- Apsnyteka


(23.II.1945, . , -)
. , . . (1966) , . . 19691974 . . . , - . 5- , . - . . 1970. . , . . , . . . . 19921993. . . , ҟә-, . ԥ, ҵә . . . . . . . . . . , . . . . . . . . XX (. . . ), ., 2009.
.: . , 1981 (. .); . (). , 1983 (. .); . , 1988 (. .); . , 2002 (. .); . (. ). , 2007 (. .); . , 2009 (. .); . , 2011 (. .).
(. . / . 2015.)

» » » : ҩ-

ԥҳ /

/

Ҩ- / 2

ә /

әқә /

 -ԥҳ. . Ҩ-. ә / . . 2 .  ()

ҟә: ԥҳәҭәҟәҭҭ, 2015

608 . 500.

ԥҳ әҟә «» ә ԥ қәқә ҭ әҟәқә ҟә әқә.

ҚӘ

 • әҩ , әӷ ҩ  ԥ ә ................. 5
 • ԥ ә .......................................................................................... 39
 • ҿ .............................................................................................. 40
 • ә ә .................................................................... 41
 • ҟ ԥҵ ................................................................ 42
 • ә ҵә ........................................................ 44
 • ҳҭқә ҳҭ .......................................................................... 44
 • «ә ә ҳә ԥ...» .................................. 45
 • ԥ ............................................................................... 45
 • ..................................................................................... 46
 • әқә ә ............................................................................. 47
 • ә! ........................................................................................ 48
 • ҩ ............................................................................................... 48
 • «ҵәә ҭ ә...» ..................................... 49
 • әқә ...................................................................................... 50
 • ................................................................................................ 51
 • ҵ ................................................................................................ 51
 • ԥә .......................................................................................... 52
 • ................................................................................................ 52
 • «әқә ԥәҵ ԥ ...» ........................... 53
 • « ӡ ҩ...» ..................................................... 53
 • «әҟ ә, ...» .............................. 53
 • ӡ әҷ ....................................................................................... 54
 • ҳә ҿҭ ӷқә... ................................................. 54
 • ӡ .................................................................................. 55
 • ә ҿ... ........................................................................... 56
 • «ә ԥҭқә ...» ............................. 56
 • ԥҭ ә... ........................................................................... 57
 • қәҷҷ... ................................................................................ 57
 • ҵ ......................................................................................... 58
 • ԥә қә ................................................................................. 59
 • ҩ ԥ ҭҭ ........................................................... 59
 • «әҩ ҵ ҩԥҩ...» ..................................... 61
 • «қә ҭ...» .................................................................. 62
 • «ә ԥ...» .......................................................... 62
 • «ҽ ҵҵә ҩ ...» ......................................... 63
 • «әҭ ...» ............................................................... 63
 • ҩ ................................................................................................. 63
 • ԥ ............................................................................ 64
 • « ҵ ԥ ҳ...» .................................... 65
 • «ә ҵ ӡ...» ............................................ 66
 • ә ............................................................................................ 67
 • қә ә .................................................................. 68
 • ҵә ԥ .......................................................................... 68
 • «ҵә ҩ ԥ...» .................................. 70
 • ԥ ԥқә .................................................................... 70
 • әқә ҭ ......................................................... 71
 • «ҵ-ҩҵ...» ................................................ 72
 • ҵ ӡ әҭә ............................................................ 72
 • қҭ ................................................................................................... 73
 • ә ......................................................................................... 74
 • ԥҟ... .............................................................. 74
 • ҩ қә әә ҳә ................................................. 76
 • әқә ҳә ............................................................................. 76
 • ҳә ..................................................................................... 77
 • ................................................................................. 78
 • «әҷԥ -...» ...................................................... 78
 • әқә .......................................................................................... 79
 • Ӡҿ ................................................................................................ 80
 • .............................................................................................. 81
 • қә ................................................................................. 82
 • «ә, ҟ ҳ ԥ...» ...................................... 83
 • .......................................................................... 83
 • ҵә ............................................................................................. 84
