- Apsnyteka


(20.V.1953, . , -)
. , . 19741979 . . . . 1972. Ÿ . ҵә. 1995 . .- - . . . . . . . . Ÿ . . . . , , . ԥ ҟԥ, ԥ, , ҵә . 80- . . 19921993 . . , . ., . . . . . . . , , . . . XX . (. 2). . . . . ..
.: . (). , 1981 (. .); . (). , 1984 (. .); . (). , 1990 (. .); . , 1995 ( . .); . (). , 2003 (. .); . (). . 2005 ( . .); . (). , 2008 (. .); . . I. (). , 2013 (. .).
(. . / . 2015.)

» » » : 2

ҳ /

: 2- / : 2-

I. әқә /

 ҳ. . I. әқә / . . I. ()

ҟә: ԥҳәҭәҟәҭҭ, 2013
520 . 300.

ԥ ҳ ә әҟә ӷ ҩҭқә.

ҚӘ

 • ә ...........................................................7
 • «қә ...»...................................9
 • «ҭ ҩҵ ӡ...».......................10
 • « ҳқә, ҳә...»................................11
 • әӡ ӡ.....................................................12
 • «ԥ ԥӡ қә...»................................13
 • «ҵә ә қәԥ...»......................................14
 • «әҵ ...».......................................15
 • « әәқә ҳ...» ...............................16
 • « қә...» ........................................... 17
 • « ԥҭ, ...» .......................... 18
 • «ҟ, ҟ, ҟӡ...»..........................................19
 • «Ҭԥ ҭ ә…»................................. 20
 • «ԥ ҳә ҳә…».............................................. 21
 • « ә ҿ...»...............................22
 • «ә ҭә әҩ …».................................... 23
 • «қә ҵ ...».....................................24
 • «ԥҭ ҳә ҵ ...»........................ 25
 • ҩ қ................................................................... 26
 • «ҩ қә ә...»..............................27
 • ҭ............................................................................29
 • әҳ........................................................................30
 • «ә ҿ ҟӡ...» .......................................31
 • «ә ҟ ...» ...........................................32
 • « ҩҩ ҳә...» .................................33
 • ҽә ҭ ..........................................................34
 • «ҭ ә ҭ, ...».....................35
 • «ԥ ӡ ҳҵӡ....»...................................... 36
 • ҳә ҭҟ ..........................................37
 • қә ................................................................. 39
 • « , ҟԥ...»...................................40
 • .....................................................................41
 • «ҭӡәә қә ...» .....................43
 • «ӡ ...» ..................................................44
 • ә ..................................................................... 45
 • ҵә ....................................................................... 46
 • ҭқә ӡ .................................................... 47
 • «ҵ ҭԥҽ ӡ ҵ ҭԥ…» ............................48
 • «ԥ ҭ ҵ...» .....................................49
 • «ә ҵә ...» ........................50
 • «, ә әә...» .......................51
 • «ԥ ӡ...» ....................................53
 • ҩ ҵәԥ… .............................................. 54
 • «әҵ ҭҩ әқә -…» .....................55
 • «ҵ ә әә...» ............................ 56
 • «ҵ ә...» .......................................57
 • «ҵәқә ...».............................................58
 • «ә ә ...»................................. 59
 • « ә ҭ әӷә...» ..................60
 • ә .....................................................................61
 • «ԥ әәӡ ...» ................................... 62
 • .................................................. 63
 • «ә әәҳә ӡ...» ..........................64
 • «ҟ ә ә ӷ...» .........................................65
 • « ҭ ә ԥ...» ...........................66
 • « ...» ...........................................67
 • ҭ ...........................................................................68
 • ԥ ҭ… ..............................................................69
 • қәә әҷ ҩ ? .................................70
 • «ӡә , ӡә ...» ...............................71
 • .......................................................................... 72
 • «Ҳҭ ә, ҳҭ...» .................................73
 • әқә ҭ ............................................ 74
 • ҭ ԥҳә ......................................... 75
 • ә… ......................................................................76
 • әҭ ҿ ...................................................... 77
 • ҳә ..............................................78
 • «ә ҵ ә...» .................................... 79
 • әӷ қә ...................................... 80
 • « ...» ......................................... 81
 • «ҩ ԥ ԥ...» .....................................82
 • ԥә әқә ................................................. 83
 • қә .................... ....................................... 84
 • ҩ ............................................................................85
 • «ҩ әҵ ҩ...» .....................................86
 • « – ҳәҳә әә...» .............................87
 • «әԥ, ...» ................................... 88
 • «ԥҭ ҽә қәә әҷ…» ...................89
 • «ԥ , әҿ...» ................................. 90
 • « ҳ ӡӡ әӡ...» .................... 91
 • «ә, ә...» .......................... 92
 • « әәқә ҿҳә ҭ...» .....................93
 • « , ҳ ҳә…» ................................94
 • ԥ ҵ ...................................................................95
 • «ҭ ҩ ә...» ..........................96
 • әә ...........................................................97
 • «ҽҳәҿ әԥә ԥ ...» ....................98
 • « қә....» .............................99
 • әә ...............................................................100
 • ҿ .................................................................... 101
 • «ә ҭ ԥ ...» ...........................102
 • « ӡҭ...» .............................. 103
 • «қә ҽә ҽәҵ...» ......................... 104
 • «ҵәқә ҵ әҩ ә...» ..................... 105
 • «ә ҳә ҳ...» ......................................106
 • « ҵ ҵ...» .............................. 107
 • « ҳԥ ...» ............................. 108
 • ә ә .....................................109
 • «әҩәә ԥ...» ............................ 110
 • ҳ ........................................................................111
 • «Ҭӡә ...» ......................112
 • «ҳә әӡ, ҽ ҳә...» .................................... 113
 • «қә ҩ ҩ...»..........................114
 • Ԥ ............................................................... 115
 • «ԥ ҳ ...» ......... 116
 • «- ҭ ...» .................................. 117
 • «әӷ ҭ...» .............................. 118
 • «ӡә ԥ ...»..................................119
 • « қә ә…»..............120
 • ә, ә ҟә .................................. 121
