә ә...» ...................263
 • «ӷ әә ә…» ............................... 264
 • « ...» ..................................... 265
 • «Ҟ ...» ............................... 266
 • ә ҩ… .................................................. 267
 • « ҵ қәә...» .................................. 269
 • «әԥ ԥ ҵ...» ................................ 270
 • «ҩәҭ қә...» ................................ 271
 • Ҵ ........................................................................272
 • ........................................................................ 273
 • « ә...» ......................................274
 • «әҩ ...» .....................................275
 • « ҩ, ә, ...» ...................................276
 • «ҭ ԥҽ, әә...» .............................277
 • «ә ә ԥԥ...» ................................278
 • « – ӡ…» .....................279
 • «ҽ , ԥ...» ................................280
 • « ҽҳәҵ, ...» .........................281
 • «ә, әә ҟӡә...» .....................282
 • «, ҵә...» ...........................283
 • «қә ҭ ҳәәҿ…» .......................284
 • «ԥ ҵәәҩ ...» ............................285
 • « ә ҭ...» ................................286
 • «ә ҟә ҵ ԥ...» ................................287
 • ә ә әӡ ............................................... 288
 • «ә ҵ ҟ...» ........................................289
 • «ԥ ҳ әҟ...» ................................. 290
 • « ӡ ӡә...» .................................... 291
 • «ԥ ә...» .........................................292
 • әҳә, әә ..............................................293
 • « ҩ ҵә...» .................................... 294
 • «ә, әҩ…» ...................................295
 • «ә ҵә ...» ......................................296
 • « әӡ ә ...» ................................ 297
 • «ә ...» ..................................... 298
 • «ԥҭ ҭ...» ..............................299
 • … .................................................300
 • «ҵҟ ҵә ԥҽ...» ................................... 301
 • «ԥ ԥ...» .................................302
 • « ҟ, ҟ....» ...................................... 303
 • «ԥҭ ӷ қә...» ..........................304
 • «ԥ ҩ ә қә, ...» .............305
 • ә, ә ...........................................306
 • « ҩҵ ԥ...» .............307
 • «ҭ әҟ ҽә ...» ...........................308
 • « ә ҭ...» ...................................309
 • «ә ԥҟ ԥ ...» .............................310
 • « ҭ...» ........................................ 311
 • ................................................................... 312
 • «ӡ, қә ә ҭҭ...» ...................314
 • «ԥ ӡә ҳ...» ..........................315
 • «ԥҭҳә қә әә ҳә...» .............316
 • «ҵ ә ҩә ә...» ............................317
 • «қәәә ә ҭӡ...» ..................318
 • « ҵә ҽә ...» ...............................319
 • «ҭ ԥҽ ҿ ҵ...» ..............................320
 • « қә ԥ...» ......................................321
 • « ә ҳә...» .......................................322
 • « ҭ ԥҵә әҷ...» ........................... 323
 • «ӡә ...» ..............................324
 • «ҟ ә ӡ...» ...........................325
 • «,ҵ, , ҵ...» ...........326
 • ԥ ........................................................................ 327
 • ԥ ҟәқә ..........................................................328
 • « ҳә, ...» .....................................329
 • «әҩ ә ҵ...» ..................................330
 • «ԥ. ԥә ә...» .........................331
 • « ә әҩ ҵә...» ................................332
 • «ҳә , ҳә...» .....................................333
 • «ҭ ԥқәҵә ...» ............................334
 • «ԥ ...» ................................335
 • « ә-ԥ ...» ............................... 336
 • « ҭ, ә ҳә...» .............................337
 • «Ҭ ҟ, ә, ә…» ............................338
 • «ԥҭ ҳә ҳ...» ............ 339
 • «әҩә ...» ....................................... 340
 • «, ҳ ҵ ...» .................................... 341
 • «ԥ ԥ ҵ ...» ...............................342
 • «ӡ ӡ...» ......................................... 343
 • « ҟәә ә...» .............................344