 • « ә ҵ...» ............................................................. 84
 • Ҳ ҳԥ ................................................................. 85
 • .............................................................................................. 85
 • ә ............................................................................................. 86
 • « ...» ................................................................................ 87
 • ҵә .................................................................................... 88
 • « ...» ............................................................................. 89
 • «ҳ ...» ....................................................................... 90
 • Capa ԥ әәӡ .............................................................. 91
 • ҵ ҭҳ ҵә .................................. 92
 • ӡ әҷ ......................................................................... 93
 • ә ............................................................................................. 94
 • «ҩ ...» ............................................................. 95
 • ә ................................................................................. 96
 • ҵәә ........................................................................................... 98
 • «ә ҭӡ ...» ........................................... 99
 • «ҵ ҵҟ ...» ......................................................... 99
 • Ҩәә .............................................................................. 100
 • « ҭ...» ....................................................................... 101
 • « ...» ......................................................................... 102
 • «ԥ әқә...» .................................................... 102
 • «ә әә...» ....................................................... 103
 • « әәқә...» ................................................................. 104
 • «Ԥә ҟ...» ................................................................... 105
 • «әӷә ә...» ..................................................... 106
 • «Ԥәӷә ә...» .................................................... 107
 • ............................................................................................. 107
 • «әҭқә ҳә...» ............................................................. 108
 • « ԥ...» ........................................................................ 109
 • ............................................................................................. 110
 • «әҵ ә...» ............................................ 111
 • «ә ԥ...» .......................................................... 113
 • ҭ ҭқә ...................................................................... 115
 • «ә ԥ...» ...................................................................... 116
 • әҩә ................................................................................... 117
 • «әҭәҭ қә...» ..................................................... 118
 • ! .............................................................................. 119
 • «Ҿҩ әә...» .............................................................. 120
 • «әҵ ҟ...» ......................................................................... 121
 • «қә ...» ................................................................... 122
 • «Ӡ ҵә...» ................................................................ 123
 • «қә ԥ ...» ............................................. 123
 • ә әҩ .............................................................................. 124
 • ҽ ........................................................... 125
 • ҳә .......................................................................................... 126
 • ҵәқә ................................................................................ 127
 • ҳ ............................................................................................ 127
 • ә ................................................. 128
 • ԥ ............................................................................................ 129
 • « …» ........................................... 130
 • ҿ әҭ ............................................................................... 131
 • ә ............................................................................... 132
 • ............................................................................................ 133
 • «ԥ ҩ…» .......................................... 135
 • әӡ - ҷә ....................................... 136
 • «ҭ ҳәԥ…» ................................ 137
 • ә ................................................................... 138
 • ә, .................................................................... 139
 • «Ҳә ҳ ҳӡқә …» ..................... 139
 • Ҳқҭқә ......................................................................................... 140
 • қә ә ........................................................................ 141
 • «ҵә ӡ ҭ…» ...................... 142
 • «ԥ, ӡ – ӡ…» .......................... 143
 • ӡ ә ............................................................................. 145
 • ҭ ҳԥ «Ҩӡҭ» ............................................. 145
 • ԥә ӡқә ......................................................... 146
 • әә ........................................................................................ 147
 • .............................................................................. 148
 • «ҟ әӡ ҭ…» ............................................ 148
 • «ҭ ҭ ҿӡ…» .......................... 149
 • « ҽ …» ................................. 150
 • «–ҟ ҵ? – қә ԥ…» ...... 151
 • «ә ҭ …» .............. 152
 • «ә ӡ әқә…» .............................. 153