 • « ԥҳә...» ..............................122
 • ӡԥ ...................................................................123
 • ҿҩ .......................................................................124
 • қ .................................................................... 125
 • « ӡ ә әҿ....» ...................................126
 • «ә ...» ............................. 127
 • ҩ ҭ ............................................. 128
 • ԥ… ................................................................. 129
 • « ҭ, ә…»................................130
 • ҟ ................................................................ 131
 • «ӡәӡә әӡ, әӡ...» ..............................132
 • « ԥ әә...» ................................. 133
 • «қә ҵ, ә...» ................................ 134
 • « қәҵӡ ...» ................................... 135
 • … .................................................................. 136
 • «ԥ ҩ әҽ...» .................................... 137
 • «әәӡ ҭҿ ...» ......................... 138
 • « ә...» ...............................139
 • ҟә ҳә ҳә .................................................. 140
 • « ԥ ԥ ...» .............................. 141
 • «ә , әҩ ә...» ................. 142
 • «ҳ ҟ ӡәӡә...» .............................143
 • ә, ә ............................................................ 144
 • « ҿԥ...»...................................... 145
 • «ҷҳә ҽ ә…» ........... 146
 • «әҵ қә...» ................................. 147
 • ҿҭ .................................................................. 148
 • ҟ, ҟ, ҟӡ ........................................ 149
 • « қә ҟ...» .............................. 150
 • ԥқә ................................................................151
 • ә ҭ .............................................................152
 • « әҷ әԥ...» ...............................153
 • әҳәҩ ............................................................... 154
 • «ԥ ҵ ҟ...» ................................ 155
 • «ҭқә ҳ, ҵ...» ..................... 157
 • «ҵ ә ҽә...» ...........................158
 • «ә ҵәәҩқә ҵ...» ............................ 159
 • «әӷ ӡ...» ............................. 160
 • «ԥ ҟ...» .............................161
 • « ԥә ԥ...» .......................... 162
 • «әә ҵ ...» ..................................163
 • «Ԥәӷ ҟҵ ҩ ҭҿ...» ..........................164
 • « ԥә...» .....................................165
 • « әҩ ӡҩ...» .......................................... 166
 • «қәҭ ҭ...» ................................... 167
 • «ҿ ҵ ҽҽ...».....................................168
 • ә әәҳ ә .....................................169
 • ԥ ............................................................ 170
 • ............................................................... 171
 • « ә әҿԥ...» ........................172
 • «ԥҭ ҿ әә ...» ...................173
 • ә ҵә ҵ ҽҵ ........................174
 • « ҭҵ, ...» ............................... 175
 • «әҩ әҟә...»............................................176
 • Ҿҭ ҭ… ..................................................... 177
 • « ҭ ә ...» ...................178
 • « ә...»..................................................179
 • ҭ ..............................................................180
 • «ԥҭ ...» ................................................. 181
 • «ҭ ә ҟӡ...» ................................... 182
 • .................................................................. 183
 • « әҭ, , ә...» ....................................184
 • « ҵәҭ…» .......................................................185
 • « ҵ , ҳ...» ..................................186
 • ә әҭ ..............................................187
 • « әә ҟәҵ, ҭӡ...» .................188
 • «ҿҵ ҿҵә ә...» ..................................189
 • «қә ә, ҟә...» ...................... 190
 • «Ҿ ҳә...» ................................ 191
 • «ҽ ә ҭ қә...» ..............................192
 • « ҵә, әҩ ҵә...» ................................... 193
 • «ҳә-ҳәқә -ҩ...» ...............................194
 • « ԥәӡ...» ......................................... 195
 • әҳә ................................................................ 196
 • «ҵә ҵә ҩ...» ........................... 197
 • «ә әқә...» ...........................198
 • «ԥә ԥә ӷ ә…» ...............199
 • «қә ԥ...» ..................... 200
 • «Ԥ ҩ қә ӡ...» ..............................201
 • ...............................................................202
 • ԥ ҭ .......................................................203
 • «әӡ ҵ ә...» .....................................204
 • «ԥ ә қә...» ..............205
 • «ҵ ҭԥ...» ...............................206
 • «ә ҵәәҩ ҵә...» .........................207
 • «ҟә әӡ ә...» .......................................208
 • «ҵә ә ҭәҭ...» ............................. 209
 • «ә-ә ҳә ә ӡә …» ......................... 210
 • «ә ә ҵ...» ...............................211
 • «қә ԥ ҵ ә...» .. .................212
 • « ә ԥ...» .................................. 213
 • « ә ҭ ҵә...» ...................................214
 • әԥӡ ...................................................................215
 • « әӷ, ҽӷ...» .............................216
 • « ә әҵ...» ............................217
 • «ҽә ӷә әҵ...» ...........................218
 • «ә әҩ...» ..................................219
 • « ԥҭ ...» .................. 220
 • « ...» ......................................221
 • «ә ҭ …» ........................................222
 • ԥә ......................................................................223
 • «, ԥ ҵәәҩқә ҵ...» ....224
 • « ҟ -әҩ...» ...................... 225
 • «ԥ ҽә ...» .................................. 226
 • « ҭ ...» ...........................227
 • «ә ҳ ҭ…» ............................ 228
 • ................................................................229
 • «ԥә ԥ ...» ...........................230
 • ҳә ....................................................................231
 • «ҭ ӡ ҷӡ...» .............................232
 • «ԥ ә ҳԥ...» .............................233
 • «әӷқә ә ҳә қә...» .............234
 • ә ..........................................................................235
 • « ...» ..............................236
 • «ә ҽ – ҽә...» .................................. .237
 • ҟ .............................................................. 238
 • «ԥ қәә ҟ әӡ...».............................239
 • «әӷ ҭә ҵә...» ................................240
 • «ԥ ҭәә ә...» ....................................... 241
 • ҿәҳәҩ ................................................................242