 • ԥ ҭ… ....................................................... 345
 • « ԥ ӡә ҳә...» .......................................346
 • « ҽҳә ҵ...» ............................. 347
 • «ҟ ҟ әәҟ...» ...........................348
 • «ҟԥ ҭ ҟ...» ..............................349
 • « ӡ...» .....................................350
 • «Ӡ- әӡ...» ................................. 351
 • «ҟ-ҟҳә ԥ , ԥ…» ................352
 • «әҭқә ҟ ԥ...» ............................... 353
 • « , ԥә ...» ......................... 354
 • ә ԥ ............................................................355
 • «ӡ ҭ ӡ...» .............................356
 • « ҿ ҽ ӷ...» .................................357
 • «ә қә ҳ ҳ...» .............................358
 • « ә ҵ ԥҽ...» .............................359
 • «ҭ ҳ ԥ...» .......................................360
 • әӷ ԥҽ ..........................................................361
 • «ҵә- ә әә...» ..........................362
 • « ...» .........................363
 • «қә ԥ...» .........................................364
 • ә ә … ..................................................365
 • « ...» ....................................366
 • ԥ қә .....................................................367
 • «ҭ ҽәԥ ...» .............368
 • «ҭҿҭ ҭ ...» ..........................369
 • «ә ә ҵә...» ................................370
 • «ԥәӷ ҵ әә...» ..............................371
 • « ҳ-ӷ...» ............................372
 • әҩ ԥ ҟ ..........................................373
 • «ҭ ӡ...» ..........................................374
 • «ҩ қә ҭ ҟә...» ..............................375
 • « қәҵ ...» ................................... 376
 • «ԥҭ әҵ...» ..................................377
 • ԥ ҭ ...........................................378
 • «ԥ ԥԥ ҳ...» ...............................379
 • «әӷ ҽә ә ҭҵ...» .......................380
 • «Ҿҩ – әҭ...» .................................381
 • «ҭӡ ҵә...» .........................................382
 • « ҿ ҭ...» ......................................383
 • « , ә ...» ..........................................384
 • «ԥҭ ...» ...................................385
 • « әә ҭ...» .....................................386
 • «ҟә ҩ қә, ҵәӡ...» ..............387
 • «ҳә- әҭ ...» .............................388
 • «ҵәҟ ԥ ...» ............................389
 • «ҽ ә, әә...» .....................................390
 • «ҵ әҷ ҳәә...» ...............................391
 • « ҿә ...» ....................................392
 • ҵә – ҽ ..........................................393
 • ҟ … .......................................................................394
 • «ә ә ...» .........................................395
 • «-ҳә ԥ ҩ...» ............................396
 • « ә ...» ..................................... 397
 • «әҩ ҿҵ қә...» .....................................398
 • « ҩҳ ...» .....................................399
 • « ҭә ...» ........................................400
 • « ҳә, ...» ........................................401
 • «ҽ ә ҽә ...» ..........................402
 • « ӡ, ҟ...» ...................................403
 • «ԥ ҵҟ, ҽ ԥ...» ...............................404
 • «Ҽҩ ҵ ҽ ...» ...................................405
 • «әҵ ...» ....................406
 • ...................................................................407
 • «ԥ ҵәәҩ, әә...» .......................408
 • «ә ҵә – әҵ…» ................................409
 • « ҭ ӷӡ ҭә...» .........................410
 • « ҵәәҩ ҭ ҭ әҳә…» .......411
 • ә әә ........................................................412
 • « – ҭ…» ................413
 • «әҟә ԥ...» ..............................414
 • «ԥ , ԥ...» .................................415
 • «ԥ ҳ, ҵ …» ...................416
 • «ә ҿҵә ԥә ә...» ....................417
 • « ҭ ҭ ...» ...........................418
 • «ә ҩ...» .................................419
 • «Ԥҩ қә ...» .................................420
 • « ҟ ҵәҵәԥ ...» ......................421
 • «Ԥ ԥ ԥ ҟ...» ........................422
 • « ...» ....................................423