 • «әқә ә, әәә ԥқә…» ................ 154
 • «қә қәҿҭ…» ..................................................... 155
 • Ҳәә .................................................................................... 156
 • әҭԥ ......................................................................................... 157
 • «қә ҿ ҩ ҳқә…» ......................... 157
 • «әҵә ҿ әқә …» ................ 158
 • «» ................................................................................................ 159
 • «әқҿ ҳ әҷә ҵ ҵәӡ…» ............... 160
 • « ҩԥ ҳ…» ............................................. 160
 • ҳ, ә! ..................................................................................... 161
 • әҟ ә , ............................................................ 162
 • «, ә , ҳ…» ................................. 162
 • «әҳ! !» .......................................... 164
 • « ҟ…» ..................................................... 165
 • «әҭқә ҭҳ ҳәәҭҵ…» ................................... 166
 • «ӡ ә қәә…» ....................................... 166
 • ә ӡӡ ................................................................................ 167
 • ԥ .................................................. 169
 • «әә ҭҵӡ әҵә ԥ…» ............. 171
 • ԥ ............................................................................................. 172
 • «әқә, әқә ә ҭ…» ......... 172
 • ҵ ҵ ............................................................ 173
 • «, , …» ............................... 174
 • ԥ ...................................................................... 175
 • Ҳ ә ............................................................................ 176
 • « қә …» ................................ 177
 • «ә ҭ …» .................................................. 178
 • ....................................................................................... 179
 • ҭәҵ ............................................................................................ 180
 • «–әқә ҵ, әә, – ҳә…» ............... 181
 • «–ԥҭ ә ә, – ҳә…» ......................... 181
 • ҳ ҵә ԥ ...................................................... 181
 • «ә ҳ – ҟ ҭ…» ................................. 182
 • «ҳә ҭҟ әҵ…» ...................................................... 183
 • «әҵ ә, ә…» ............................................................. 184
 • «ӷ ӡ ә…» ............................................ 184
 • «әҭ ҟ қә ԥ…» ............. 185
 • «ԥҭ ҭ ҳә…» ................................ 186
 • «Ҵә ҳә…» ................................. 187
 • « ԥҭ …» .................................. 187
 • «қә – ҩ әқә…» ................................... 188
 • ҩ .............................................................................................. 189
 • «ҽҵ ҳҭ ҩҭә…» ............................... 190
 • ҟӡ ............................................................................... 191
 • «ҵә …» ................................................................. 191
 • «ҩәҭ – ӷ…» ............................... 192
 • ә ҿ ................................................................... 193
 • «ә ҳ ҳ…» ..................................... 194
 • «ԥҭ, ӡ…» ..................................... 195
 • ә ҳәқә ....................................................................... 195
 • « ԥ ԥ…» ........................ 196
 • « …» .................................................................. 196
 • ҭә ҭӡқә ................................................................. 196
 • ҭӡқә, әҳ! ............................................................... 198
 • ә ԥ ....................................................................... 200
 • ........................................................................... 202
 • «әԥӡ ҭ…» ....................................... 203
 • ԥҵә ә .......................................................................... 204
 • ә әәә ......................................................................... 205
 • «ҟ-ҟ ҩ- …» ....................................... 206
 • «қә ә ҩ-ԥ...» ........................... 207
 • «Ҳә ҳқә қә…» .................................... 207
 • «ҿҩ ԥ ҳҵ ә…» ....................... 208
 • қ ........................................................................ 208
 • ә ................................................................................. 209
 • -ә ( ԥ ) ........ 211
 • «әҭәҭ ҭ ҳәқә…» ...................................... 212
 • ......................................................... 213
 • ԥ әәқә ..................................................................... 214
 • ҽ ............................................................................. 215
 • ӡ ................................................... 216
 • ? ....................................................................... 218
 • .................................................................................................. 218
 • ԥ ......................................................................................... 219
 • қәҭ ................................................................ 220
 • әә әә ........................................................... 223
 • ә! ........................................................................... 224
 • ԥԥ ҳҿә әӡ .......................................... 225
 • , .................................................................. 226
 • ҭ .............................................................................................. 227
 • ҷәә ................................................................... 229
 • Ҳә ҩқә ҵ ........................................................ 230
 • ҭәә ҳәқә ........................................................ 231