 • «қәҵ қә ҿ...» .......................................243
 • «ҿәә ӷ ԥ...» ...................................244
 • «ҭ әә...» ......................... 245
 • ҿ ............................................................ 246
 • «ә ҟ – ...».....................................247
 • «ԥәҳ ҭ ҭ ҭ...» ......................... 248
 • « ӡ ....» ..................................... 249
 • «ҭ әԥ әҷҿ…» ................................250
 • «ԥ ...» ......................................... 251
 • « ԥ ә...» ...........................252
 • «ӡәӡә ԥҭ ԥә ҳ...» ..............253
 • «ҵ ҭ ә...» ............... 255
 • « ...» ..........256
 • «әҵ ҭԥ ҳ ҳҭ...» .................................. 257
 • «ә ә ...» ................................. 258
 • « ҭә...» ........................................ 259
 • «әӡә әҩ ә...» ..................... 260
 • «ԥҽқә» ӡә ԥҵ....» ............................261
 • ҭ ҽҩҷә … ................................ 262
 • «ҭ-ҭә ҭ ә ә...» ...................263
 • «ӷ әә ә…» ............................... 264
 • « ...» ..................................... 265
 • «Ҟ ...» ............................... 266
 • ә ҩ… .................................................. 267
 • « ҵ қәә...» .................................. 269
 • «әԥ ԥ ҵ...» ................................ 270
 • «ҩәҭ қә...» ................................ 271
 • Ҵ ........................................................................272
 • ........................................................................ 273
 • « ә...» ......................................274
 • «әҩ ...» .....................................275
 • « ҩ, ә, ...» ...................................276
 • «ҭ ԥҽ, әә...» .............................277
 • «ә ә ԥԥ...» ................................278
 • « – ӡ…» .....................279
 • «ҽ , ԥ...» ................................280
 • « ҽҳәҵ, ...» .........................281
 • «ә, әә ҟӡә...» .....................282
 • «, ҵә...» ...........................283
 • «қә ҭ ҳәәҿ…» .......................284
 • «ԥ ҵәәҩ ...» ............................285
 • « ә ҭ...» ................................286
 • «ә ҟә ҵ ԥ...» ................................287
 • ә ә әӡ ............................................... 288
 • «ә ҵ ҟ...» ........................................289
 • «ԥ ҳ әҟ...» ................................. 290
 • « ӡ ӡә...» .................................... 291
 • «ԥ ә...» .........................................292
 • әҳә, әә ..............................................293
 • « ҩ ҵә...» .................................... 294
 • «ә, әҩ…» ...................................295
 • «ә ҵә ...» ......................................296
 • « әӡ ә ...» ................................ 297
 • «ә ...» ..................................... 298
 • «ԥҭ ҭ...» ..............................299
 • … .................................................300
 • «ҵҟ ҵә ԥҽ...» ................................... 301
 • «ԥ ԥ...» .................................302
 • « ҟ, ҟ....» ...................................... 303
 • «ԥҭ ӷ қә...» ..........................304
 • «ԥ ҩ ә қә, ...» .............305
 • ә, ә ...........................................306
 • « ҩҵ ԥ...» .............307
 • «ҭ әҟ ҽә ...» ...........................308
 • « ә ҭ...» ...................................309
 • «ә ԥҟ ԥ ...» .............................310
 • « ҭ...» ........................................ 311
 • ................................................................... 312
 • «ӡ, қә ә ҭҭ...» ...................314
 • «ԥ ӡә ҳ...» ..........................315
 • «ԥҭҳә қә әә ҳә...» .............316
 • «ҵ ә ҩә ә...» ............................317
 • «қәәә ә ҭӡ...» ..................318
 • « ҵә ҽә ...» ...............................319
 • «ҭ ԥҽ ҿ ҵ...» ..............................320
 • « қә ԥ...» ......................................321
 • « ә ҳә...» .......................................322
 • « ҭ ԥҵә әҷ...» ........................... 323
 • «ӡә ...» ..............................324
 • «ҟ ә ӡ...» ...........................325
 • «,ҵ, , ҵ...» ...........326
 • ԥ ........................................................................ 327
 • ԥ ҟәқә ..........................................................328
 • « ҳә, ...» .....................................329
 • «әҩ ә ҵ...» ..................................330
 • «ԥ. ԥә ә...» .........................331
 • « ә әҩ ҵә...» ................................332
 • «ҳә , ҳә...» .....................................333
 • «ҭ ԥқәҵә ...» ............................334
 • «ԥ ...» ................................335
 • « ә-ԥ ...» ............................... 336
 • « ҭ, ә ҳә...» .............................337
 • «Ҭ ҟ, ә, ә…» ............................338
 • «ԥҭ ҳә ҳ...» ............ 339
 • «әҩә ...» ....................................... 340
 • «, ҳ ҵ ...» .................................... 341
 • «ԥ ԥ ҵ ...» ...............................342
 • «ӡ ӡ...» ......................................... 343
 • « ҟәә ә...» .............................344
 • ԥ ҭ… ....................................................... 345
 • « ԥ ӡә ҳә...» .......................................346
 • « ҽҳә ҵ...» ............................. 347
 • «ҟ ҟ әәҟ...» ...........................348
 • «ҟԥ ҭ ҟ...» ..............................349
 • « ӡ...» .....................................350
 • «Ӡ- әӡ...» ................................. 351
 • «ҟ-ҟҳә ԥ , ԥ…» ................352
 • «әҭқә ҟ ԥ...» ............................... 353
 • « , ԥә ...» ......................... 354
 • ә ԥ ............................................................355
 • «ӡ ҭ ӡ...» .............................356
 • « ҿ ҽ ӷ...» .................................357
 • «ә қә ҳ ҳ...» .............................358
 • « ә ҵ ԥҽ...» .............................359
 • «ҭ ҳ ԥ...» .......................................360
 • әӷ ԥҽ ..........................................................361
 • «ҵә- ә әә...» ..........................362
 • « ...» .........................363
 • «қә ԥ...» .........................................364
 • ә ә … ..................................................365
 • « ...» ....................................366
 • ԥ қә .....................................................367
 • «ҭ ҽәԥ ...» .............368
 • «ҭҿҭ ҭ ...» ..........................369
 • «ә ә ҵә...» ................................370
 • «ԥәӷ ҵ әә...» ..............................371
 • « ҳ-ӷ...» ............................372
 • әҩ ԥ ҟ ..........................................373