 • «ҭ ...» ....................................424
 • «ӡ ҭ ҭ...» ....................................425
 • «ҵ ӡ, ...» .......................................426
 • «ӷқә ҿҭ ҳә…» .................................427
 • «ӷә ә...» ................................428
 • ҵ .............................................................429
 • « ҭ ӡ ҿ...» ......................................430
 • «ҵә ә …» ...................................431
 • « ҩ ҩ...» .......................... .......432
 • «ҷ , ҭ...» ..................................433
 • «ӡә әӡ ҽӡә ԥ...» .............................434
 • «. ҭ...» .................................435
 • « ӡ, ҵә...» ................................... 436
 • « ҭә ҩ ҭӡ...» ................................437
 • ҳ .................................... 438
 • «Ԥ ә ҭәә...» ..............................439
 • « ԥҭ ҟ...» .....................................440
 • «ҭӡ ӷ ...» ................................... 441
 • «ә , ...» ........................442
 • «ә әә әә, ҳә…» .............443
 • «ԥ ә ...» ..................................444
 • ә ԥ ................................................................. 445
 • ҳә ................................................................446
 • «ӡԥ әә ӡ ҩ…» ........................... 447
 • « ә ...» .............................. 448
 • « қә ә...» .............449
 • «ҳ – әӷқә ҽ…» .....................450
 • «ҵҟ ә ҭ...» ............................451
 • «ԥ – ԥ?..» .............................452
 • «ԥ ҩ ҵҿ ԥ...» ....... 453
 • « ә ә ҟ...» .......................454
 • «ԥ ә ...» ..................................455
 • «әәқә ҿ ә ӡҭ...» ............456
 • «қә …» ..............................................457
 • «әә ҿә ҩ...» ................................. 458
 • «ҭ ә …» ...............459
 • «ҵ ҭ ҭҩ…» .............................. 461
 • « ...» .......................................462
 • « әә, ә...» ..........................463
 • ԥ .................................................................. 464
 • «әә ә ҭҟә ӡ...» ........465
 • «Ԥҩ ә ҳәә...» ................................. 466
 • «әҩ ҵ ԥҭҳ-ԥҭҳ...» ..................................... 467
 • «ҭ ԥҽ- ...» ............................... 468
 • «ҭ ӷқә ҩ…» ....................................... 469
 • «Ҭ- қәқә...» ............................. 470
 • « ҭ...» .................................. 471
 • «әҵ ӡӡ ҭә...» ............................ 472
 • «ӡ , әә ...» .....................473
 • « ә, ҽ-ә…» .......................................... 474
 • « ҽә ҵ әҷ...» ............... 475
 • «ԥҭ әҿ ҟ, ҷԥ…» ..............476
 • «ԥ ә ҳ ԥ...» ............................. 477
 • «әҩ ҵә ҵә...» ........................................478
 • «әҵ ...» ........................479
 • «ԥҭ ԥӡ – әә ҳә...» ............. 480
 • « ҩҵ ҩ ҳ...» ................................... 481
 • « ә қә...» ..................................482
 • « ...» ................................483
 • «ҭ, ә, ...» .................................... 484
 • «ҟ әәҳә ҭ…» .................................485
 • « ԥӡә ...» .................................... 486
 • «әә ҭ...» ................................................ 487
 • « ҳә ӡ…» ...................................... 488
 • «ҩҵ , ԥӡ...» ................................ 489
 • « ә ӡ...» ................................. 490
 • « ҩ, ә...» .............491
 • «қҭ ҵ ә ԥә…» .................................492
 • «ҵ ӷқә ԥә...» ..........................493
 • « әҵәҟ ҩ ҭ...» ...............................494
 • «ҳәҵә әӡ ҵ...» .............................. 495
 • « ҳә ...» ..................................... 496
 • ҿ ҳ… ...........................................497
 • «әҟ-ҵәҟ ҳә ...» ................................. 498
 • « ԥ ...» ................................. 499
 • « ҳә әҵ ...» ..............500
 • «ҽ, ҽ ӷ ...».....................501
 • «Ҭ, ә әқ, ԥҭ...» ....................502
 • « ҵ ҵ, қәҳә ...» ..........503
 • «ҭ ҿ әҭ...» ..................................504
 • әә ..................................................... 505

". I" PDF (1,29 )

 


;

, , :
-, .

& (Apsnyteka)

.