 • ҟԥ ................................................................................... 232
 • ҿ ............................................................................. 233
 • әԥқ ә ..................................................................... 235
 • Ҳҷәә, ҳ, ҳҷәә! ................................................. 236
 • ҭ Ҳ ........................................................................ 237
 • ....................................................................................... 239
 • «Ҳ ҽ ҵә …» ................ 240
 • ҭ .............................................................................. 241
 • «ҭ ҭ …» ................................................. 242
 • әҳә, әә! ...................................................... 243
 • ә әәә! ................................................................... 244
 • ә .......................................................................................... 245
 • Ҩ-ҵ ........................................................................................ 246
 • «ҭ ҭԥқә ҿ...» ...................................... 246
 • « ԥә...» ............................................ 247
 • « ҿ ӷӡ…» ........................................ 249
 • ә, ә ......................................................................... 250
 • ә ә ................................................................................ 251
 • әҩ ԥҭ ә ..................................................... 252
 • «ԥ ә ҵәҩ…» .......................................... 254
 • « қә…» .................................... 255
 • Ԥә ҵ ................................................................................... 256
 • «әқә ԥ ә…» ..... 258
 • «ҳә ҵ ҳәҳҽӡә…» ..................................... 259
 • «ҵә әҩӡ ԥ…» ...................... 259
 • .............................................................................................. 260
 • қә ............................................................................. 260
 • ҷә ........................................................................................... 261
 • Қ ................................................................................... 262
 • «Ҳәә, ԥӡ ҿ…» ........................................... 263
 • «ә ҟ ҳ ҳ…» ............................................. 263
 • «ҽ қә…» .......................................... 264
 • «ԥ ә ҿ ԥҵ…» ............................... 265
 • «ә …» .......................................... 265
 • «әԥ ә ҭ ҭә…» ......... 266
 • ................................................................................................... 267
 • « ҳҵ ҳ…» ............................... 268
 • ..................................................................................................... 269
 • ә .............................................................................................. 271
 • ҭԥқә, ә ә ӷ .............. 272
 • ҷәә ҩқә ә ............................. 273
 • «ԥ ҭӡқә…» ............................................ 275
 • «ққ әҷ ӡӡ…» .............................................. 276
 • « ԥ ҭ…» .................. 277
 • «ԥ әҭ ԥ…» .......................... 278
 • әҳә әҳә ............................................. 279
 • «ҟҵ – ...» ........................................ 280
 • «әӷ? ӡ ҵә...» ............................. 281
 • ............................................................................................ 282
 • «Ҿҩҵә ә әә…» .............................. 282
 • «әҭ ӡҩԥ ҳ ҳ…» ......................................... 283
 • «әҩ ҵԥ әҩ ԥ…» ........................... 283
 • әӡ ә ԥ ӷ ................................................ 284
 • ҭҭ ................................................................................. 285
 • « ә...» ........................................... 286
 • ........................................................................ 286
 • ҵәқә ҳә әԥ ............................... 287
 • « ҵәқә ҵԥ...» .......................... 287
 • «әҭҭ» ҭ ә…» ........................................ 289
 • « ҵ ...» ............................................... 289
 • «ӡӡ ԥҳә ...» ....................................... 290
 • «ҵә ԥҭқә ә…» ....................................... 291
 • «ҵәҵә әқә ԥ…» ............................. 291
 • «ҵқә ԥ ә...» ................................................. 292
 • әә ԥ әқә ................................................ 293
 • әқә ............................................................. 295
 • «Ԥҭқә ҩ , ԥ ҿ ҽ…» .......... 296
 • «әҳ ҵ ӷ ҿә…» ........................... 297
 • ҵ әҭ ................................................................................... 297
 • «ҿә? ӡ ӡ…» ......................... 298
 • ................................................................................................ 299
 • ҵ ............................................................................................. 300
 • ԥ әҟәҩҩә ..................................................................... 301
 • ԥ ........................................................................................... 303
 • .............................................................................................. 304
 • «ҩ қә, қә, қә…» ........................................ 305
 • ә ............................................................................. 306
 • «-ә !..» ................................................................... 307
 • ҳә, ӷәҩ «ԥ» .................................. 308
 • « әҳә, әҭ…» .......................................... 310
 • ӡ ! ............................................. 310
 • Ҳ- қә .................................................................... 311
 • ә ә ................................................................... 312