 • «ҭ ӡ...» ..........................................374
 • «ҩ қә ҭ ҟә...» ..............................375
 • « қәҵ ...» ................................... 376
 • «ԥҭ әҵ...» ..................................377
 • ԥ ҭ ...........................................378
 • «ԥ ԥԥ ҳ...» ...............................379
 • «әӷ ҽә ә ҭҵ...» .......................380
 • «Ҿҩ – әҭ...» .................................381
 • «ҭӡ ҵә...» .........................................382
 • « ҿ ҭ...» ......................................383
 • « , ә ...» ..........................................384
 • «ԥҭ ...» ...................................385
 • « әә ҭ...» .....................................386
 • «ҟә ҩ қә, ҵәӡ...» ..............387
 • «ҳә- әҭ ...» .............................388
 • «ҵәҟ ԥ ...» ............................389
 • «ҽ ә, әә...» .....................................390
 • «ҵ әҷ ҳәә...» ...............................391
 • « ҿә ...» ....................................392
 • ҵә – ҽ ..........................................393
 • ҟ … .......................................................................394
 • «ә ә ...» .........................................395
 • «-ҳә ԥ ҩ...» ............................396
 • « ә ...» ..................................... 397
 • «әҩ ҿҵ қә...» .....................................398
 • « ҩҳ ...» .....................................399
 • « ҭә ...» ........................................400
 • « ҳә, ...» ........................................401
 • «ҽ ә ҽә ...» ..........................402
 • « ӡ, ҟ...» ...................................403
 • «ԥ ҵҟ, ҽ ԥ...» ...............................404
 • «Ҽҩ ҵ ҽ ...» ...................................405
 • «әҵ ...» ....................406
 • ...................................................................407
 • «ԥ ҵәәҩ, әә...» .......................408
 • «ә ҵә – әҵ…» ................................409
 • « ҭ ӷӡ ҭә...» .........................410
 • « ҵәәҩ ҭ ҭ әҳә…» .......411
 • ә әә ........................................................412
 • « – ҭ…» ................413
 • «әҟә ԥ...» ..............................414
 • «ԥ , ԥ...» .................................415
 • «ԥ ҳ, ҵ …» ...................416
 • «ә ҿҵә ԥә ә...» ....................417
 • « ҭ ҭ ...» ...........................418
 • «ә ҩ...» .................................419
 • «Ԥҩ қә ...» .................................420
 • « ҟ ҵәҵәԥ ...» ......................421
 • «Ԥ ԥ ԥ ҟ...» ........................422
 • « ...» ....................................423
 • «ҭ ...» ....................................424
 • «ӡ ҭ ҭ...» ....................................425
 • «ҵ ӡ, ...» .......................................426
 • «ӷқә ҿҭ ҳә…» .................................427
 • «ӷә ә...» ................................428
 • ҵ .............................................................429
 • « ҭ ӡ ҿ...» ......................................430
 • «ҵә ә …» ...................................431
 • « ҩ ҩ...» .......................... .......432
 • «ҷ , ҭ...» ..................................433
 • «ӡә әӡ ҽӡә ԥ...» .............................434
 • «. ҭ...» .................................435
 • « ӡ, ҵә...» ................................... 436
 • « ҭә ҩ ҭӡ...» ................................437
 • ҳ .................................... 438
 • «Ԥ ә ҭәә...» ..............................439
 • « ԥҭ ҟ...» .....................................440
 • «ҭӡ ӷ ...» ................................... 441
 • «ә , ...» ........................442
 • «ә әә әә, ҳә…» .............443
 • «ԥ ә ...» ..................................444
 • ә ԥ ................................................................. 445
 • ҳә ................................................................446
 • «ӡԥ әә ӡ ҩ…» ........................... 447
 • « ә ...» .............................. 448
 • « қә ә...» .............449
 • «ҳ – әӷқә ҽ…» .....................450
 • «ҵҟ ә ҭ...» ............................451
 • «ԥ – ԥ?..» .............................452
 • «ԥ ҩ ҵҿ ԥ...» ....... 453
 • « ә ә ҟ...» .......................454
 • «ԥ ә ...» ..................................455
 • «әәқә ҿ ә ӡҭ...» ............456
 • «қә …» ..............................................457
 • «әә ҿә ҩ...» ................................. 458
 • «ҭ ә …» ...............459
 • «ҵ ҭ ҭҩ…» .............................. 461
 • « ...» .......................................462
 • « әә, ә...» ..........................463
 • ԥ .................................................................. 464
 • «әә ә ҭҟә ӡ...» ........465
 • «Ԥҩ ә ҳәә...» ................................. 466
 • «әҩ ҵ ԥҭҳ-ԥҭҳ...» ..................................... 467
 • «ҭ ԥҽ- ...» ............................... 468
 • «ҭ ӷқә ҩ…» ....................................... 469
 • «Ҭ- қәқә...» ............................. 470
 • « ҭ...» .................................. 471
 • «әҵ ӡӡ ҭә...» ............................ 472
 • «ӡ , әә ...» .....................473
 • « ә, ҽ-ә…» .......................................... 474
 • « ҽә ҵ әҷ...» ............... 475
 • «ԥҭ әҿ ҟ, ҷԥ…» ..............476
 • «ԥ ә ҳ ԥ...» ............................. 477
 • «әҩ ҵә ҵә...» ........................................478
 • «әҵ ...» ........................479
 • «ԥҭ ԥӡ – әә ҳә...» ............. 480
 • « ҩҵ ҩ ҳ...» ................................... 481
 • « ә қә...» ..................................482
 • « ...» ................................483
 • «ҭ, ә, ...» .................................... 484
 • «ҟ әәҳә ҭ…» .................................485
 • « ԥӡә ...» .................................... 486
 • «әә ҭ...» ................................................ 487
 • « ҳә ӡ…» ...................................... 488
 • «ҩҵ , ԥӡ...» ................................ 489
 • « ә ӡ...» ................................. 490
 • « ҩ, ә...» .............491
 • «қҭ ҵ ә ԥә…» .................................492
 • «ҵ ӷқә ԥә...» ..........................493
 • « әҵәҟ ҩ ҭ...» ...............................494
 • «ҳәҵә әӡ ҵ...» .............................. 495
 • « ҳә ...» ..................................... 496
 • ҿ ҳ… ...........................................497
 • «әҟ-ҵәҟ ҳә ...» ................................. 498
 • « ԥ ...» ................................. 499
 • « ҳә әҵ ...» ..............500
 • «ҽ, ҽ ӷ ...».....................501
 • «Ҭ, ә әқ, ԥҭ...» ....................502
 • « ҵ ҵ, қәҳә ...» ..........503
 • «ҭ ҿ әҭ...» ..................................504
 • әә ..................................................... 505