 • «ҟ әә ԥҵәӡ…» ...................................... 315
 • , ҳә, ҳә! ..................................................................... 316
 • ҭ ԥ ................................................................ 317
 • ҵ әҭ ........................................................................ 318
 • әҟә ә ............................................................................... 320
 • әә ԥҭ! ..................................................................... 321
 • ԥ ................................................................................................ 322
 • ԥә ................................................................................... 322
 • Ҭ ԥ .................................................... 324
 • ә ....................................................................... 325
 • ӡ ................................................................................................ 326
 • «ҿ ә...» ........................................ 327
 • ҵә ......................................................................................... 328
 • ҭ ........................................................................................ 329
 • ԥ ә – ԥ әә .......................................... 330
 • әә ҳәҵ ................................................................... 332
 • ԥ әәқә ............................................................................ 333
 • ........................................................................ 334
 • әҭԥ ............................................................................... 335
 • ә ә ................................................................... 337
 • ҩ ԥ ҳԥ ............................................. 338
 • ........................................................................ 339
 • «ә ә...» ................................................... 339
 • « әҩ...» ........................................................ 340
 • « әә ҵ ҵә» ..................................... 341
 • « ӡӡ...» .............................................. 342
 • Ҭ ..................................................................................... 343
 • « ҭ қә әҭ...» .................................. 344
 • «ӷәӷәә Ҭԥҳ...» ........................................ 344
 • ҵ ........................................................................... 345
 • ................................................................................................ 346
 • ԥҟҵҩ ............................................................................ 347
 • ҩ ................................................................................................ 348
 • ҳә ............................................................................................ 350
 • « Ӡҿә ...» ......................................... 351
 • «ԥ ҭԥ ԥ...» .............................................. 352
 • ԥ әӡ ԥӡ ....................................................... 352
 • ԥ .................................................................................................. 353
 • ................................................................................................. 354
 • ҳә ................................................................................... 355
 • ҳә ................................................................................................ 356
 • ҭԥ, ҭԥ, ҭԥ ........................................................... 356
 • «ҭԥ – ҭ ҟҵҭ...» .................................................. 356
 • «ҭԥ – әә ԥӡ...» ........................................ 357
 • «әӷ әҷ, әӷ...» ...................................... 357
 • ԥ ........................................................................................ 357
 • «қә ҳә ...» ............................................ 358
 • ............................................................................................. 359
 • «ԥ ҳ, ԥ!» ....................................................................... 360
 • ԥҭ ........................................................................................ 361
 • әҭ .......................................................................... 362
 • .............................................................................................. 364
 • ҳ қә ...................................................................... 365
 • ҳәҳә ................................................................................... 366
 • «ԥә, ә...» ............................................. 367
 • ԥ ........................................................................................ 367
 • « әҳә ҽ ԥ...» ......................................... 368
 • ԥ ҳәқә ............................................................................... 369
 • , ..................................... 370
 • «ԥ қә ҩ...» ............................................ 371
 • «қә ...» ...................................... 372
 • «, ҭӡ ә...» .................................... 373
 • « ә» ................................................................................... 373
 • Ҩ .................................................................... 374
 • «Ҿҭ ӷқә ҳә...» .......................................... 375
 • ԥ ................................................................................................ 375
 • Ҳҩ ԥ ҵ ....................................................... 376
 • « ӷ қәҵ...» ...................................... 377
 • ә ә ............................................ 377
 • «қә ԥ...» .................................................... 378
 • «ә ҽ ә ҭ...» ........................................ 378
 • ................................................................................................ 379
 • әә ......................................................................................... 379
 • «әә ...» .................................... 380
 • «, , ...» ................................. 381
 • «ә, ҵәӡ ә...» ............................................ 382
 • « әӷ, ...» ..................... 382
 • «ҵә ԥ ...» ......................................... 383
 • « ҟәҟәҳә...» ........................................................... 383
 • « әқә ...» .......................................... 384
 • әҷ ҳә ......................................................................... 384
 • « ҩ ҳә...» ......................................... 385
 • ԥәқә ....................................................................................... 385
 • « әҵ әә...» ..................................... 386
 • «ԥә ԥ ҵ ...» ................................ 387
 • ............................................................................. 387
 • «әҵ, ҩ...» .................................... 388
 • ! ....................................................................................... 388
 • «ә ҟ ҳ ҳ...» .............................................. 389
 • «ԥ ә ә ҵԥ...» ...................................... 390
 • «әҵә ҭ...» ...................................................... 391
 • «Ҳҩ ҭ ҟә...» ............................................ 392
 • «ԥӡ ҵ...» .............................. 392
 • «ә ԥә ҭ...» ....................................................... 393
 • «әԥ қә...» ..................................................... 394
 • « ҳ ҿҟ...» ......................................... 394
 • «қә ҷӡ ...» ......................................... 394
 • Ҳӡҵә .......................................................................................... 395
 • ҟҵәҟ .................................................................................. 395
 • ԥ ............................................................................................ 396
 • ә ....................................................................................... 396
 • ԥ, ԥ ....................................................................... 397
 • « ҵ қәә ҽә...» ................................. 398
 • « қә ԥҭ әҵ...» ................................... 399
 • ҵәқә ............................................................................ 400
 • « ...» ............................................ 400
 • «ә ҵ...» ....................................... 402
 • « қә ҭ...» ........................................... 402
 • « ә ҷ...» .................................. 403
 • «ӷӡ әә ҭ...» ....................................... 403
 • «әҩҿ әҵ ...» ....................................... 404
 • ҩә ....................................................................................... 405
 • ԥҳ ......................................................................... 405
 • ә ................................................... 406
 • ................................................................................................ 407
 • ԥ ә ............................................ 408
 • ҵ ә ................................................................................ 409
 • «ҵәҵә...» ..................................................................... 410
 • Ԥ ә ...................................................... 411
 • ԥ ......................................................................................... 412
 • «қә әқә ...» ................................... 412
 • «әҩҿ ҵәқә ә...» .................................. 413
 • «ҿ ә...» ....................................... 413
 • әӷ ................................................................................... 414
 • ԥ ................................................................. 416
 • «ә ҭ ...» .......................................... 417
 • ә ҩәҭ ....................................................................... 417
 • «ҟ әҳә ...» ................................................................. 419
 • ә, ҩ, , ԥ, ә, ..... 419
 • ! ............................................................ 421
 • «ҭ, !» .................................................................. 423
 • «ӡә ҭԥӡ...» ........................................................... 425
 • ԥ ҵ ԥә ......................................................... 425
 • «ә әқә қә...» ................................. 427
 • ԥ ә ......................................................................... 427
 • «ԥҳ – ԥ» ............................................................... 429
 • ә ҵә ................................................................... 430
 • ә ................................................................................................. 431
 • ә ҳә ............................................................................. 431
 • Ԥ ................................................................................................... 432
 • қҭ ................................................................................................ 433
 • «ҳә ҵ ҳәҳҽӡә...» ..................................... 434
 • «ԥ қә...» ................................................................. 434
 • ...................................................................... 436
 • «ҳ әӷ, ҳ ...» .................................... 436
 • «ҵә » ...................................................... 437
 • ............................................................................................. 438
 • «әҭ , ҟә...» ................................. 439
 • әӷ, ........................................................................ 439
 • « ҵәҭ ...» ............................................ 440
 • әқә ҵ... ......................... 441