". I" PDF (1,29 )


II. әқә. қә / .

 ҳ. . II. әқә. қә / . . II. . ()

ҟә: ԥҳәҭәҟәҭҭ, 2016
568 . 300.

ԥ ҳ ҩә әҟә ӷ ҩҭқә.

ҚӘ

 • «ә әӡ ҳә ӡ...».................................... 7
 • « ә ԥӡ...» .................................... 8
 • «ә , әӡ...»....................................9
 • «ә әҟ әԥҽ...» ....................................10
 • «ҿԥ әҩ ...»....................................11
 • «ҵ ҳҭ, ә ҳҭӡ...» .................................... 12
 • « ҿ ҟ...» .................................... 13
 • « ҭ ...»....................................14
 • «ԥ ҵ ҟ...» ....................................15
 • « ҩ...»....................................16
 • «ҩә ҟҟӡ ...».....................................17
 • «ҭ ԥәԥ ҭәә...»....................................18
 • әӷ.....................................19
 • …....................................20
 • « ԥ...» ....................................21
 • «Ҽ ҳә қәә ә...»..................................... 22
 • «ҭ ҳҭҿ әӷә...» .....................................23
 • «ԥ ҟә ә...».....................................24
 • «ԥ, ә...» ..................................... 25
 • ә ҳә .....................................26
 • «ә , ԥ ҩ...» .................................... 27
 • «ҵә ҵә, ҵә ...» ....................................28
 • ә ә.....................................29
 • «әӡ ә...» ....................................30
 • «ә қә ԥ...» ....................................31
 • «ҵәҭ ҭ ҵәԥ ҳ...».....................................32
 • «ә әқә ә ҿҩ...» ....................................33
 • ҟ....................................34
 • – ԥ ҭ.....................................36
 • «ҭ ӷ әҷ ...».................................... 37
 • «ҩ ҭә...».....................................38
 • ҭ ..................................... 39
 • «ҩ қә ԥԥ...»....................................41
 • «ҭ , ...».................................... 42
 • « ҳә, ӡ...».....................................43
 • « ә, ә ҭә...».................................... 44
 • « ҵ ҿ...».................................... 45
 • « ә ҵ...».....................................46
 • «ә әӡ, ҭ...» ..................................... 47
 • «ҳ қә, ҳ ...»..................................... 48
 • «әӷӡ – қә ...» ..................................... 49
 • « ҿ ...»..................................... 50
 • «әә ҿә ә ...»..................................... 51
 • ҳәҳә әә.....................................52
 • «әҟԥ ҭ ...»..................................... 53
 • «әҿӷ – ҵә...»..................................... 54
 • « ԥ ...» .................................... 55
 • .....................................56
 • ҭ.................................... 57
 • ..................................... 59
 • «әҟ ...»..................................... 60
 • «ҳә ...».................................... 61
 • «ә ...» ..................................62
 • «ԥ ...» ..................................63
 • «ҭ әҟ ҽҩҵәҟ ...»..................................64
 • «ҩқә ԥ...» ..................................65
 • « ә ҟ, ԥ ҟ...» ..................................66
 • « ӷ әҷ ҳә...» ..................................67
 • « ә...»..................................68
 • « – ...»..................................69
 • «әә әҷ ӡ...»..................................70
 • « ә, ҭ ҟ...»....................... 71
 • ................................... 72
 • ҵә................................... 74
 • «ԥҭқә ҟ әҩ әә ...»..................................75
 • «ҭ ҿ қәқә...»..................................76
 • ӡ ................................... 77
 • ҳ................................... 79
 • ԥҩ..................................80
 • « әҵ...» ..................................81
 • ҵ ................................... 82
 • «ԥ ҳә, ԥ ...».................................. 83
 • ҽ................................... 84
 • «ә әҳә ҟ...»..................................85
 • «ӡ ҳә...»..................................86
 • «ҩҭ ҭԥ ҭ...»..................................87
 • « ә?...»..................................88
 • «ҵ ә ә...»..................................89
 • « ҵәәҩ ҟ ԥ...»..................................90
 • «ҽә – ә ҟ...»..................................91
 • « ә ҭ...»..................................92
 • « ҳ...»..................................93
 • ................................... 94
 • « ҵәәҩ ҵ ...»..................................95
 • « әҵ ҩ ...».................................. 96
 • ә................................... 97
 • «ә ә ҭ...» ..................................98
 • «ҩ ҟ, ҭ ә...» ..................................99
 • Ҳәә ................................... 100
 • «ҵ қә ...» ..................................101
 • « ә ҭ ...»..................................102
 • «ҵә ԥҽ ҭә әә...»..................................103
 • «Ҵҟ ҭә...»..................................104
 • ҵ ҭ ҵәҭ.............................. .105
 • «Ҟә қәҵ ә ҿә...» ..................................106
 • «ҵ әә ...» ..................................107
 • «ҵ ԥҽ ә ...»..................................108
 • «ә ҵ ...»..................................109
 • «Ҽҩ ҵ ҵ ԥҳә...» ..................................111
 • « ҟ...» ..................................112
 • әҭ..................................113
 • «ҩ ...»...................114
 • «ԥ ...»..................................115
 • «ҭ ԥҽ ҵ...»..................................116
 • « ҳ, ҩ ҵә...»..................................117
 • «әә ә...».................................. 118
 • « әӡ ԥ...»..................................119
 • «ԥ – ...»..................................120
 • ҭҟ ҳә ................................... 121
 • « ҵ, ҵ...»..................................122
 • ԥ ..................................124
 • ҿ..................................125
 • «ә, ԥҭқә әҟ...»..................................126
 • « ҵ...»..................................127
 • «ҷҳә әә ...» ..................................128
 • « әԥ...» ..................................129
 • « ҩ...» ..................................130
 • « ә ҭ...»..................................131
 • «ҭ әӡ ҵә...»..................................132
 • «әә ә ...»..................................133
 • ԥ, ԥ..................................134
 • «қә ә ҵӷ ԥҵә...»..................................135
 • «ҵәәҩқә ԥ...».................................. 136
 • «ԥԥ ԥԥ...»..................................137
 • «әҩ ҵ...» ..................................138
 • «ҳ ҿ ...»................................... 139
 • «, ҳә ҵӡ...»..................................140
 • «ҽә ҵә, ԥ ӷә...»..................................141
 • « ҳ-ҵ...»................................... 142
 • «Ҭ ӷқә ҿәә...»................................... 143
 • « ...»................................... 144
 • « ҳ, ...»..................................145
 • ................................... 146
 • ә ԥӡ................................... 147
 • «ԥҭ ҵ әҵ...»..................................148
 • «ҵәӡ әқә ԥ ...»..................................149
 • «әҿ ә...»................................... 150
 • «ә қәә...»..................................151
 • «ҩҵ ҭ ԥ...»..................................152
 • « әқәԥ ә...»................................... 153
 • «әҭ ҟә әҷ , ҿԥ...»..................................154
 • « ҵ ...»................................... 155
 • ԥ ә, әԥ................................... 156
 • ԥ ҵ ԥ................................... 157
 • «әҩ ԥ...»..................................158
 • « ...»..................................159
 • «әҳқә , ҭ...»..................................160
 • әҿ!..................................161
 • ҟқә .......................162
 • ә ҭ................................... 163
 • ҿ ә................................... 164
 • « ...»..................................165
 • « ҭ ҵ...» ..................................166
 • Ққ ә................................... 167
 • «ԥ , ә?...»................................... 168
 • ә..................................169
 • «ә ,ә ҵ...»..................................170
 • «қәҟ әӷ ҭ...»................................... 171
 • «қәқә ҩҵә ҩ ҩ...»..................................172
 • « ҩәҭ ...»..................................173
 • «ӡ әҷ, ӡ, ...»..................................174
 • « ә ҳ...»..................................175
 • «ә ҵә қәә...» ..................................176
 • « ҭ ҵ ә...»..................................177
 • ҩ ................................... 178
 • «Ԥә , ...»..................................179
 • ӡ................................... 180
 • « ӡ...» ..................................181
 • « әә ...» ..................................182
 • «ҭ ӡ әә ...»..................................183
 • ҿҳәә ..................................184
 • «ҭ ҽә ҳ ...»..................................185
 • «ҭԥ , ҟ ҟ...» ..................................186
 • қәә..................................187
 • ә әҷ ҭ................................... 188
 • «әӷ ә әәҿ ...»................................... 189
 • ................................... 190
 • ҳ ..................................191
 • « ә, ҭ ...»..................................192
 • « ҭ ә әәӡ...»..................................193
 • «әә ә әҩ...» ..................................194
 • «әқә ә ԥ...»..................................195
 • « ҿҵ ...»................................... 196
 • ә ..................................197
 • ҳәқә................................... 198
 • «ҵ әҭҵәҟ ҩ...»..................................199
 • « ҭ қәӡ, ԥ...»................................... 200
 • ҟ................................... 201
 • « ҟ ә ҵә...»..................................202
 • « ҵәәҩ...»..................................203
 • « ҭ ...»..................................204
 • ԥӡ ..................................... 205
 • ҿҳә................................... 206
 • «ҷә ҩ ...»..................................207
 • « ә» ҭ ә................................... 208
 • ҿ ҟ..................................209
 • ӡӡ қә ӡ................................... 210
 • « ә ...»..................................211
 • ҳқ................................... 212
 • ә................................... 213
 • «ԥ ҭ әҟ...» ..................................214
 • «әҩ ҿ ...» ..................................215
 • «әқәқә ҩ...» ..................................216
 • «қә ҵә ә ҭ...» ..................................217
 • «ҟ ҩ ...»..................................218
 • «...»..................................219
 • « ҵә...» ..................................220
 • «, ԥ...»..................................221
 • «әҩ ...»..................................222
 • ҿ ..................................223
 • «ҭ ӷқә...»................................... 224
 • «ҿ ә...» ..................................225
 • «ҳҭ ҭ ҵ ...»..................................226
 • « ҵә ә...»..................................227
 • «ҭ ҵ...»..................................228
 • « , ҳә...»..................................229
 • «ҭ ҳҭ әҭ...»..................................230
 • «, ...»................................... 231
 • « ҵә ...»..................................232
 • ԥ................................... 233
 • ҵ................................... 234
 • «ҳә ...»..................................235
 • «ҟ ԥ ҳә...»................................... 236
 • « әә ҭә...»..................................237
 • « , ...»..................................238
 • «ә...»................................... 239
 • « әә ә әҵ...»................................... 241
 • «ә ә, ҳәӡ...» ..................................242
 • «Ӡԥ-ә ӡқ ҭ...» ..................................243
 • « әқә ...»..................................244
 • « ә ӡ...»..................................245
 • «ҵ ҟә қәҵә әҵ...» ..................................246
 • « әә ԥ...» .................................. 247
 • «қәҭә ҳ ҿ қ...» ..................................248
 • «әӡ қә...»..................................249
 • ҳә..................................250
 • « ә әә...» ..................................251
 • «ҭҿ ҟ...»..................................252
 • « қә ә...»..................................253
 • « ԥҭ ҳә?...»..........................................254
 • « ҵҟ ԥҽ...»..................................255
 • «ԥ ҟ ...»..................................256
 • «ҭ ԥ ҳә ҿ...»..................................257
 • ԥ ҳ ҵ..................................258
 • « ә, ԥ ҿ...» ..................................259
 • « әә...»..................................260
 • « әә ...»..................................261
 • ԥ ԥ................................... 262
 • « ҭә...» ..................................263
 • «әҭқә әә ә әҭ...»..................................264
 • « ҵә ӷ...» ..................................265
 • «ҭ әԥ әҷ ҭә...»................................... 266
 • ҭ................................... 267
 • « ҩ ә, ...» ...................... 268
 • « ԥҵ...» .................................. 269
 • « әә, ҳә әә...»..................................270