 • «Ӡҭ қә» ............................................. 442
 • қәҵә ә .................................................................... 442
 • ә ............................................................... 443
 • ԥ ә .............................................................................. 444
 • ҩ ......................................................................................... 445
 • ԥԥқә ............................................................................ 446
 • «әҵә ԥ ҳә...» ........................ 447
 • «ҵқә әҭ...» .................................. 448
 • «ҵә ҵԥ...» ............................................ 449
 • «ә, ә, ә...» ................................................. 449
 • ԥҩ ҳә ә .................................................. 451
 • Ӷә ҳә ............................................................................... 452
 • «ӷҵ, ...» ........................................... 453
 • ԥ ҿ ................................................................................ 454
 • ә ә, ә ......................................................... 454
 • ....................................................................................... 456
 • « ӡ әҩә...» .......................................... 457
 • ҭ әҷ .................................................................. 458
 • C ԥ әәӡ! .......................................................... 459
 • «ҿәә ҵҩ ҵ...» ......................................... 460
 • «ԥ ...» ................................ 460
 • « ә, ә...» .......................................... 460
 • ..................................................................................... 461
 • «–ҭ әә, ҭқә! –...» .............................................. 461
 • ..................................................................................... 462
 • ԥқ ...................................................................................... 463
 • қә, қә .............................................................. 463
 • әҟәҩҩ ......................................................................... 464
 • ҭ әҭ ................................................ 465
 • ԥә ԥ ә .......................................... 465
 • « – ӷ...» ...................................... 466
 • « ҿ ҩ...» ......................................... 466
 • ҳә ................................................................................... 467
 • қә ҿҭ ........................................................ 468
 • ҭ .................................................... 469
 • ҟә ҟқә ................................................................... 471
 • ............................................................................. 471
 • .................................................................................. 472
 • « ҳә Ҳҵ ә...» ....................................... 474
 • «ӡ ԥҳ» ҳә...» ............................................... 474
 • «ҳә ҳәә...» ......................................... 475
 • «ә ҵ ...» ....................................... 476
 • « ӡҵ...» ....................................... 476
 • ә ҳә, ? .......................................... 477
 • ә ................................................................................. 478
 • «қә ҳә...» ........................................ 479
 • «ҟ әԥқ – ҳ ӷәӷә...» ................................... 480
 • «ԥԥ » ................................................ 481
 • қә! қә! қә! .................................................. 482
 • ҳә, ҟҵ, ә ! ........................ 483
 • ӡ .................................................................... 485
 • ӡ ....................................................................................... 486
 • әҵә ҳә ҷә ԥҩ ............ 487
 • ҟә әҳ ә ............................................ 489
 • «, , …» ................................. 490
 • әә .............................................. 491
 • «ә ӡ …» ......................................................... 492
 • ҩәә .......................................................................... 493
 • ҩ, ҭ ҩқә... ..................................................... 495
 • « ҵә ԥӡ…» ....................... 495
 • ҵ ҳ ................................................................................ 496
 • «ԥҟ ҟ ӷ ҭ…» ....................................... 497
 • ҵәқә ......................................................................... 497
 • ҵәә ........................................................................................ 498
 • ҭ ........................................................................................... 499
 • «әҳә ҵ ԥҽ…» ................................ 500
 • « ҵ …» .............................................. 502
 • ҵә... ......................................................................... 501
 • Ҳҿ ԥ … ............................................ 502
 • «ҟ-ӡ» .............................................................................. 504
 • ҭ ...................................................................................... 506
 • ԥ ԥ ....................................................................... 507
 • «Ԥ ә ԥ ә…» ................................ 508
 • ә – ә ............................................. 509
 • ҭ қ ....................................................................... 509
 • әқә .................................................................................. 510
 • Ҳәқә ............................................................................. 511
 • «ԥ ҵәәҩ …» .................................. 512
 • ҵәҵә ............................................................................ 513
 • «Ҳԥҩ ҩ ҿ…» ........................................ 513