 • «ә ә...»..................................271
 • «Ҩә қә ...» ..................................272
 • « әқә ә ҭԥ...»..................................273
 • « қ ҵә-әә...»................................... 274
 • «қә ҟ ӷ әҷ...»..................................275
 • « ҵ ԥҭ ...»..................................276
 • «!...» ..................................277
 • «ԥҭ ҿҵә ӷӡ...» ..................................277
 • « ԥ ә ...»..................................278
 • «ҵәәҩ әҵ, әҩә...»..................................279
 • «ҽқә әҭқә ә...» ..................................280
 • ԥ................................... 281
 • ԥ ҳ................................... 282
 • « ҿқә ԥӡ...»..................................283
 • «Ҳқәәӡ ...»..................................284
 • «Ԥ-ә ә, ә...»..................................285
 • «қә ԥ әҵ...» ..................................286
 • « ҵә ҵә...»..................................287
 • «ә ҭ ҿә...» ..................................288
 • « ә ҵ...»..................................289
 • «Ҷ-ҷ, ҷқ-ҷқ...» ..................................290
 • «-ԥ, -ԥ...»..................................291
 • « ҽҳә, ә әҷ ...»..................................292
 • «ԥ ԥ ҭ ҳә ә...»..................................293
 • ҳә................................... 294
 • « ...»..................................295
 • Ҭ................................... 296
 • ә ә ..................................297
 • « ҽҳәә...» ..................................298
 • «ә ҿ ӷ ԥ...»..................................299
 • « ә, ...»..................................300
 • ԥ..................................301
 • «ӡ ӡ ӡ...» ..................................302
 • «ӡ қә қә...»..................................303
 • ҳ ҳ ҳә..................................304
 • қәҭ................................... 305
 • «ә ԥ- ҩ...» ..................................306
 • ҩ..................................307
 • «ԥ ҳ...» ..................................308
 • «ҳ қә ҟ ҵәҟ...».................................. 309
 • «Ԥ әҩ ҳ әҩ ...» ..................................310
 • «- -ԥ ...» ..................................311
 • « ә қәҵә...» ..................................312
 • « әҩ ҳ...» ..................................313
 • «әӡ-әӡә әӡ...» ..................................314
 • «ә ӡә ҳ ҭҩ...» ..................................315
 • « ә ҵ ә...» ..................................316
 • ҳәҿ..................................317
 • « әҩ ...»...............................318
 • « қәҵ...» ..................................319
 • «Ҳ, ҳ, ҳ...» ..................................320
 • «ҩқә ...» .................................. 321
 • «ә әӡ...» ..................................322
 • «ҵ , ...»..................................323
 • әә..................................324
 • « қә ӡ...» ..................................325
 • «ҵ ԥҽ ә қәҵә...».................................. 326
 • «ԥԥ қә ҵә...» ..................................327
 • «ԥӡ, ҳә...» ..................................328
 • қә ..................................... 329
 • ҩ ................................... 330
 • «ԥ ҵ ә ӷқә...» ..................................331
 • «ԥ»..................................332
 • ԥә…................................... 333
 • « ҵә әә әҷ ҭ...».................................. 334
 • «ӷ ә ә...» .................................... 335
 • «ә ҳә...»..................................336
 • « , ҵӡ ҭ...» ..................................337
 • «ә ә ҭ...».................................. 338
 • «әԥ ҿ әҽ...» .................................. 339
 • -ә..................................340
 • ԥәҳ................................... 341
 • ҳәҳә................................... 342
 • «ҵәқә ҳә ҭ ҩ...»..................................343
 • «ҭә ...»..................................344
 • « ҳ ...»..................................345
 • « ә ҩҿ...»..................................346
 • «ҟқә ҳә ...»..................................347
 • «ԥ , ҵ қә – ҽҟ...»..................................348
 • әҭӷ................................... 349
 • әԥҳә..................................350
 • «қә ҵ...»................................... 351
 • « ҩ...»..................................352
 • «, ә, ҩә?...»................................... 354
 • «қә ӡ...»..................................356
 • «ҭҩ ә ә...» ..................................357
 • «ҽ ...»..................................358
 • «ҿәҭ ӡқә...»..................................359
 • « ҭ ӡ...»..................................360
 • «ҳ ...»..................................361
 • « ԥ ә ә, – ԥ...»..................................362
 • «ҵәқә ҵә...» ..................................364
 • «ӡ ...» ..................................365
 • « ...» ..................................366
 • « ҷԥ ҵ ҵә...» .................................. 367
 • «әҩ ҵҿ ԥҭ...»..................................369
 • «ӡ ҵ ҳ ...» ..................................370
 • «әҟ, ...» ..................................371
 • «ҵә ҿқә...»..................................372
 • «ҩ қҿ ҭ ҩ...» ..................................373
 • «ҵ, ҳә, ԥ...» ..................................374
 • «қ ...» ..................................375
 • «ҳәҩ ҟ ҳә...»..................................376
 • «ә ҟ әӷ...» ..................................377
 • Ԥ..................................378
 • «әҭ -ԥ ...»..................................379
 • «ӷ ԥ ...»..................................380
 • «ә ҭ ә ԥҽ...» ..................................381
 • « ә...» ..................................382
 • « ҩ ԥ...»..................................383
 • « қә ҭԥҳ...»................................... 384
 • « ...»..................................385
 • « ә ...»..................................386
 • « ҟ ӡ...»..................................387
 • « ...» ..................................388
 • Ҭ................................... 389
 • « ҵәҭ ...»..................................390
 • «ԥҟә , ...»..................................392
 • «ҩ ...»..................................393
 • «қәԥҳ , ҳә...»..................................394
 • «Ԥ-ә ҳә ԥә әԥ...»..................................395
 • « ...»..................................396
 • ҟҵ................................... 397
 • « ә қә...».................................. 398
 • «қә ԥҭ қә...»................................... 399
 • ҟ................................... 400
 • «әӷ ә ҳә...»..................................401
 • «ԥҭ қә ԥ ҵ...»..................................402
 • «ҭ әәқә...» .................................. 403
 • « ҭқә ...»..................................404
 • « ә ҳә...»..................................405
 • «ҭҟ ҟ...»..................................406
 • ҟ ә ӡҩ...................407
 • «ҵ ԥҵә...»..................................408
 • «ә ҭ ԥ ҭ...»..................................409
 • «ӡ ҭ...» ..................................410
 • «ҳ қә қә...» ..................................411
 • «ҵ қәҵә ҵ ә...» ..................................412
 • «Ҽә-ҵә әҩ ҵ...» ..................................413
 • « ҵәә...»..................................414
 • «ҩ ӡә ӡ...»..................................415
 • «ә ҳә ә ҭ...» ..................................416
 • «әә ә ҭ...»..................................417
 • «ҩ ҟ ә ҟ...» ..................................418
 • «ә ԥ ә ҽҩ қәә...»..................................419
 • «ҟҿҳә ҟҿҳә...»..................................420
 • « ҳӡ...» ..................................421
 • « ә...» ..................................422
 • « ...».................................. 423
 • « ә ҟә ...» ..................................424
 • « ԥ ә...» ......................425
 • « ҳә ԥ...» ..................................426
 • «әҩ- ԥҭ ԥә...»..................................427
 • «-ә-ә-ә ҟ...»..................................428
 • « қә...»..................................429
 • «ҭәә ҭ...»..................................430
 • «ҵ ә ҵ...»..................................431
 • «ԥ ҭқә ҵәә...»..................................432
 • « , ҭ...»..................................433
 • әӷ................................... 434
 • «ҵ ҷҷ әҷ әҵ ҭ...» ..................................435
 • «- ә ...»..................................436
 • «ӡ ҵ ә...» ..................................437
 • «ԥ ҩ ...»..................................438
 • « , ҳԥҵ...» ..................................439
 • « ӷ...»..................................440
 • «Ҽ ҳә қәә ԥ ӡ...»..................................441
 • «ә әӡ ә...»..................................442
 • «ҵ ҽԥ ...» ..................................443
 • «ҵ ...»..................................444
 • «ә ҳә, ...»..................................445
 • « ҵәҩ...»..................................446
 • «ә ӡ ԥ ...»..................................447
 • « ԥ...»..................................448
 • « әӡ ҭ ҭ...»..................................449
 • « , ԥ әә...» ..................................450
 • «әҩ ҵә ҩ ә...»..................................451
 • «әә ҭҵ ӡә...»..................................452
 • «ԥ ҵ ҭҳ ԥә...» ..................................453
 • « ...»..................................454
 • «ҵ ҭ ҭ...»..................................455
 • «ԥә ҵ ҵ...»..................................456
 • « ҩҿ ҩ...»..................................457
 • «ҩ ә ...» ..................................458
 • «ԥҵә ә ...»..................................459
 • «ҩә ҵ...» ..................................460
 • « ԥәқә ԥ ...»..................................461
 • ҵә................................... 463
 • « ҵә...»..................................464
 • «ә қәҩ ...» ..................................465
 • « ӡ, ...»..................................466
 • «ԥ ҟәқә...» ..................................467
 • қәҵә..................................469
 • « әҵ ә ...» ..................................470
 • «ҩқә әҭ ...» ..................................471
 • «ә ҟ ҳ, ...» .................................. 472
 • «ԥҟ ҟ, ҵә ...» ..................................473
 • «ә ...» ..................................474
 • «әҩ ҟ әԥҽ...»..................................475
 • ә- – қә..................................... 476
 • ԥ..................................... 478
 • « – ә...».....................................479
 • «ҭ ԥҽқә ...».....................................480
 • «Ҿҩ қәҭ ҿә...»..................................... 481
 • ....................................482
 • «ҟ ҳ ҵ...».....................................483
 • «ә ҩӡ...» .................................... 485
 • әқә.................................... 486
 • « әҭ...» .................................... 487
 • « ә әҭ...» ..................................... 488
 • « ҩ әҭ...»..................................... 489
 • «қә ԥҳә ә...».....................................490
 • «ә ҭ қә қә...»....................................491
 • « ә, ә...» ..................................... 492
 • «Ԥә-ԥ әӷ ә...»..................................... 493
 • « ә ...»..................................... 494
 • «ҩ ҵ...» .....................................496
 • « ...».................................... 497
 • «ӡҳәә ә...»..................................... 498
 • « әә , ҳә...»..................................... 499
 • «ә ҳҭ, ҭҟ әԥ...».....................................500
 • «ԥҭ ӷ ҿ...».................................... 501
 • «ҭ ҭ ә әҭ...»....................................502
 • «Ԥ, ҳә, ҭ ә...».................................... 503
 • «ә, ә ә...»..................................... 504
 • «ҭ ԥӡ ӷԥ...».....................................505
 • «ԥ, ҳә, ԥ қәә...» .................................... 506
 • «-әҩ ...»....................................507
 • ....................................508
 • «әҵ, әҷ, ҭ...»....................................509
 • « , ...»....................................510
 • « ҩ, ...».................................... 512
 • , ҵ, .................................... 513
 • «әҭ ҳә...»....................................514
 • «ԥӡ, ҳә, ԥ ...»....................................515
 • « ԥҳә, ҳ ԥҳ...»..................................... 517
 • « ҳәқә ҵ...»..................................... 519
 • «ԥ, ҩ...».....................................520
 • әә..................................... 522
 • «ҵ ҵә...» .................................... 524
 • «ҵ әҵӡ ҿ ...».................................... 525
 • « ҵә ...».................................... 526
 • «Ԥ, ԥ ...» ..................................... 527
 • «ԥҵә, ҩ ҩ...» ..................................... 528
 • «ҿ, ҳә, ...»..................................... 529
 • « ԥҵә...».................................... 530
 • «ӡәӡә ԥҭ ҟәқә...».....................................532
 • « ҟ...».....................................533
 • «ԥқ ӡ...»..................................... 534
 • «ҵ әҵ ә ҵ...»..................................... 535
 • ә ә. ...................................... 536
 • ҵ. ...................................... 549". II" PDF (1,26 )

 

; , , :
-, .

& (Apsnyteka)

.