 • ҭәҵ ҳә ......................................................................... 514
 • ԥ ....................................................... 515
 • «әқә әә ә…» ............................ 516
 • «ԥ ҭԥ ԥ ԥ..» ......................................... 516
 • «ԥ ԥ…» .................................................... 517
 • ԥ ........................................................................... 517
 • « – ҭ ӡ…» ............................................. 518
 • «ә ҭ …» ............................................. 519
 • , ә, ә! ................................................................. 520
 • әқә ......................................................................... 520
 • ә .................................................................................................. 521
 • «әҵ ҳ ҳҵ…» .......................................... 522
 • ққ ............................................................. 523
 • ӡ ӡқә ................................................................................. 524
 • ԥҳ, ҽ ԥ ................................................... 525
 • «әқә …» ............................................. 526
 • ҭҟәә ҷқә ..................................... 527
 • ә ҿ .............................................................................. 528
 • әҳә, әҳә, әҳә ................................. 529
 • ԥ ..................................................................................... 530
 • әқә ................................................................................. 531
 • ԥҳ ................................................................................................ 532
 • « ԥ, …» ............................................. 533
 • «–ԥ ҟ ? –…» ............................. 534
 • ә ...................................................................................... 535
 • «ӷәӷәә, Ҭ…» ......................................... 536
 • «ә әҩ ҵԥ ԥӡ…» ................................ 536
 • «қә ҵ…» .......................... 537
 • «–ҳ ԥ ҳә…» ............................................. 538
 • ӡә ҳқәҭԥқә… ............................................... 539
 • « әәә ҵ…» .................................. 542
 • « ԥ…» .......................................... 542
 • ә ...................................................................................... 542
 • ҭ .............................................................................................. 543
 • «- ҿәә…» ......................................... 544
 • «ҭ ә, …» ............................... 545
 • « ә, ҩә…» .......................................... 546
 • « ӡ? ә …» ......................................... 547
 • « ҵ ә…» ......................................... 547
 • « …» ............................................ 548
 • ҵәқә ......................................................................................... 549
 • әқә ҭ ............................................................................. 550
 • ................................................................................................... 551
 • ҵә, -! ....................................................... 551
 • ԥҵә ә ..................................................................... 553
 • ԥ… ................................................................. 554
 • « ҵә-ҵә «ә, ә!» – ҳә…» .... 555
 • Ҭ ................................................................................... 556
 • «ә, ә ә!» .................................................... 557
 • ҩқә ҵ… .......................................................... 557
 • ԥҵ ҵәәә ҽ… ................................. 559
 • әқә ԥ… .............................................. 560
 • ԥҭә әҩ ....................................................................... 561
 • әӷқә ҟ… ........................................................ 563
 • .............................................................................................. 563
 • қә ҿ ................................................................................... 565
 • ............................................................................................. 565
 • Ҿҩ ә ............................................................................... 566
 • «әқә қәҿҭ…» .......................................... 568
 • ԥ ҟә ԥ ....................................................... 569
 • ................................................................................................ 570
 • ԥ ................................................................................. 570
 • әқә ............................................................................ 571
 • ҵ ...................................................................................... 572
 • Ҳҵә ҳә, ҭ әҩ ....................................... 573
 • ҩ ә… ..................................................................... 574
 • «ԥҭ, ӡ …» ..................................... 575
 • «ԥ ҭԥҳ, ә…» ....................................... 576
 • « …» ................................................ 576
 • әӡ, … ............................................................. 577
 • ҭ ............................................................................................. 577
 • әԥ ҿ ӡ… ............................................................. 578
 • .................................................................................... 580
 • , ................................................... 582
 • әқә ..................................................................... 584
 • Ҳәӡқә ҟ .......................................................... 586
 • Ҩәә қә әҭ .................................... 587". ә " PDF (1,77 )

 

; , , :
-, .

& (Apsnyteka)

.